Loading....

România are nevoie de un sistem de sănătate stabil!

Asociațiile reprezentative național ale medicilor de familie (Societatea Națională de Medicina Familiei – SNMF, Uniunea Patronatelor Independente din Medicina de Familie – UPIMF și Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie – FNPMF) precum si ale medicilor din ambulatoriul de specialitate (Asociația Profesională a Medicilor de Ambulator – APMA) au reușit să contracareze atacul guvernamental de neînțeles asupra segmentului de prespital, singura verigă a sistemului de sănătate capabilă să contribuie direct la reducerea internărilor evitabile. Nici internările de zi, nici internările continue nu pot transforma un sistem pus sub presiune într-unul sustenabil financiar.

Exodul medicilor din România, cel mai mare de la nivelul Europei s-a produs nu doar din cauza veniturilor semnificativ mai mici decât în celelalte țări ale Uniunii Europene, nu doar din cauza finanțării cronic insuficiente a sistemului de sănătate din România care este pe penultimul loc din Europa, ci mai ales din cauza agresiunii permanente a politicului asupra demnității profesiei de medic, ceea ce a condus, în timp, la zdruncinarea încrederii medicilor în instituțiile statului.

Reducerea cu aproximativ 30% a finanțării ambulatoriului de specialitate și a medicinei de familie, coroborat cu creșterile de fiscalitate menite să acopere lipsa de eficiență a altor sectoare economice se traduc într-o reducere la jumătate a veniturilor medicilor din aceste domenii de activitate.

Domnilor guvernanți, exodul medicilor va reîncepe! Deficitul de medici existent deja se va agrava iar șocul îl vor resimți votanții dumneavoastră!

Negocierile cu CNAS de joi, 18.01.2024, reprezintă un armistițiu temporar, nu o rezolvare. Este imperios necesar să se găsească soluții de finanțare acum, nu după această dată. Se impune finanțarea corectă a segmentului prespital, adică a medicinei de familie și a celei de ambulatoriu.

Ne manifestăm deschiderea de a colabora, a identifica disfuncționalitățile din sistem și de a găsi soluții. Pacienții din România au nevoie de acces la TOATE segmentele de îngrijire, în funcție de nevoile lor, nu poate fi gândit un sistem sanitar funcțional fără o bază solidă: medicina de familie și ambulatoriul de specialitate.

Solicităm responsabilitate deplină din partea guvernanților, ne dorim un cadru legislativ stabil, ne dorim predictibilitate! Vrem să fim lăsați să ne îngrijim pacienții, nu să fim obligați să ne mobilizăm la proteste! Totuși, dacă până la 1 iulie 2024 nu veți fi găsit soluții să creșteți finanțarea pentru ambulatoriul de specialitate și pentru medicina de familie, din acea zi în România nu va mai exista un sistem de asigurări de sănătate!

Dr. Cosmin Alexandrescu
Președinte APMA

Dr. Angela Mazdrag
Președinte UPIMF

Dr. Luminița Zane
Președinte FNPMF

Dr. Dina Mergeani
Președinte SNMF

Programări întârziate din cauza rețetelor pentru iodură de potasiu – Comunicat de presă

COMUNICAT DE PRESĂ

Având în vedere anunţul ministrului Sănătăţii cu privire la prezentarea imediată a persoanelor eligibile cu vârsta sub 40 de ani la medicul de familie, pentru eliberarea prescripţiei cu iodură de potasiu, aducem la cunoştință pacienţilor cu probleme de sănătate curente că este posibil să aştepte câteva zile sau săptămâni până vor putea obține o programare pentru o consultație la medicul de familie.

Au prioritate urgenţele medico-chirurgicale şi, conform indicațiilor ministrului Sănătăţii de astăzi, persoanele sănătoase cu vârsta sub 40 de ani care doresc rețeta pentru iodura de potasiu, pe care o vor ridica ulterior din cele 2500 de farmacii din lista afişată pe siteul ministerului.

Atenţionăm că reţetele nu pot fi trimise pe Whatsapp, e-mail, fiind necesară prezența fizică la cabinet.

Semnalăm că şi Sistemul Informatic Unic Integrat al CNAS funcționează cu întreruperi de astăzi dimineață, astfel încât pot să apară întârzieri şi pentru consultaţiile programate.

Ne cerem scuze pacienţilor noştri pentru situația în care am fost puşi din nou de ministrul Sănătăţii.

Întâlnire între Ministerul Sănătății și organizațiile medicilor de familie pe tema PNRR

Președintele FNPMF, dr. Raluca Zoițanu, a participat astăzi alături de reprezentanții altor organizații ale medicilor de familie la o videoconferință organizată de Ministerul Sănătăţii având ca temă Planul Național de Redresare și ReziliențăComponenta C12 – Investiția I1 Dezvoltarea infrastructurii prespitalicești – subinvestiția I1.1 Cabinete ale medicilor de familie sau asocieri de cabinete de asistență medicală primară.

Reprezentantul Ministerului Sănătății, domnul Bogdan Sticlosu, consilier în cabinetul domnului secretar de stat Andrei Baciu, a prezentat principalele direcții de investiții pentru cele peste 3000 de cabinete de medicina familiei. Unitățile sanitare vor putea fi renovate și/sau dotate cu echipamente medicale prin fonduri din PNRR în perioada următoare, termenul de finalizare al investiției fiind luna iunie 2023. Prioritate vor avea cabinetele din mediul rural și zonele defavorizate, precum și asocierile de cabinete. Criteriile de selecție urmează să fie stabilite în săptămânile următoare împreună cu Comisia Europeană, iar apelurile pentru proiecte sunt planificate pentru lansare până la finalul lunii iunie 2022.

FNPMF și-a exprimat încă o dată susținerea pentru Ministerul Sănătății în implementarea PNRR, punând la dispoziția echipei PNRR din cadrul ministerului toate informațiile și datele pe care FNPMF le deține despre infrastructura cabinetelor, situația juridică a spațiilor cabinetelor, exemple de bună practică din alte proiecte de renovare și dotare a cabinetelor de medicina familiei, dar și nevoile percepute de medicii de familie pentru renovarea și dotarea cabinetelor, așa cum au fost exprimate în chestionarele realizate în ultimii ani de FNPMF.

La videoconferință au participat și reprezentanți ai Institutului Național de Sănătate Publică (doamna dr. Carmen Ungurean) și ai Administrației Prezidențiale (doamna dr. Loreta Păun).

Apreciem dialogul continuu pe tema PNRR al MinisteruluI Sănătății cu Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie. Avem convingerea că subinvestiția I 1.1. va fi un succes, deoarece medicii de familie au fost consultați încă din primele etape ale elaborării planului, iar colaborarea continuă și în faza de implementare a PNRR, în care ne aflăm în prezent. Pacienții români merită și vor avea acces până la mijlocul anului viitor în peste 3000 de cabinete de medicina familiei modernizate, renovate și dotate la standarde europene. Sperăm ca aceste investiții în medicina familiei să fie doar începutul și să atragă tinerii medici către specialitatea cea mai frumoasă și complexă dintre toate specialitățile medicale.

dr. Raluca Zoițanu, președinte FNPMF

#PNRR

#RESPECTpentruMedicinadeFamilie

#GRIJĂpentruPacienti

Accesul fără piedici al pacienților cu boli cronice la tratament

Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie a solicitat Ministerului Sănătății modificarea Hotărârii Guvernului nr. 720/2008 pentru a elimina piedicile în accesul pacienților cu boli cronice la tratament.

Stimate domnule ministru,

Vă solicităm modificarea Hotărârii Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate și eliminarea steluței (*) din dreptul medicamentelor care altfel nu pot fi prescrise de medicul de familie fără scrisoare medicală periodică de la un alt medic de orice altă specialitate din ambulatoriu sau spital.

Revenim de peste 10 ani cu această solicitare, comună cu a Societății Naționale de Medicina Familiei (anexată) și a Comisiei consultative de Medicina Familiei din Ministerul Sănătății, întrucât păstrarea steluței în dreptul acestor medicamente înseamnă că pacienții sunt nevoiți să se programeze periodic la cabinetul de medicina familiei doar pentru unul sau mai multe bilete de trimitere, apoi să se programeze la cabinetele din ambulatoriul de specialitate sau la spital doar pentru obținerea scrisorilor medicale, necesare continuării prescrierii lunare de către medicul de familie a tratamentului pentru boala cronică.

Precizăm că de la începutul pandemiei covid-19 steluța a fost suspendată, inițial prin decretul președintelui României și ulterior prin transpunerea prevederilor decretului în multitudinea de acte normative modificate de Ministerul Sănătății și CNAS. Astfel medicii de familie au putut prescrie pacienților începând cu luna martie 2020 aproape toate medicamentele compensate sau gratuite necesare, fără a mai fi nevoie de prezentarea scrisorilor medicale emise de medicii de alte specialități.

Menționăm că modificarea solicitată este în interesul pacienților care suferă de boli cronice și au o schema de tratament stabilă, care nu mai necesită modificări și pot fi monitorizați la nivelul asistenței medicale primare, care nu ar mai fi astfel puși pe drumuri pentru scrisori medicale.

De asemenea impactul financiar ar fi net în favoarea FNUASS, deoarece medicamentele în cauză sunt în general ieftine – deci nu poate fi pusă în discuție o eventuală economie în bugetul FNUASS prin forțarea pacienților să își cumpere cu preț integral medicamentele dacă nu vor sau nu pot să meargă după scrisorile medicale – iar plimbarea pacienților în ambulatorii și spitale pentru obținerea scrisorilor medicale se face prin consultații și spitalizări de zi sau continue decontate din FNUASS, uneori și din trei în trei luni.

Ca întotdeauna, în măsura timpului pe care ni-l puteți acorda, vă stăm la dispoziție pentru a detalia cele de mai sus.

Consecințele încetării stării de alertă asupra pacienților din România

FNPMF a sesizat Administrației Prezidențiale, Ministerului Sănătății și Casei Naționale de Asigurări de Sănătate consecințele imediate ale încetării stării de alertă asupra pacienților din România.

Stimată doamnă consilier,
Stimată doamnă președinte,
Stimate domnule ministru,

Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie a luat la cunoștință cu îngrijorare despre decizia Administrației Prezidențiale și a Guvernului României de a nu mai prelungi starea de alertă după data de 8 martie a.c..

Vă atragem atenția asupra consecințelor acestei decizii, cu privire la accesul pacienților la asistența medicală primară după data de 8 martie a.c.:

1. Pacienții vor fi nevoiți să se programeze la cabinetul de medicina familiei pentru unul sau mai multe bilete de trimitere, apoi să se programeze la cabinetele din ambulatoriul de specialitate sau la spital pentru obținerea scrisorilor medicale, necesare continuării prescrierii lunare de către medicul de familie a tratamentului pentru boala cronică, pentru medicamentele notate cu * sau ** în lista medicamentelor compensate aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008. Pe durata stării de urgență și a stării de alertă scrisorile medicale nu au mai fost necesare pentru prescrierea tratamentului, păstrându-și valabilitatea pe toată durata stării de alertă;

2. Pacienții vor fi nevoiți să se prezinte personal cu cardul de asigurat la cabinetul de medicina familiei și cabinetele din ambulatoriul de specialitate, întrucât nu va mai fi posibilă acordarea de consultații la distanță, cu două excepții – consultaţiile pentru bolile cu potenţial endemo-epidemic ce necesită izolare (limitate la 2 consultaţii/asigurat/episod) și consultaţiile pentru afecţiunile cronice (limitate la 1 consultație/asigurat/lună);

3. Pacienții vor fi nevoiți să aștepte un număr de zile, poate săptămâni, pentru o programare la cabinetul de medicina familiei și cabinetele din ambulatoriul de specialitate, având în vedere limitările deja menționate la pct. 2 și restul limitărilor pentru consultațiile și serviciile din pachetul de servicii de bază, cum ar fi limita de 20 de pacienți (consultații/servicii) care pot fi consultați de medicul de familie într-o zi, precum și plafonul trimestrial de aproximativ 1200 consultații/servicii. Precizăm și că modificarea numărului de consultații pe oră după data de 8 martie va duce și la o reducere a plafonului trimestrial pentru trimestrul I 2022 cu aproximativ 100 de consultații/servicii, ceea ce poate conduce la imposibilitatea acordării serviciilor în cabinetele de medicina familiei în a doua jumătate a lunii martie.

Vă adresăm rugămintea să informați eficient și din timp cetățenii, asigurații și pacienții despre toate consecințele ridicării stării de alertă asupra accesului lor la serviciile medicale.

Rolul cabinetelor de medicină de familie este să furnizeze serviciile medicale de asistență medicală primară în baza contractelor încheiate cu casele de asigurări de sănătate și cu direcțiile de sănătate publică.

Rolul nostru nu este să fim scutul autorităților române – recent felicitate de Președintele României pentru măsurile luate – în fața nemulțumirilor cetățenilor României, asiguraților caselor de asigurări de sănătate din România și ale pacienților cărora Administrația Prezidențială, Casa Națională de Asigurări de Sănătate și Ministerul Sănătății trebuie să le asigure accesul la servicii medicale în baza prevederilor Constituției României, Legii 95/2006 și Legii 46/2003 a drepturilor pacienților.

4 ani de la protestul Coaliției Solidari pentru Sănătate din Piața Victoriei

Pe 15 noiembrie 2017 câteva sute de medici de familie din mai multe județe și București ne adunam să protestăm în Piața Victoriei alături de pacienții noștri.

#CoalitiaSolidariPentruSanatate formată din nouă organizații medicale și ale pacienților a folosit această formă de protest în stradă după epuizarea tuturor celorlalte forme de dialog cu autoritățile, de la petiții, adrese și până la pichetarea prefecturilor, caselor de asigurări de sănătate și DSP-urilor județene din toată țara.

Deși protestul din Piața Victoriei a sensibilizat pentru moment Guvernul României și a condus la săptămâni de discuții cu Ministerul Sănătăţii – România și CNAS – Casa Naţională de Asigurări de Sănătate pe marginea debirocratizării serviciilor medicale acordate pacienților, prevederilor contractului-cadru și finanțării cabinetelor de medicina familiei, rezultatele concrete au întârziat să apară.

Începutul anului 2018 a fost marcat tot prin protestul medicilor de familie și o atitudine dușmănoasă a Ministerului Sănătății și CNAS. Protestul a fost sufocat brusc prin decizia dictatorială a CNAS de a întrerupe negocierile și a nu mai permite după data de 4 ianuarie semnarea actelor adiționale ale contractelor aflate în derulare. Sute de mii de pacienți din mai multe județe ale țării și București au fost lăsați timp de câteva săptămâni fără acces la serviciile medicilor de familie, prin deciziile caselor județene de sănătate.

Presa națională și internațională a relatat pe larg protestele din urmă cu 4 ani.

Hotnews
http://www.hotnews.ro/stiri-esential-22113492-sute-medici-familie-protesteaza-piata-victoriei-spunand-sistemul-intra-colaps.htm

Mediafax
https://www.mediafax.ro/social/protest-al-medicilor-de-familie-medic-birocratia-ne-ia-mult-timp-si-neglijam-actul-medical-16819673

Agerpres
https://www.agerpres.ro/sanatate/2018/01/03/medicii-de-familie-care-protesteaza-au-consultat-pro-bono-dar-nu-au-eliberat-retete-si-trimiteri-gratuite-grupaj–30383

Associated Press
https://apnews.com/article/f0a417e413f44bff9fec9eb4d455715b

Continuăm să solicităm autorităților #RESPECTpentruMedicinadeFamilie și #GRIJĂpentruPacienți și în anul 2021.

Membrii coaliției:

Societatea Naţională de Medicina Familiei
Federatia Natională a Patroantelor Medicilor de Familie
Salvati Copiii Romania
Federatia Asociatiilor Bolnavilor de Cancer din Romania
A.P.A.A. – Asociaţia Pacienţilor cu Afecţiuni Autoimune
Asociatia Nationala pentru Protectia Pacientilor
Asociatia Pacientilor cu Afectiuni Neurodegenerative din Romania
Asociatia Pacientilor cu Afectiuni Hepatice din Romania
Asociatia Mame Pentru Mame
COPAC – Coalitia Organizatiilor Pacientilor cu Afectiuni Cronice din Romania

#doliupentrupacientiimei

„Până astăzi, 52.206 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.” – Buletin de presă 11 noiembrie 2021, ora 13.00, Grupul de Comunicare Strategică.

Pentru noi nu sunt doar cifre. Purtăm măști negre în amintirea lor.

Consiliul Director al Federației Naționale a Patronatelor Medicilor de Familie

Dr. Raluca Zoițanu, președinte
Dr. Fabian Schnelbach, vicepreședinte
Dr. Luminita Zane, vicepreședinte
Dr. Adrian Golea, vicepreședinte
Dr. Marina Pîrcălabu, trezorier
Dr. Tiberiu Chivulescu, membru

#doliupentrupacientiimei
#zilnicbatclopotele
#ramasbundelamedicultau

https://www.facebook.com/FederatiaMF/posts/3001099143470077

1932 de cabinete de medicina familiei din mediul urban și rural vaccinează împotriva covid-19 în toate județele țării

În prezent, în fiecare județ și în municipiul București există cabinete de medicina familiei la care orice persoană – indiferent dacă este sau nu înscrisă pe lista medicului de familie și dacă are sau nu are asigurare de sănătate – se poate vaccina cu vaccinul produs de compania Johnson&Johnson. Acest vaccin necesită o singură doză și asigură imunitate după 14 zile de la momentul vaccinării.

Pentru vaccinare în cabinetul medicului de familie este necesară programarea telefonică. Lista cabinetelor și datele de contact pot fi găsite pe siteurile Direcțiilor de Sănătate Publică.

Conform informațiilor oferite de CNCAV la începutul săptămânii, peste 2500 de cabinete de medicina familiei au încheiat până în prezent contracte cu casele de asigurări pentru vaccinare, procesul fiind în desfășurare și în perioada următoare. Dintre acestea, 1932 de cabinete de medicină de familie au primit și dozele de vaccin și materialele necesare de la DSP și au început vaccinarea.

981 de cabinete de medicina familiei care vaccinează deja sunt în mediul urban și 951 în mediul rural.

Medicii de familie au vaccinat în cabinete până în prezent 48.833 de persoane, dintre acestea doar 43.3% având reședința în mediul urban.

Până la 23 mai 2021, cele mai multe persoane vaccinate în mediul urban în cabinetele de medicina familiei au fost în județul Timiș, municipiul București, județul Dâmbovița și județul Dolj.

În aceeași perioadă, în mediul rural topul județelor este următorul: Timiș, Călărași, Dolj, Dâmbovița, Mureș!

Cabinetele medicale pot solicita în prezent de la Direcțiile de Sănătate Publică oricare dintre cele patru tipuri de vaccin autorizate în România, în funcție de solicitările primite din partea pacienților.

Sursa datelor: videoconferința CNCAV din 25 mai – https://www.facebook.com/ROVaccinare/videos/2825131541134502/

Sprijinim cabinetele și pacienții

Pentru noi și pacienții noștri, în lipsa oricărui sprijin al autorităților, am creat împreună cu partenerii noștri o soluție pentru avalanșa de telefoane cu care ne confruntăm de la începutul pandemiei.

Conform sondajului realizat de FNPMF în luna septembrie, peste 50% dintre cabinetele de medicina familiei au răspuns de la începutul pandemiei la între 21 și 40 de apeluri telefonice zilnic, în timp ce peste 10% au răspuns la între 41 și 60 de apeluri zilnic. De precizat că majoritatea cabinetelor nu dispun de resursele financiare necesare pentru a organiza o zonă de recepție sau secretariat cu personalul auxiliar aferent pentru a prelua apelurile telefonice!

O soluție modernă, care să crească gradul de satisfacție atât al pacienților cât și al personalului medical al cabinetelor de medicina familiei, a devenit astfel una dintre prioritățile FNPMF.

https://www.facebook.com/FederatiaMF/posts/2732733410306653

Back To Top