Obiective

1) reprezintă, promovează, susţine şi apără interesele membrilor săi în relaţiile cu autorităţile publice, cu sindicatele şi cu alte persoane juridice sau fizice;

2) activează pentru deplina libertate de acţiune a membrilor săi în scopul dezvoltării şi eficientizării activităţii acestora;

3) promovează concurenţa loială în scopul asigurării de şanse egale fiecăruia dintre membrii săi;

4) asigură membrilor săi informaţii, servicii de consultanţă şi asistenţă de specialitate;

5) facilitează crearea relaţiilor între membrii săi, precum şi cu alte organizaţii, în scopul realizării intereselor lor şi al promovării progresului managerial;

6)  propune autorităţilor publice competente şi susţine acte normative şi măsuri tehnice sau administrative în interesul membrilor săi;

7) acţionează pentru obţinerea de facilităţi şi susţine direct interesele membrilor săi;

8)  organizează acţiuni promotionale, editează ziare, reviste, buletine informative şi cooperează cu mass-media pentru susţinerea intereselor membrilor săi;

9) colaborează cu organizaţiile patronale similare din ţară şi străinătate pentru realizarea scopului său;

10) promovează solidaritatea patronală şi contribuie la dezvoltarea sistemului sanitar românesc;

11) acţionează pentru intarirea potenţialului pietii naţionale;

12) organizează cursuri de perfecţionare de specialitate;

13) organizează conferinţe, congrese;

14) accesează diverse fonduri europene