Loading....

Solicitare către CNAS despre priorităţile Guvernului în ceea ce priveşte digitalizarea şi e-Sănătatea – conectare DES și SIGMA SMART

Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie a transmis CNAS o solicitare privind prioritățile Guvernului în ceea ce privește digitalizarea și e-Sănătatea, mai exact proiectul de conectare a mai multor tipuri de furnizori la Dosarul Electronic de Sănătate (funcțional în prezent doar pentru cabinetele de medicina familiei, farmacii și câteva spitale) și proiectul SIGMA SMART (concedii medicale, bilete de trimitere ș.a. electronice).

Stimată doamnă președinte,

Având în vedere comunicatul de presă transmis de Guvernul României în luna decembrie 2021, privind adoptarea memorandumului care vizează stabilirea unor măsuri pentru implementarea de către CNAS a unor proiecte finanţate din fonduri europene, respectiv:

– Sistemul informatic pentru conectarea la DES (Dosarul Electronic de Sănătate) a furnizorilor de servicii paraclinice, clinice, medicină fizică şi de reabilitare, îngrijiri medicale la domiciliu, îngrijiri paliative la domiciliu, medicină dentară, dispozitive medicale, tehnologii şi dispozitive asistive şi consultaţii de urgenţă la domiciliu şi activităţi de transport sanitar neasistat – eDES;

– Sistemul informatic pentru Gestionarea Modernă a Accesului la servicii Medicale, Acte, Recomandări şi Tehnologii – SIGMA SMART (documente utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate: certificatele de concediu medical, biletele de trimitere pentru ambulatoriul de specialitate (specialităţi clinice, paraclinice, medicină dentară) şi pentru internare în regim de spitalizare de zi sau continuă, scrisorile medicale, recomandările privind îngrijirile medicale la domiciliu, recomandările privind acordarea dispozitivelor medicale, programările serviciilor medicale),

precum și informația că cele două proiecte reprezintă două dintre priorităţile Guvernului în ceea ce priveşte digitalizarea şi e-Sănătatea, fiind incluse în programul de guvernare, vă rugăm să aveți amabilitatea să ne comunicați următoarele:

1. Care este stadiul de implementare al celor două proiecte?
2. Care este termenul de operaționalizare – când vor fi folosite efectiv de furnizori cele două sisteme?
3. Care este calendarul de consultare a organizațiilor furnizorilor de servicii de asistență medicală primară, având în vedere că ambele sisteme influențează activitatea furnizorilor AMP?
4. Cum se va realiza programarea serviciilor medicale prin sistemul SIGMA SMART?

Back To Top