Loading....

Concluziile audierii publice „Prevenția în sănătate”

800 de opinii din 39 de judeţe sintetizate de experţi pe tematica prevenţiei în sănătate.

Astăzi, 23 mai 2013, Academia de Advocacy din Timișoara, alături de Societatea Națională de Medicina Familiei (SNMF), Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie (FNPMF) și Coaliția 52 (Târgu Mureș) au organizat o conferință de presă pentru prezentarea concluziilor și recomandărilor Comisiei de Experți a audierii publice ,,Prevenția în sănătate – cine câștigă și cine pierde în sistemul de sănătate?”.

Raportul poate fi descărcat aici:

În 26 aprilie la Târgu Mureș s-a desfăşurat audierea publică privind importanța și impactul prevenției în sănătate, însumând circa 800 de opinii scrise, din 39 de județe ale țării despre principalele măsuri care ar trebui prevăzute în strategia de prevenție al Ministerului Sănătății. Iniţiativa a pornit de la insuficiența resurselor alocate sistemului public de sănătate, ţinând cont de lipsa unor repere unitare legate de starea de sănătate a populaţiei din România. Ca o primă concluzie, putem spune că în covârșitoarea lor majoritate, opiniile au fost favorabile prevenției.

Cel mai mare interes legat de acest subiect l-a manifestat grupul beneficiarilor prevenției în sănătate, 42% dintre opiniile scrise fiind colectate de la cetățeni. Pe locul doi s-a clasat grupul cadrelor medicale, adică 36%, dintre aceștia 17% fiind medici de familie.

Principalele efecte pozitive asupra populației – beneficiarii prevenției în sănătate – sunt menținerea și îmbunătățirea calității vieții, menținerea stării de sănătate, precum și creșterea nivelului de educație pentru o viață sănătoasă.

Din perspectiva medicilor, principalele efecte benefice sunt:

 • prevenția primară (de exemplu imunizările, se adresează omului sănătos)
 • prevenția secundară (reducerea riscului la la pacienții fără manifestări clinice, identificarea riscurilor de îmbolnăvire, depistarea bolilor în stadii incipiente)
 • prevenția terțiară (de evitare a complicațiilor bolilor, printr-o atentă și competentă monitorizare a acestora).

În acest sens dezideratele sunt sănătatea populației și eficientizarea cheltuielilor publice în sănătate pe termen lung şi mediu.

Opiniile scrise sintetizate reflectă și o serie de riscuri de eșec ale prevenției în sănătate, primul fiind corelat cu incoerența la nivel politic, mai ales atunci când este vorba despre strategii, programare și implementare.

Principalele măsuri ce ar trebui prevăzute în strategia de prevenţie al Ministerului Sănătăţii sunt:

 • programele de imunizări;
 • depistarea factorilor de risc;
 • consultaţiile preventive cu accent pe partea de educaţie şi igienă;
 • programe de screening pentru principalele grupe de risc, în boli la care această formă de prevenție este posibilă (cancer de col uterin, cancer de colon, mamar, melanom malign etc).

Au fost subliniate şi situaţiile diferitelor categorii socio-profesionale expuse la riscuri mai mari, precum şi necesitatea definirii pachetelor de servicii medicale, cu structuri diferenţiate în funcţie de necesităţi.

Recomandările Comisiei de Experți a audierii publice vizează programe de prevenție susținute și finanțate de Ministerul Sănătății în cadrul unei strategii pe termen scurt, mediu și lung:

 • prioritizarea măsurilor de prevenție în sănătate raportat la nevoi în conformitate cu dovezile de eficiență;
 • evitarea blocajelor și asigurarea continuităţii programelor în urma prezentării datelor științifice relevante;
 • asigurarea de resurse adecvate planificării, implementării și evaluării strategiei de prevenție în sănătate, menţinând standarde înalte ale calității;
 • fructificarea potențialului de contribuție al asistenței medicale primare prin medicina de familie;
 • acoperirea sistematică a întregii populații cu servicii preventive optime;
 • transparența, comunicarea și facilitarea implicării tuturor celor relevanți în toate etapele construirii și derulării programelor existente.

Comisia de experți a audierii publice cu tema “Prevenția în sănătate – cine câștigă și cine pierde în sistemul de sănătate?” a fost formată din prof. univ. dr. Leonard AZAMFIREI, rector Universitatea de Medicină și Farmacie Târgu-Mureș, prof. univ. dr. Petru ARMEAN, Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Carol Davila” București, conf. univ. dr. Carmen-Daniela DOMNARIU, Universitatea ,,Lucian Blaga” Sibiu, dr. Val VÎLCU, jurnalist, Simona FIȚ, consultant în transparența decizională Academia de Advocacy.

Sinteza audierii publice va fi transmisă decidenților publici și politici în domeniu, tuturor celor care au participat la audierea publică, precum și cetățenilor, în general, prin intermediul mass-media și prin publicarea pe site la www.advocacy.ro, www.snmf.ro și www.implicat.info.

Societatea Națională de Medicina Familiei (SNMF) este o organizaţie profesională, ştiinţifică, nonguvernamentală, apolitică, de drept privat, cu personalitate juridică, constituită din organizaţii judeţene, cu personalitate juridică, ale medicilor de familie din judeţele României şi a municipiului Bucureşti.

Federaţia Naţională a Patronatelor Medicilor de Familie (FNPMF) este o federație patronală care reunește organizații patronale ale medicilor de familie. Federația are caracter non profit, apolitic și neguvernamental. Scopul FNPMF este reprezentarea, susținerea și aprobarea intereselor membrilor săi în relațiile cu autoritățile publice, cu sindicatele și cu alte persoane juridice și fizice.

Academia de Advocacy este o organizaţie non profit, cu expertiză în domeniul advocacy, care asistă grupurile legitime de interese în amendarea actelor normative relevante şi mobilizează participarea acestora în elaborarea politicilor publice. Academia de Advocacy are drept scop mobilizarea partenerilor sociali şi a societăţii civile în practicarea principiilor democraţiei participative, utilizând tehnicile de intervenţie din domeniul de advocacy și lobby.

Coalitia 52 a apărut ca o nevoie urgentă de încurajare a dialogului între societatea civilă și autoritățile publice și de îmbunătățire a cadrului legal existent, fiind formată din cetățeni și asociații legal constituite, care cunosc și au exersat aplicarea Legii 52 privind transparența decizională în administrația publică din România, cu precădere în cadrul proiectului strategic „Partener Activ și Implicat”, derulat de către Academia de Advocacy (POSDRU/93/3.3/S/63104)

Pentru mai multe detalii vă rugăm contactați:
Simona FIȚ, consultant în transparența decizională, Academia de Advocacy, 0744 781 792, simona.fit@advocacy.ro;
Dr. Marina Pîrcălabu, președinte Patronatul Medicilor de Familie București-Ilfov, 0723 279 178, birou@pmfb.ro
Dr. Rodica Tănăsescu, Președinte SNMF, 0723 520 980, office@snmf.ro

Back To Top