Obiective

Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie s-a constituit în anul 2009 în scopul reprezentarii, susținerii, apărării și promovării intereselor cabinetelor de medicină de familie, organizațiilor patronale/profesionale asociate, în relațiile cu autoritățile publice, cu sindicatele și cu alte persoane juridice sau fizice, atât în plan național cât și în plan internațional, pentru creșterea competitivității acestora.

În acest sens, FNPMF:

a) reprezinta, promoveaza, susține si apara interesele membrilor organizațiilor patronale/asociațiilor profesionale, asociate, în fața organelor puterii legislative și executive, a altor organe și organizații din țară și strainatate;

b) activeaza pentru deplina libertate de acțiune a patronilor, membri ai organizațiilor patronale/profesionale, asociate, în scopul dezvoltarii si eficientizarii activitatii acestora;

c) promovează concurența loială, în condițiile legii, în scopul asigurarii de sanse egale fiecaruia dintre membrii organizațiilor patronale/profesionale, asociate;

d) participa la inițierea, elaborarea și promovarea programelor de dezvoltare, restructurare, cooperare economică și participă în structura de coordonare și gestionare a programelor cu Uniunea Europeană;

e) acorda sprijin membrilor federației, în elaborarea strategiei proprii sau de grup în concordanță cu legislația în vigoare;

f) participă, împreună cu SNMF, CMR, cu alte organisme reprezentative pentru medicina de familie, la elaborarea proiectelor de acte normative care reglementează activitatea în domeniul sănătății;

g) asigura membrilor sai informatii, servicii de consultanta si asistenta de specialitate;

h) faciliteaza crearea relatiilor între membrii sai, precum si cu alte organizatii, în scopul realizarii intereselor lor si al promovarii progresului managerial;

i) actioneaza pentru obtinerea de facilitati si sustine direct interesele membrilor sai;

j)  organizeaza actiuni promoționale, editeaza ziare, reviste, buletine informative si coopereaza cu mass-media pentru sustinerea intereselor membrilor sai;

k) colaboreaza cu organizatiile patronale similare din tara si strainatate pentru realizarea scopului sau;

l) promoveaza solidaritatea patronala si contribuie la dezvoltarea sistemului sanitar românesc;

m) actioneaza pentru întarirea potentialului pieții nationale;

n) organizeaza cursuri de perfectionare de specialitate;

o) organizeaza conferinte, congrese;