Convocare a Adunării Generale a FNPMF din data de 29 martie 2019


Convocare a Adunării Generale a
Federaţiei Naţionale a Patronatelor Medicilor de Familie
din data de 29 martie 2019

Consiliul Director al Federaţiei Naţionale a Patronatelor Medicilor de Familie (”FNPMF”), întrunit la București în şedința din data de 10 februrie 2019, în temeiul art. 6.2.2 din Statut, a hotărât să convoace Adunarea Generala a FNPMF pentru ziua de 29 martie 2019, in intervalul orar 16:30 – 18:30, la următoarea adresa: Sala ATENA-anexa, Crystall Palace Ballrooms, Calea Rahovei 198A, Sector 5, Bucuresti.

Ordinea de zi a Adunării Generale a FNPMF este următoarea:
1. Validarea AG ca fiind statutara,
2. Raport de activitate anul 2018.
3. Raport financiar anii 2017-2018.
4. Analiza si decizia asupra unor modificari necesare ale Statut FNPMF, pentru conformitate cu Legea 62 a Dialogului Social, precum si a Regulamentelor de Desfășurare a Alegerilor si de Desfășurare a Adunării Generale.
5. Stabilirea datei și locația Adunării Generale de Alegeri a unui nou Consiliu Director al FNPMF.
6. Stabilirea Comisiei Electorale care va organiza si valida alegerile pentru un nou Consiliu Director al FNPMF.
7. Diverse.

În situația în care Adunarea Generală din ziua de 29 martie 2019 va fi declarată nestatutară prin neîntrunirea cvorumului, se convoacă o alta Adunare Generală în ziua de 30 martie 2019, orele 13:30 – 15:30, la aceeasi adresa: Sala ATENA-anexa, Crystall Palace Ballrooms, Calea Rahovei 198A, Sector 5, Bucuresti.

În numele Consiliului Director,
Vicepreşedinte FNPMF
Dr. Marina Pîrcălabu

Comentariile sunt dezactivate.