Înscriere candidați alegeri CD FNPMF – 6 iulie 2019


CRITERII DE ELIGIBILITATE

Pentru a fi admisi pe buletinele de vot, toti candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele 5 conditii:

1. Sa fie medic de familie;

2. Sa fie reprezentant legal al unui patron (cabinet, SRL sau alta forma de organizare) inscris intr-un patronat al medicilor de familie ( art. 1, lit. v din Legea Dialogului Social ) membru al FNPMF, cu cotizatia platita pentru anul in curs;

3. Candidatura sa sa fie sustinuta de cel putin un Patronat afiliat la FNPMF;

4. Sa nu fie sub incidenta art. 63 din Legea Dialogului Social, adica sa nu execute pedeapsa complementara a interzicerii dreptului de a ocupa acea functie, de a exercita profesia sau meseria, ori de a desfasura activitatea de care s-a folosit pentru savarsirea infractiunii respective( art. 1.7 lit. d) din Regulamentul de Alegeri);

5. Sa nu ocupe functii de conducere in organizatiile/organismele profesionale de la nivel national, precum si functii de conducere in administratia publica locala sau centrala, Guvern si/sau Parlament ( Art. 6, alin (5), lit. e) din Statutul FNPMF )

DOSARUL DE CANDIDATURA

Trebuie sa contina:

1. Declaratia de candidatura unde se va mentiona: numele si prenumele, CNP-ul, functia/functiile pentru care intentioneaza sa candideze, functiile detinute in alte organisme statale, administrative, sindicale, patronale sau profesionale sau sa precizarea pe propria raspundere ca nu detine, data si semnatura;

2. Curriculum vitae;

3. Recomandarea din partea cel putin unui patronat local, unde sa se mentioneze ca acel candidat intruneste conditiile necesare depunerii candidaturii conform Statutului FNPMF si Regulamentului de alegeri.

Dosarele de candidat se vor depune in intervalul 26 – 29 iunie 2019 pe adresa de email a Comisiei electorale, [email protected].

COMISIA ELECTORALA

Va analiza dosarele candidatilor in termen de 2 zile dupa expirarea termenului pentru depunerea acestora, respectiv in intervalul 30.06.2019 – 01.07.2019;

Cel tarziu in data de 01.07.2019 va afisa lista cu candidatii admisi si lista candidatilor respinsi, precum si argumentele;

Eventualele contestatii se primesc intre 02.07.2019 – 03.07.2019. Ele vor fi analizate si solutionate, astfel incat cel tarziu pe 03.07.2019 Comisia va afisa listele finale ale candidatilor admisi precum si dosarele respinse;

Afisarea listelor se va face la sediul FNPMF, pe pagina de web a FNPMF, precum si pe forumul FNPMF.

Secretarul Comisiei Electorale

Gheorghe Alexandrescu

Comentariile sunt dezactivate.