Notificare – valori definitive ale punctelor pentru trimestrul I 2019


Către Casa Națională de Asigurări de Sănătate
În atenția Președinte Director General Adriana Cotel

Referitor la valori definitive puncte pentru trimestrul I 2019 – asistență medicală primară

NOTIFICARE

Prin prezenta vă notificăm dezacordul Federației Naționale a Patronatelor Medicilor de Familie cu privire la modalitatea de calcul de către CNAS a valorilor definitive ale punctelor pentru trimestrul I 2019. Solicităm CNAS să facă în cel mai scurt timp corectura necesară. Chiar dacă în primul trimestru al anului 2019 cabinetele de medicină de familie au semnat act adițional de prelungire la contractul încheiat pentru anul 2018, vă aducem aminte că în acesta scrie că: “(4) Pentru stabilirea valorii definitive a unui punct per capita şi per serviciu, fondul anual aferent asistenţei medicale primare din care se scade suma corespunzătoare lit. a) a alin. (3) se defalcă trimestrial.” Ori, la această dată bugetul pentru Asistența medicală primară este stabilit și aprobat prin Legea bugetului de stat pe 2019 iar acesta este cu 26% mai mare față de anul 2018.

Cu deosebită considerație,
Vicepreşedinte FNPMF
Dr. Marina Pîrcălabu

23/04/2019

Comentariile sunt dezactivate.