Loading....

România are nevoie de un sistem de sănătate stabil!

Asociațiile reprezentative național ale medicilor de familie (Societatea Națională de Medicina Familiei – SNMF, Uniunea Patronatelor Independente din Medicina de Familie – UPIMF și Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie – FNPMF) precum si ale medicilor din ambulatoriul de specialitate (Asociația Profesională a Medicilor de Ambulator – APMA) au reușit să contracareze atacul guvernamental de neînțeles asupra segmentului de prespital, singura verigă a sistemului de sănătate capabilă să contribuie direct la reducerea internărilor evitabile. Nici internările de zi, nici internările continue nu pot transforma un sistem pus sub presiune într-unul sustenabil financiar.

Exodul medicilor din România, cel mai mare de la nivelul Europei s-a produs nu doar din cauza veniturilor semnificativ mai mici decât în celelalte țări ale Uniunii Europene, nu doar din cauza finanțării cronic insuficiente a sistemului de sănătate din România care este pe penultimul loc din Europa, ci mai ales din cauza agresiunii permanente a politicului asupra demnității profesiei de medic, ceea ce a condus, în timp, la zdruncinarea încrederii medicilor în instituțiile statului.

Reducerea cu aproximativ 30% a finanțării ambulatoriului de specialitate și a medicinei de familie, coroborat cu creșterile de fiscalitate menite să acopere lipsa de eficiență a altor sectoare economice se traduc într-o reducere la jumătate a veniturilor medicilor din aceste domenii de activitate.

Domnilor guvernanți, exodul medicilor va reîncepe! Deficitul de medici existent deja se va agrava iar șocul îl vor resimți votanții dumneavoastră!

Negocierile cu CNAS de joi, 18.01.2024, reprezintă un armistițiu temporar, nu o rezolvare. Este imperios necesar să se găsească soluții de finanțare acum, nu după această dată. Se impune finanțarea corectă a segmentului prespital, adică a medicinei de familie și a celei de ambulatoriu.

Ne manifestăm deschiderea de a colabora, a identifica disfuncționalitățile din sistem și de a găsi soluții. Pacienții din România au nevoie de acces la TOATE segmentele de îngrijire, în funcție de nevoile lor, nu poate fi gândit un sistem sanitar funcțional fără o bază solidă: medicina de familie și ambulatoriul de specialitate.

Solicităm responsabilitate deplină din partea guvernanților, ne dorim un cadru legislativ stabil, ne dorim predictibilitate! Vrem să fim lăsați să ne îngrijim pacienții, nu să fim obligați să ne mobilizăm la proteste! Totuși, dacă până la 1 iulie 2024 nu veți fi găsit soluții să creșteți finanțarea pentru ambulatoriul de specialitate și pentru medicina de familie, din acea zi în România nu va mai exista un sistem de asigurări de sănătate!

Dr. Cosmin Alexandrescu
Președinte APMA

Dr. Angela Mazdrag
Președinte UPIMF

Dr. Luminița Zane
Președinte FNPMF

Dr. Dina Mergeani
Președinte SNMF

Necesitatea unei platforme informatice funcționale în sistemul de sănătate

Organizațiile reprezentative ale medicilor de familie și ale medicilor din ambulatoriile de specialitate (FNPMF, UPIMF, SNMF, AREPMF, APMA, PMSPI) au transmis o adresă Casei Naționale de Asigurări de Sănătate în care au reclamat disfuncționalitățile Platformei Informatice a Asigurărilor de Sănătate – PIAS, erori care creează dificultăți pentru toți actorii din sistem, de la pacienți, la medici de familie, medici din ambulatorii, medici din spital și farmaciști.

Componentele PIAS funcționează intermitent, rareori toate deodată, iar acest lucru nu permite interogarea stării de asigurat a pacientului, semnarea consultațiilor cu cardul de sănătate al pacientului, validarea consultațiilor online în termen de 72 de ore, emiterea rețetelor online. Cresc timpii de așteptare din cabinetele medicale, iar multe consultații riscă să fie respinse de la plată de către CNAS (pentru că nu au fost validate în 72 de ore, pentru că nu au fost semnate cu cardul de sănătate, pentru că pacientul nu era asigurat,….), iar mulți medici încearcă să valideze online serviciile și să trasmită în SIPE rețetele electronice în timpul liber, uneori chiar noaptea, ca o măsură disperată de a nu fi ulterior penalizați de către instituția care nu le oferă un sistem informatic funcțional.

PIAS este indisponibilă oficial începând cu luna noiembrie 2023. Gradul mare de erori din aceasta ridică mari semne de întrebare și asupra securității datelor din ea. Doar în ultimele săptămâni ratele de erori din PIAS pentru validarea serviciilor medicale efectuate s-au situat în zilele lucrătoare între 38,33% și 95,58%, cu o medie de 67%. -> http://siui-monitor.ro/analiza.php?metoda_id=1

Solicităm CNAS să prioritizeze și urgenteze măsurile necesare pentru remedierea celor semnalate, precum și asumarea oficială a erorilor rezultate din nefuncționalitatea sistemelor informatice.

Adresa comună referitoare la protocoalele de prescriere și la restricțiile din compensarea medicamentelor

Organizațiile reprezentative ale medicilor de familie și ale medicilor din ambulatoriile de specialitate (FNPMF, UPIMF, SNMF, AREPMF, APMA, PMSPI) au transmis o adresă comună Ministerului Sănătății și Casei Naționale de Asigurări de Sănătate în care:

  • reclamă dubla penalizare introdusă de la 1 iulie 2024,
  • propun înlocuirea protocoalelor de prescriere din HG 720/2008 (care sunt mai mult protocoale birocratice, restrictive, decât protocoale terapeutice) cu prescrierea medicației conform ghidurilor naționale elaborate de comisiile de specialitate ale CMR și MS pentru fiecare specialitate, actualizate periodic conform ghidurilor europene,
  • solicită disponibilitatea pe siteul CNAS a protocoalelor de prescriere actualizate și istoricul modificării acestora pentru toate medicamentele cu simbolul ** în lista medicamentelor compensate,
  • revizuirea protocoalelor de prescriere astfel încât să respecte competențele medicului de familie și să nu-l discrimineze în raport cu medicii de alte specialități prestatori de servicii medicale,
  • solicită eliminarea simbolului „* ” din HG 720/2008 pentru medicamentele care își păstrează același nivel de compensare, necesitatea unei scrisori medicale pentru prescierea lor crescând doar costurile pentru sistem și pentru asigurați cu scăderea consecutivă a accesului la resurse medicale a asiguraților din rural și orașele mici.

Organizațiile medicilor de familie solicită sprijinul Colegiului Medicilor din România în problema legată de actele adiționale întocmite de CNAS pentru semestrul II 2024

UNIUNEA PATRONATELOR INDEPENDENTE DIN MEDICINA DE FAMILIE – UPIMF, FEDERAŢIA NAŢIONALĂ A PATRONATELOR MEDICILOR DE FAMILIE – FNPMF și SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE MEDICINA FAMILIEI – SNMF

Avand in vedere ca:
 HG 687/2024 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 521/2023 nu precizeaza in mod distinct durata de prelungire a contractului cadru pana la 31 decembrie 2024,
 În Ordinul nr. 3690/775/2024 privind modificarea si completarea Ordinului nr. 1857/441/2023 nu este prevăzută o valoare garantata a punctelor pentru trimestrul IV 2024, ci doar pentru trimestrul III 2024,
 Actul aditional anterior s-a semnat de asemenea doar pentru o durata de prelungire a contractului pentru care a fost stipulata valoare garantata a punctelor per capita si per serviciu, respectiv pana la 30.06.2024,
 HG 521/2023 prevede la Art.196 alin.(1): Raporturile dintre furnizorii de servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale și casele de asigurări de sănătate prevăzute la art. 193 alin. (1) sunt raporturi juridice civile care vizează acțiuni multianuale și se stabilesc și se desfășoară pe bază de contract. În situația în care este necesară modificarea sau completarea clauzelor, acestea sunt negociate și stipulate în acte adiționale.
Angajamentele legale din care rezultă obligații nu pot depăși creditele de angajament și creditele bugetare aprobate
 Actul aditional se formuleaza cu respectarea Art. 1166 – 1170 Cod Civil,

Organizațiile mai sus menționate, în numele membrilor săi, vă solicităm susținerea în soluționarea urgentă a situației nefavorabile create de continutul actelor aditionale transmise furnizorilor de servicii medicale în asistența medicală primară, respectiv efectuarea demersurilor necesare pentru rectificarea actelor adiționale de prelungire a contractului de prestări servicii cu clauze care să respecte cadrul legal, în sensul prelungirii acestuia pe perioada 01.07- 30.09.2024 și NU 01.07-31.12.2024, așa cum este prevăzut în mențiunile de mai sus.


Menționăm că începând cu 01.07.2024 contractele actuale nu mai sunt în vigoare putând fi prelungite prin act aditional doar cu respectarea prevederilor legale și cel târziu în 01.07.2024, pentru asigurarea continuității asigurării serviciilor medicale în asistența primară.

Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie are o nouă conducere!

În urma alegerilor din 1 iunie 2024 componența noului Consiliu Director este următoarea:

Presedinte:
Dr. STROE MIHNEA VALENTIN

Vicepresedinti:
Dr. BĂILĂ IULIA
Dr. GERMAN RAMONA
Dr. GOLEA ADRIAN
Dr. MARA MIHAI
Dr. STAN MIHAELA

Secretari:
Dr ROTARU CRISTIANA-GEORGIANA
Dr. VERZEA MIHAIL ADRIAN

Trezorier:
Dr. PÎRCĂLABU MARINA

Membri:
Dr. HORA DELIA
Dr. NEGUCIOIU DANIELA
Dr. ZANE LUMINIȚA

Urăm succes noii echipe în realizarea obiectivelor propuse!

Solicitare de audiență cu ministrul Finanțelor

Conform celor discutate în audiența de la Ministerul Finanțelor din data de 18 martie 2024, Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie și Uniunea Patronatelor Independente din Medicina de Familie solicită Ministerului Finanțelor o nouă audiență la începutul lunii Mai 2024.

Tema audienței este dezbaterea problemelor legate de bugetul acordat medicinei primare pentru anul curent și depistarea modalităților de a preveni eventualele dificultăți financiare, începând cu semestrul 2 al acestui an, cu repercusiuni directe asupra activității cabinetelor de medicină de familie.

Solicitarea de audiență poate fi descărcată aici.

Alegeri Consiliu Director și cenzor FNPMF – 1 iunie 2024

În cadrul Adunării Generale a Federației Naționale a Patronatelor Medicilor de Familie (FNPMF) din 25.03.2024, în temeiul art. 6.2.1 din Statut, s-a hotărât să se convoace Adunarea Generală Electorală a FNPMF în data de 01.06.2024 pentru alegerea membrilor unui nou Consiliu Director al FNPMF pentru mandatul 2024-2028.

Data limită de trimitere a dosarelor de candidatură, stabilită de Comisia Electorală conform art. 1.3 din Regulamentul de Organizare a Alegerilor FNPMF este 20 aprilie 2024, ora 23:59.

Perioada de trimitere a dosarelor de candidatură este de 10 zile, cuprinsă între 10 aprilie 2024, ora 0:00 și 20 aprilie 2024, ora 23:59.

Dosarele de candidatură se vor trimite pe adresa de e-mail a Comisiei Electorale.

Pentru detalii complete, vă rugăm să consultați anunțul de alegeri.

Anunț de alegeri

Proces verbal al AG FNPMF din 25.03.2024

Statut FNPMF

Regulament de organizare a alegerilor FNPMF

Încă doi noi membri județeni ai Federației Naționale a Patronatelor Medicilor de Familie!

Adunarea Generală a Federației Naționale a Patronatelor Medicilor de Familie, reunită în ședința din data de 28 februarie 2024, a dezbătut admiterea în federație a următoarelor organizații patronale județene:

  • Patronatul Medicilor de Familie Constanța, reprezentat în ședință de Dr. Alexandru-Sorin Bădoiu și Dr. Anca Plăeșu
  • Organizația Patronală a Medicilor de Familie Bihor, reprezentată în ședință de Dr. Ramona
    Carmen German și Dr. Mihail Adrian Verzea

Constatându-se îndeplinirea tuturor criteriilor de aderare, Adunarea Generală a aprobat prin vot deschis, în unanimitate, admiterea noilor membri mai sus menționați în FNPMF.

Back To Top