Loading....

De ce să trimitem un fișier Excel gol în fiecare săptămână la DSP?

FNPMF a sesizat Ministerului Sănătății solicitarea CNSCBT prin care cabinetele de medicina familiei sunt obligate să trimită săptămânal un fișier Excel gol către Direcțiile de Sănătate Publică, în situația în care nu au vaccinat în acea săptămână nici un copil din Ucraina aflat pe teritoriul României.

Stimate domnule ministru,

Vă solicităm sprijinul cu privire la solicitarea CNSCBT nr 5271/16.03.2022 privind raportarea săptămânală a vaccinărilor pentru copiii refugiați din Ucraina aflați pe teritoriul României.

Conform informării DSP județene către cabinetele de medicina familiei, CNSCBT a transmis prin intermediul Ministerului Sănătății solicitarea ca raportarea săptămânală să fie realizată chiar dacă nu există copii vaccinați.

Deci fiecare dintre cele aproximativ 10.000 de cabinete de medicina familiei ar trebui să trimită începând de săptămâna aceasta un tabel gol, format Excel, prin e-mail către biroul de Epidemiologie al Direcției de Sănătate Publică din județ. În fiecare săptămână.

Precizăm că CNSCBT solicită și alte raportări săptămânale și lunare în format Excel și/sau pe hârtie, iar alte segmente ale INSP alte raportări lunare, trimestriale și anuale. Volumul de muncă adunat pentru toate aceste raportări – pe care le considerăm inutile în acest format – îl estimăm a fi de 24 de ore, deci 3 zile lucrătoare cu 8 ore de muncă/zi. Practic personalul medical dintr-un cabinet de medicina familiei lucrează 3 zile din 20 de zile lucrătoare în fiecare lună doar pentru aceste raportări inutile. În mod evident, acest timp nu poate fi luat din cele minimum 35 de ore/săptămână contractate de casa de asigurări de sănătate, dedicate consultațiilor medicale, deci este luat din timpul personal al medicului și din celelalte 5 ore din programul de 40 de ore/săptămână al asistentului medical angajat cu normă întreagă.

Vă adresăm rugămintea să dispuneți analizarea acestei situații și luarea măsurilor care se impun.

Back To Top