Loading....

Comunicat de presă – Guvernul României discriminează distribuitorii de alimente și cabinetele de medicina familiei

București, 18 aprilie 2021 – Asociația Companiilor de Distribuție de Bunuri din România și Federaţia Naţională a Patronatelor Medicilor de Familie am adresat o sesizare Comisiei pentru drepturile omului, egalitate de șanse, culte şi minorităţi din Senatul României cu privire la discriminarea distribuitorilor de bunuri de larg consum și a cabinetelor de medicina familiei din România prin excluderea de către Guvernul României de la eligibilitatea accesării programelor de finanțare nerambursabilă din fonduri europene.


Prin acest tip de discriminare se creează distorsiuni economice în piață din punct de vedere concurențial și se produc prejudicii grave de dezvoltare economică, cu nerespectarea art. 45 din Constituția României conform căruia ”Accesul liber al persoanei la o activitate economică, libera iniţiativă şi exercitarea acestora în condiţiile legii sunt garantate.”

Joi, 22 aprilie a.c. vom continua dezbaterile din cadrul Comisiei senatoriale, ședință la care sunt invitați și membri ai altor Comisii ale Sanatului României, membri ai Ministerelor economice, continuând demersul asociațiilor noastre inițiat în prima întâlnire din data de 8 aprilie, ocaziei cu care am arătat următoarele fapte concrete:

  • După aderarea României la UE, în majoritatea programelor de finanțare publică nerambursabilă distribuitorii de bunuri și cabinetele medicale individuale au fost excluși de la eligibilitate, ultimul exemplu notoriu fiind OUG nr. 130/2020. Această Ordonanță, deși modificată și aprobată prin Lege 220/2020 în Parlament cu votul unanim, promulgă de Președintele Republicii și publicată în Monitorul Oficial al României încă din 30 octombrie anul trecut, încă nu a fost pusă în aplicare de Guvernul României fără nicio explicație publică.
  • În majoritatea Statelor membre ale UE Guvernele au inițiat și implementat mai multe valuri de scheme de ajutor de stat pentru menținerea pe linia de plutire a antreprenorilor.
  • În majoritatea Statelor membre ale UE Guvernele au acordat aceste forme de sprijin financiar fără a face discriminare între categorii de antreprenori, condiția esențială fiind ca aceștia să facă dovada contabilă că au pierderi financiare consistente ca urmare a efectelor pandemiei Covid – 19 și/sau a măsurilor de restricție impuse de autorități pentru prevenirea pandemiei.
  • Într-un răspuns al Directoratului General Politică Regională și Urbană al Comisiei Europene, adresat ACDBR, cu referire la Cadrul Temporar pentru acordarea ajutoarelor de stat în contextul Pandemiei Covid – 19, se indică următoarele: ”Cadrul Temporar a fost adoptat de către Comisie cu scopul de a oferi un cadru legal astfel încât să determine compatibilitatea măsurilor de ajutor ale statului, create și implementate de Statul Membru pentru a face față posibilelor consecințe negative cauzate de pandemia COVID-19. În principiu, excluzând sectorul financiar, Cadrul Temporar nu exclude niciun sector (economic) de la domeniul de aplicare. Statele membre pot totuși exclude anumite sectoare sau angajamente de la ajutorul acordat în conjunctura pandemiei COVID-19. Totuși, deoarece ajutorul acordat de Stat pune beneficiarii săi într-o poziție favorabilă față de competitorii acestora (spre exemplu, oferirea de lichidități financiare), statele membre trebuie să se asigure că, în baza puterii lor discreționare, selecția beneficiarilor ajutoarelor să fie bazată pe criterii predefinite și obiectiv stabilite pentru a limita denaturarea competiției din piață.

Nerespectarea principiilor europene privind acordarea ajutoarelor de stat plasează România pe poziția de unicul stat membru care, folosind o argumentare juridico-economică discriminatorie, aleatorie, poziționează operatori economici în concurență neloială atât în piața locală, cât și în cea unională.


Din aceste motive ne dorim ca dezbaterea din Comisia pentru drepturile omului, egalitate de șanse, culte şi minorităţi din Senatul României să reprezinte forul de consultare publică pentru înlăturarea din legislație și din cutuma de guvernare a instrumentelor de discriminare a tuturor antreprenorilor români, plecând de la ilustrarea practicilor negative din domeniile sănătății umane și securității alimentare.

Guvernul nu a pus în aplicare de mai bine de 6 luni Legea 220/2020 de aprobare a OUG 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene.

Chiar dacă demersul nostru de a discuta aspecte cu impact major în economia națională reprezintă o premieră pentru Comisia parlamentară, ne manifestăm încrederea că se vor alătura și alte asociații patronale și alți membri ai Parlamentului pentru a identifica soluții legislative care vizează accesul liber la dezvoltare economică pentru toți operatorii economici români, precum și accesul liber la fonduri nerambursabile pentru cabinetele de medicina familiei și distribuitorii/comercianții de alimente

Ovidiu GHEORGHE
Președinte Asociația ACDBR
www.acdbr.ro

Dr. Raluca ZOIȚANU
Președinte Federaţia Naţională a Patronatelor Medicilor de Familie
www.fnpmf.ro

Sondaj FNPMF – administrarea vaccinului împotriva COVID-19 în cabinetul MF

Aproape două treimi dintre medicii de familie din România doresc să administreze vaccinul împotriva COVID-19 în cabinetele de medicină de familie, similar vaccinării anti-gripale anuale și celorlalte tipuri de vaccin din Programul Național de Imunizare. De altfel și numeroși pacienți își întreabă medicii de familie când se vor putea vaccina în cabinet, unde s-au vaccinat și anti-gripal.

Cât privește activitatea din centrele de vaccinare organizate de primării și alte unități sanitare, 5% dintre medicii de familie lucrează deja suplimentar, în afara programului din cabinet, în centrele de vaccinare. O treime dintre medicii de familie și-ar dori să lucreze în centrele de vaccinare în afara programului de la cabinet. Cu toate acestea, jumătate dintre medicii de familie nu își doresc să lucreze în centrele de vaccinare.

Rezultatele sondajului pot fi accesate pe siteul FNPMF, aici: http://fnpmf.ro/FNPMF-sondaj-administrare-vaccin-anti-covid…

Sondajul a fost realizat de FNPMF în perioada 1-15 februarie 2021 în mediul online. Numărul respondenților: 701 medici de familie din toate județele României și municipiul București

Finanțarea rețelei strategice de cabinete de medicină de familie

Analiză pentru perioada 1999-2021 și solicitare de buget pentru anul 2021

Documentul a fost trimis liderilor de grup parlamentar din Camera Deputaților și Senat, prim-ministrului, ministrului Finanțelor, Sănătății și președintelui CNAS.

Documentul poate fi citit pe pagina FNPMF, aici http://fnpmf.ro/2021-FNPMF-analiza-finantare-AMP-1999-2021-si-solicitare-buget-2021.pdf

Solicităm revocarea Ordinului nr. 1.822/1.105/2020

”Pacienții noștri vor continua să fie îngrijiți de noi, medicii lor de familie, care le-am fost alături zi de zi și în acest an, înainte de pandemie și în timpul pandemiei, pentru toate problemele lor de sănătate.

Pacienții noștri care suferă de COVID-19, atât din punct de vedere medical dar mai ales din punct de vedere birocratic, vor continua și ei să fie ajutați de noi, medicii lor de familie, cu sau fără acest contract pe care Guvernul încearcă să îl impună cabinetelor de medicina familiei.

Înțelegem situația epidemiologică, știm presiunea existentă pe colegii noștri din spitale și din sistemul de ambulanță. Suntem prezenți și implicați, ne ajutăm colegii și pacienții zi de zi deja de opt luni, de la începutul pandemiei.

Lipsa circuitelor, lipsa paturilor de ATI, resursa umană insuficientă din spitale, ambulanță și DSP nu sunt rezolvate însă prin aruncarea tuturor pacienților pozitivi fără evaluare în brațele medicilor de familie și forțarea cabinetelor de medicina familiei să încheie contracte revoltătoare și abuzive cu casele de asigurări.

Cu vorba bună și cu consultarea profesioniștilor din medicina de familie, demonstrând respect pentru medicina de familie, Guvernul are ocazia să aibă medicii de familie parteneri în această perioadă grea pentru întreaga populație.

Cu amenințări și sancțiuni de 50% din valoarea contractului nu putem ajunge la nici un acord.”

Dr. Raluca Zoițanu, președinte Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie

Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie va solicita Ministerului Sănătății și Casei Naționale de Asigurări de Sănătate în data de 02 noiembrie 2020 revocarea Ordinului nr. 1.822/1.105/2020 pentru punerea în aplicare a prevederilor art. IV alin. (2) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 180/2020.

Text ordin: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/231835

Solicitarea de revocare are natura unei plângeri prealabile necesare pentru formularea acțiunii in anularea ordinului menționat și reprezintă un pas obligatoriu pentru formularea acestei acțiuni, conform Legii contenciosului administrativ.

În același timp Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie recomandă patronatelor medicilor de familie, precum și cabinetelor de medicina familiei să solicite caselor de asigurări de sănătate județene și a municipiului București, precum și casei de asigurări de sănătate AOPSNAJ negocierea unor clauze suplimentare, în temeiul prevederilor Ordinului 1822/1105/2020, anexa 2, cap XII – Alte clauze – în cuprinsul contractelor pot fi prevăzute clauze suplimentare, negociate între părțile contractante.

Până la finalizarea negocierii clauzelor suplimentare, precum și până la revocarea sau refuzul revocării Ordinului nr. 1.822/1.105/2020, cabinetele de medicina familiei își rezervă dreptul de a nu semna contractele propuse de casele de asigurări de sănătate județene și a municipiului București, respectiv AOPSNAJ.

Având în vedere publicarea în Monitorul Oficial nr. 982/23.10.2020, nr. 993/27.10.2020, nr. 997/28.10.2020, nr. 998/28.10.2020 a OUG nr. 180/2020, OMS 1819/2020, OMS 1829/2020 și OMS 1822/2020, facem următoarele precizări:

– niciunul din actele normative anterior menționate nu a fost elaborat de Guvernul României si nici de Ministerul sănătății cu consultarea reprezentanților organizațiilor patronale ale cabinetelor de medicina familiei și nici prin negocierea cu Colegiul Medicilor din România;

– mai multe prevederi ale acestor acte normative pot fi considerate nelegale, neconforme cu prevederile Codului Civil și Legii 95/2006 și chiar există contradicții între aceste acte normative și alte acte normative privitoare la obligațiile medicilor de familie;- conform prevederilor Ordinului 1822/1105/2020, anexa 2, cap XII – Alte clauze – în cuprinsul contractelor pot fi prevăzute clauze suplimentare, negociate între părțile contractante;

Informarea FNPMF către patronatele județene și cabinetele de medicina familiei: http://fnpmf.ro/20201102-informare-contracte-monitorizare.pdf

https://www.facebook.com/FederatiaMF/posts/2735080306738630

COMUNICAT DE PRESĂ – Lăsați-ne să ne îngrijim pacienții în siguranță! Modificați urgent pachetele de servicii și Contractul-cadru!

București, 21 martie 2020 – Federația Națională a Patronatelor Medicilor Familie solicită ferm Casei Naționale de Asigurări de Sănătate modificarea în regim de urgență a pachetelor de servicii medicale și a Contractului-cadru astfel încât cabinetele de medicina familiei să poată acorda pe perioada stării de urgență în mod real și legal, conform contractului de servicii medicale încheiat cu casele de asigurări, triaj și consultații la distanță – prin telefon și alte mijloace digitale, inclusiv apeluri audio și video – pentru toți pacienții care nu necesită consultații față în față. Aceeași solicitare a fost transmisă și acceptată de Ministerul Sănătății și comunicată CNAS în data de 17 martie, în urmă cu patru zile. Proiectul de modificare a HG 140/2018 anunțat public pentru 20 martie de purtătorul de cuvânt CNAS nu a fost afișat până în prezent.

Medicii de familie sunt în cabinetele lor în programul normal de lucru în această perioadă și își consultă pacienții. Fiecare pacient consultat față în față în cabinet în aceste zile și în săptămânile următoare, pentru orice problemă de sănătate, indiferent cât de minoră – din sfera respiratorie sau din orice altă sferă – poate fi un pacient infectat cu noul coronavirus și încă fără simptome.

O simplă diaree sau durere abdominală poate fi un simptom atipic al COVID-19. Pierderea bruscă a mirosului sau gustului pare de asemenea, după ultimele date disponibile și încă studiate de colegii francezi și nemți, să indice infecția cu noul coronavirus. Tânăra mamă singură, aflată la primul copil și care nu știe cum să prepare supa bebelușului, poate fi purtătoare fără simptome a virusului. Acești pacienți fără probleme respiratorii, prezenți în cabinet deși pot fi consultați și la distanță în siguranță, conform experienței fiecărui medic de familie în parte, pot infecta fără să știe medicul de familie, asistenta medicală și restul personalului cabinetului. Care la rândul lor, în perioada în care sunt lipsiți de simptome specifice, pot infecta apoi un mare număr dintre toți ceilalți pacienți consultați față în față în cabinet. Mulți dintre ei vârstnici, deja suferinzi în urma unor boli cronice, deci extrem de vulnerabili.

Activitatea de prevenție, fie că ne referim la vaccinare sau la îngrijirile acordate mamei și copilul, celelalte boli și probleme de sănătate minore sau majore, urgente sau mai puțin urgente, care reprezintă activitatea asistenței medicale primare, a cabinetelor de medicină de familie, nu dispar pe perioada pandemiei COVID-19.

În Anglia, Franța, Germania, Austria, Norvegia și alte țări care și-au modificat sau își modifică rapid procedurile în contextul pandemiei COVID-19 medicii de familie sunt în cabinete dar consultă cei mai mulți pacienți la distanță, prin telefon și alte instrumente digitale. În unele cazuri medicii continuă și peste programul de la cabinet aceste consultații la distanță, de la domiciliul medicului. Tehnologia permite aceste lucruri în anul 2020. Doar pacienții care în urma triajului telefonic trebuie neapărat consultați în cabinet sunt chemați în cabinet. Iar în unele dintre aceste țări încep să apară ”centre pentru febră”, unde sunt direcționați telefonic pacienții care au febră și unde lucrează personal medical echipat corespunzător și complet pentru a evita contaminarea.

Ca medici de familie ne cunoaștem pacienții, știm foarte multe lucruri despre ei și familiile lor, putem recunoaște semnele de gravitate și situațiile neclare și putem face consultații la distanță în siguranță și în România. Ne asumăm în fiecare zi responsabilitatea tuturor deciziilor noastre medicale atunci când consultăm fiecare pacient. Nu înțelegem de ce nu suntem lăsați de CNAS să facem consultații la distanță în cadrul pachetelor de servicii medicale decontate cabinetelor de casele de asigurări. Modificările solicitate sunt necesare pentru a putea acorda consultații decontate de casa de asigurări pentru pacienți, în așa fel încât să le putem scrie și rețete compensate sau gratuite, concedii medicale, recomandări de îngrijiri la domiciliu, paliative, de dispozitive medicale și tot ceea ce face parte din actul medical. De asemenea pentru a putea trimite toate aceste documente medicale în mod legal prin e-mail, prin alte platforme digitale sau înmâna unui aparținător, în funcție de situația fiecărui pacient în parte. Prevederile contractuale actuale pot fi interpretate diferit de funcționarii caselor de asigurări sau ai Curții de Conturi în anii ce vor urma pandemiei. Putem consulta în cabinet, față în față, doar pacienții care au nevoie absolută de o astfel de consultație clasică, în cabinet sau la domiciliu, în această perioadă excepțională a pandemiei COVID-19 și a stării de urgență decretate de Președintele României. Trebuie să o facem, pentru binele tuturor, pentru a limita transmiterea noului coronavirus pe cuprinsul României și pentru a preveni decesele evitabile atât în rândul pacienților cât și al personalului medical.

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate trebuie să înțeleagă acest lucru și să ducă la îndeplinire solicitarea trimisă de Ministerul Sănătăţii la începutul acestei săptămâni, pe 17 martie. Orele – nu zilele – trec în defavoarea noastră, a tuturor. Săptămâna viitoare poate fi deja prea târziu.

În China și în Italia știm deja că mai mulți medici au murit după ce s-au infectat cu noul coronavirus. În Italia printre confrații noștri jertfiți pe altarul grijii pentru semeni se numără președintele asociației medicilor de familie, dr. Roberto Stella, și fostul secretar al federației medicilor de familie, dr. Marcello Natali. În total 9 medici de familie italieni și 6 medici de alte specialități au decedat până în prezent, răpuși de noul coronavirus*.

Suntem conștienți, mai mult decât orice birocrat, că infectarea, boala, chiar moartea fac parte din riscurile meseriei de medic. Însă ele trebuie obligatoriu prevenite, mai ales când riscul poate fi anticipat. Acum anticipăm acest risc și solicităm adoptarea imediată a măsurilor de prevenire a deceselor evitabile.

În România ne aflăm în momentul în care CNAS – sau, în lipsa dorinței CNAS, Ministerul Sănătății, Guvernul sau Administrația Prezidențială – încă mai pot lua urgent măsurile prin care putem să salvăm vieți împreună. Nu doar viețile cetățenilor ci și viețile medicilor de familie, poate cea mai vârstnică specialitate medicală din România.

Decizia stă în câteva pixuri.

În situația în care va exista un singur medic de familie care va deceda în urma infectării în cabinet cu noul coronavirus, în urma consultației față în față acordată unui pacient care ar fi putut fi consultat la distanță, Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie va da în judecata CNAS și pe toți funcționarii publici responsabili de tergiversarea adoptării măsurilor care ar asigura protecția eficientă a medicilor și personalului medical, limitarea transmiterii virusului pe teritoriul țării și prevenirea deceselor evitabile atât în rândul pacienților cât și al medicilor și personalului medical.

”Este vital ca guvernele să privească personalul medical nu ca simpli pioni care să fie aruncați, ci ca ființe umane. … În prezent, personalul medical este cea mai valoroasă resursă a fiecărei țări.” – editorial în jurnalul medical The Lancet, 21 martie 2020**.

Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie

Dr. Raluca Zoițanu

Președinte

Referințe:

* https://portale.fnomceo.it/elenco-dei-medici-caduti-nel-corso-dellepidemia-di-covid-19/

** https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30644-9/fulltext

Harta localităților fără medic de familie – 2020

Harta accesului cetățenilor români la serviciile de asistență medicală primară oferite de cabinetele de medicina familiei, realizată de dr. Cătălin Petrencic pentru FNPMF – documentul integral poate fi descărcat aici (PDF).

Interviu cu dr. Cătălin Petrencic acordat RFI România – click aici.

  1. Harta localităților fără nici un medic de familie (click aici pentru detalii)

În total, 328 de localități (comune) nu au nici un medic de familie. Necesarul calculat în funcție de populația din aceste localități este de 376 de medici de familie. Populația totală a acestor comune este de 559.611 locuitori – adică 2,52% din populația României.

Dintre acestea, 282 de localități au peste 900 de locuitori, nici un medic de familie și un necesar de 330 de medici de familie. Iar 46 de localități care  au sub 900 de locuitori nu au nici un medic de familie.

2. Harta localităților cu deficit de medici de familie (click aici pentru detalii)

Deficitul total în cele 1414 localități (comune și orașe) este de 2.187 de medici de familie. Deși 28 de localități au peste 3.000 locuitori, acestea nu au cei 64 de medici de familie necesari. Dintre cele 76 de localități care au sub 900 de locuitori, doar 30 au medic de familie

3. Harta localităților cu necesar acoperit de medici de familie (click aici pentru detalii)

Doar 1.496 de localități din România (47%) nu au deficit de medici de familie.

În România există 3.181 de localități – comune, orașe și municipii.

4. Harta localităților cu excedent de medici de familie (click aici pentru detalii)

Excedentul total în 271 de localități este de 575 de medici de familie.

Aceste localități sunt atât orașe cât și comune, cel mai mare excedent fiind în municipiul București – 100 de medici de familie.

Și alte centre universitare au excedent de medici de familie, raportat la numărul de locuitori. Acestea sunt Constanța (45), Timișoara (43), Sibiu (12), Craiova (11), Brașov (10), Cluj-Napoca (8), Oradea (7).

Detalii suplimentare, informații despre sursa datelor și metodologie sunt disponibile în documentul integral, care poate fi descărcat aici.

Back To Top