Loading....

Accesul fără piedici al pacienților cu boli cronice la tratament

Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie a solicitat Ministerului Sănătății modificarea Hotărârii Guvernului nr. 720/2008 pentru a elimina piedicile în accesul pacienților cu boli cronice la tratament.

Stimate domnule ministru,

Vă solicităm modificarea Hotărârii Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate și eliminarea steluței (*) din dreptul medicamentelor care altfel nu pot fi prescrise de medicul de familie fără scrisoare medicală periodică de la un alt medic de orice altă specialitate din ambulatoriu sau spital.

Revenim de peste 10 ani cu această solicitare, comună cu a Societății Naționale de Medicina Familiei (anexată) și a Comisiei consultative de Medicina Familiei din Ministerul Sănătății, întrucât păstrarea steluței în dreptul acestor medicamente înseamnă că pacienții sunt nevoiți să se programeze periodic la cabinetul de medicina familiei doar pentru unul sau mai multe bilete de trimitere, apoi să se programeze la cabinetele din ambulatoriul de specialitate sau la spital doar pentru obținerea scrisorilor medicale, necesare continuării prescrierii lunare de către medicul de familie a tratamentului pentru boala cronică.

Precizăm că de la începutul pandemiei covid-19 steluța a fost suspendată, inițial prin decretul președintelui României și ulterior prin transpunerea prevederilor decretului în multitudinea de acte normative modificate de Ministerul Sănătății și CNAS. Astfel medicii de familie au putut prescrie pacienților începând cu luna martie 2020 aproape toate medicamentele compensate sau gratuite necesare, fără a mai fi nevoie de prezentarea scrisorilor medicale emise de medicii de alte specialități.

Menționăm că modificarea solicitată este în interesul pacienților care suferă de boli cronice și au o schema de tratament stabilă, care nu mai necesită modificări și pot fi monitorizați la nivelul asistenței medicale primare, care nu ar mai fi astfel puși pe drumuri pentru scrisori medicale.

De asemenea impactul financiar ar fi net în favoarea FNUASS, deoarece medicamentele în cauză sunt în general ieftine – deci nu poate fi pusă în discuție o eventuală economie în bugetul FNUASS prin forțarea pacienților să își cumpere cu preț integral medicamentele dacă nu vor sau nu pot să meargă după scrisorile medicale – iar plimbarea pacienților în ambulatorii și spitale pentru obținerea scrisorilor medicale se face prin consultații și spitalizări de zi sau continue decontate din FNUASS, uneori și din trei în trei luni.

Ca întotdeauna, în măsura timpului pe care ni-l puteți acorda, vă stăm la dispoziție pentru a detalia cele de mai sus.

Back To Top