Contact

FNPMF  – Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie

Adresă poștală: București, Strada Ionel Perlea nr. 10, sector 1, cod poștal 010209

CIF: 25807740

Conturi bancare:
Principal – IBAN RO93 BREL 0002 0018 6768 0100, LIBRA Bank
Secundar – IBAN RO34 RNCB 0067 1108 6578 0001, BCR

Înscrisă în Registrul Național al Federaţiilor sub nr. 26/C/2009 acordat la 14.10.2009 (MJ) şi în registrul special de evidenţă al Tribunalului București sub nr. 12/21.07.2009 în baza sent. civ. nr. 785/22.05.2009.

Președinte interimar Dr. Marina Pîrcălabu - [email protected]

E-mail FNPMF:
[email protected]
[email protected]

Fax: 0374 091 757