Loading....

Propunere de sprijin pentru implementarea PNRR

FNPMF a transmis ministrului Sănătății o propunere pentru organizarea unei întâlniri de lucru pe tema Planului Național de Redresare și Reziliență – componenta 12 Sănătate, în vederea sprijinirii reprezentanților Ministerului Sănătății pentru implementarea PNRR.

Detalii despre PNRR și demersurile FNPMF până în prezent sunt disponibile la adresa: http://www.fnpmf.ro/finantare-europeana-pentru-investitii-in-3000-de-cabinete-de-medicina-familiei-prin-programul-national-de-redresare-si-rezilienta/

Adresa transmisă Ministerului Sănătății astăzi:

Stimate domnule ministru,

Vă propunem organizarea unei întâlniri de lucru între reprezentanții Ministerului Sănătății și reprezentanții Federației Naționale a Patronatelor Medicilor de Familie, având ca temă componenta 12 Sănătate din PNRR, I1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești, Cabinete ale medicilor de familie sau asocieri de cabinete de asistență medicală primară dotate sau renovate, acordând prioritate cabinetelor situate în regiuni și localități marginalizate, având în vedere termenul T2 2023.

Menționăm că în luna ianuarie 2020 FNPMF a realizat mai multe hărți ale accesului cetățenilor români la serviciile de asistență medicală primară oferite de cabinetele de medicina familiei, mai exact harta localităților fără nici un medic de familie, harta localităților cu deficit de medici de familie, harta localităților cu necesar acoperit de medici de familie și harta localităților cu excedent de medici de familie. Considerăm că aceste hărți – pe care cu sprijinul Ministerului Sănătății și CNAS le putem actualiza în anul 2022 – pot informa deciziile cu privire la prioritizarea cabinetelor situate în regiuni și localități marginalizate.

Precizăm că în luna aprilie 2021 FNPMF a realizat un chestionar aplicat titularilor cabinetelor de medicina familiei privind nevoile percepute în accesarea fondurilor nerambursabile de către medicii de familie din România, chestionar care a avut peste 600 de respondenți din toate regiunile țării și ale cărui rezultate dorim să le discutăm cu reprezentanții Ministerului Sănătății.

Menționăm, de asemenea, că am transmis în luna octombrie 2021 Ministerului Sănătății şi Ministerului Dezvoltării solicitări privind date actualizate despre starea spațiilor (clădirile fostelor dispensare și policlinici) în care funcționează cabinetele medicale de medicina familiei, în baza OUG 68/2008. Am revenit cu aceste solicitări prin adresa FNPMF nr. 197/25.11.2021 transmisă Ministerului Sănătății prin intermediul poștei electronice.

Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie este o federaţie patronală cu caracter non-profit, apolitic si neguvernamental care își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 62/2011 a dialogului social. FNPMF reuneşte organizaţii patronale județene ale medicilor de familie și s-a constituit în anul 2009 în scopul reprezentarii, susținerii, apărării și promovării intereselor cabinetelor de medicină de familie, organizațiilor patronale asociate, în relațiile cu autoritățile publice, cu sindicatele și cu alte persoane juridice sau fizice, atât în plan național cât și în plan internațional, pentru creșterea competitivității acestora. Din anul 2020, FNPMF este afiliată Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România, confederaţie patronală reprezentativă la nivel național.

Back To Top