Loading....

Solicităm CNAS decontarea serviciului de testare la nivelul cabinetului de medicina familiei pentru pacienții cu simptome COVID-19

Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie solicită Casei Naționale de Asigurări de Sănătate decontarea serviciului de testare la nivelul furizorilor de servicii de asistență medicală primară, cu teste rapide tip antigen, pentru pacienții din lista proprie care prezintă simptome specifice infecției cu SARS-CoV-2, conform metodologiei elaborate de Institutul Național de Sănătate Publică.

Testarea pentru depistarea SARS-CoV-2 pe baza testului rapid tip antigen este un serviciu oferit contra cost, la prețuri accesibile, încă din anul 2020 în cabinetele de medicina familiei care au optat să își achiziționeze din fonduri proprii teste rapide antigen și să ofere acest serviciu pacienților din lista medicului de familie, dar și altor pacienți.

Ulterior, începând cu luna octombrie a acestui an, cabinetele de medicina familiei care oferă servicii de vaccinare contra covid-19 au putut solicita Direcțiilor de Sănătate Publică și câte 50 de teste rapide tip antigen puse la dispoziție gratuit de Ministerul Sănătății.

Testarea la nivelul asistenței medicale primare s-a dovedit extrem de utilă în depistarea rapidă a cazurilor de covid-19 în rândul pacienților, în special preșcolari și școlari, care s-au prezentat la cabinet cu infecții respiratorii în luna octombrie. Astfel cabinetele de medicina familiei au contribuit și prin testare la limitarea transmiterii SARS-CoV-2, însă costul acestor servicii medicale a fost suportat de medicii de familie și de pacienți sau de părinții acestora, în cazul copiilor.

Pentru ca pacienții asigurați să nu mai suporte din buzunarul propriu costurile testării atunci când au semne și simptome de boală, precum și pentru a extinde capacitatea de testare a României, solicităm CNAS includerea serviciului de testare în pachetele de servicii medicale din asistența medicală primară, ca serviciul adițional decontat din fondul aferent investigaţiilor medicale paraclinice sau prin transferuri din bugetul Ministerului Sănătăţii.

Tariful de decontare pe care îl propunem CNAS este de 50 lei pentru serviciul de testare. Acest tarif propunem să includă testarea, materialele consumabile necesare – inclusiv testul – și raportarea către DSP a rezultatului. Astfel Ministerul Sănătății și IGSU nu vor mai fi nevoite să realizeze achiziții centralizate și distribuția testelor către DSP, iar DSP nu vor mai fi solicitate suplimentar să distribuie și testele către cabinetele de medicina familiei, cum s-a întâmplat în lunile septembrie și octombrie.

Pentru decontarea serviciului de testare la nivelul cabinetului de medicina familiei este necesar ca la rectificarea bugetară care urmează a fi realizată în acest an de Guvern să fie alocate fonduri suplimentare. Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie estimează acest necesar la suma de 93 milioane de lei pentru anul 2021.

Informațiile apărute în spațiul public privind posibilele fraude realizate de medici de familie cu rezultate fals pozitive ale testelor antigen trebuie anchetate de organele abilitate iar cei responsabili trebuie sancționați conform legii. Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie se delimitează ferm de astfel de atentate la sănătatea publică și va solicita patronatelor județene membre excluderea cabinetelor medicilor de familie condamnați pentru săvârşirea infracţiunilor, dacă se va dovedi că acestea există în rândul membrilor Federației.

Precizăm totodată că, și în cazul informațiilor răspândite în spațiul public despre fraude realizate de medici de familie privind vaccinarea în cabinet, timpul a demonstrat că majoritatea acestor fapte au fost realizate de funcționari publici din cadrul primăriilor și Direcțiilor de Sănătate Publică și de alte persoane care nu aveau calitatea de medici sau de medici de familie. Ceea ce rămâne însă este imaginea negativă falsă despre medicii de familie, rezultată din generalizările aruncate în spațiul public de unele instituții publice și de cea mai mare parte a mass-media. Din acest motiv solicităm responsabilitate tuturor celor implicați.

Back To Top