Loading....

Sesizare către CNAS privind problemele SIUI

Societatea Nationala de Medicina de Familie si Federatia Nationala a Patronatelor Medicilor de Familie îşi exprimă profunda îngrijorare pentru evoluţia furnizării de servicii medicale în condiţiile aplicării Sistemului Informatic Unic Integrat (SIUI).

În primul rând, menţionăm de la început că şi noi considerăm ca fiind o necesitate introducerea informatizării în sistemul medical. Dar nu putem accepta ca acest lucru să creeze disfuncţionalităţi în oferirea de servicii pacienţilor noştri şi nici la plata acestor servicii către cabinetele noastre.

Încă de acum doi ani am înmânat materiale către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) în care am menţionat gravele disfuncţionalităţi ale acestui sistem, cauzate în primul rând de erorile multiple în bazele de date privind evidenţa asiguraţilor.

Documentul poate fi descărcat mai jos.

Back To Top