Loading....

Necesitatea unei platforme informatice funcționale în sistemul de sănătate

Organizațiile reprezentative ale medicilor de familie și ale medicilor din ambulatoriile de specialitate (FNPMF, UPIMF, SNMF, AREPMF, APMA, PMSPI) au transmis o adresă Casei Naționale de Asigurări de Sănătate în care au reclamat disfuncționalitățile Platformei Informatice a Asigurărilor de Sănătate – PIAS, erori care creează dificultăți pentru toți actorii din sistem, de la pacienți, la medici de familie, medici din ambulatorii, medici din spital și farmaciști.

Componentele PIAS funcționează intermitent, rareori toate deodată, iar acest lucru nu permite interogarea stării de asigurat a pacientului, semnarea consultațiilor cu cardul de sănătate al pacientului, validarea consultațiilor online în termen de 72 de ore, emiterea rețetelor online. Cresc timpii de așteptare din cabinetele medicale, iar multe consultații riscă să fie respinse de la plată de către CNAS (pentru că nu au fost validate în 72 de ore, pentru că nu au fost semnate cu cardul de sănătate, pentru că pacientul nu era asigurat,….), iar mulți medici încearcă să valideze online serviciile și să trasmită în SIPE rețetele electronice în timpul liber, uneori chiar noaptea, ca o măsură disperată de a nu fi ulterior penalizați de către instituția care nu le oferă un sistem informatic funcțional.

PIAS este indisponibilă oficial începând cu luna noiembrie 2023. Gradul mare de erori din aceasta ridică mari semne de întrebare și asupra securității datelor din ea. Doar în ultimele săptămâni ratele de erori din PIAS pentru validarea serviciilor medicale efectuate s-au situat în zilele lucrătoare între 38,33% și 95,58%, cu o medie de 67%. -> http://siui-monitor.ro/analiza.php?metoda_id=1

Solicităm CNAS să prioritizeze și urgenteze măsurile necesare pentru remedierea celor semnalate, precum și asumarea oficială a erorilor rezultate din nefuncționalitatea sistemelor informatice.

Solicitare de audiență cu ministrul Finanțelor

Conform celor discutate în audiența de la Ministerul Finanțelor din data de 18 martie 2024, Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie și Uniunea Patronatelor Independente din Medicina de Familie solicită Ministerului Finanțelor o nouă audiență la începutul lunii Mai 2024.

Tema audienței este dezbaterea problemelor legate de bugetul acordat medicinei primare pentru anul curent și depistarea modalităților de a preveni eventualele dificultăți financiare, începând cu semestrul 2 al acestui an, cu repercusiuni directe asupra activității cabinetelor de medicină de familie.

Solicitarea de audiență poate fi descărcată aici.

Răspunsul Comisiei Europene cu privire la PNRR

Comisia Europeană a răspuns scrisorii transmise la finalul lunii martie de Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie pe tema Programului Național de Redresare și Rezilianță și modificărilor propuse de Guvernul României cu privire la sector sanitar și digitalizare.

Scrisoare transmisă de FNPMF Comisiei Europene cu privire la PNRR

Actualizare 16 mai: Comisia Europeană a răspuns scrisorii transmise de FNPMF cu privire la PNRR.

Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie a trimis Comisiei Europene o scrisoare cu privire la Programul Național de Redresare şi Reziliență şi modificările propuse de Guvern.

Nr. 78/30.03.2023

Ursula von der Leyen
President of the European Commission
Rue de la Loi / Wetstraat 200, 1049 Brussels, Belgium

Céline Gauer
Director-General of the Recovery and Resilience Task Force
Rue de la Loi 200 / Wetstraat 200, 1040 Brussels, Belgium

Ref: Concerns over healthcare sector reforms and investments in Romania’s Recovery and Resilience Plan

Dear President von der Leyen, dear Director-General Gauer,

We are writing to express our increased concerns over the proposal sent to the EC by the Government of Romania to amend the components related to the health sector reforms and investments from Romania’s Recovery and Resilience Plan: Component 12 (Healthcare) – Reform 1, Reform 2, Reform 3 and Investment 1; Component 7 (Digital Transformation) – Investment 3.

The reforms and investments to be amended include measures on digitalization of public administration and public services and improvement of healthcare and education sectors, developing an integrated e-Health system, connecting over 25,000 healthcare providers and developing telemedicine systems, as well as capacity building for the management of public health funds, development of investment capacity in health infrastructure, capacity building for health services management and human resources in health management.

The investment we are most concerned about is Investment 1 from Component C12, the development of pre-hospital medical infrastructure, which includes over 3000 primary care centres, 200 community care centers, family planning centers, health prevention services (for cervical cancer, breast cancer), increased access for roma and vulnerable patients. All these investments are already lagging behind other investments in hospitals, although the agreed deadline for primary care centers is June 2023.

As it is well documented for many years in the European Semester documents, the strategic primary health care network of Romania is slowly but steadily disintegrating due to insufficient funding, lack of investment and bad goveranance over the past 24 years. Another reason for this status is the lack of implementation of the various strategies and plans developed by the Government of Romania, which promised to strengthen primary care but failed to deliver on the promise. To name only a few: the Primary Care Development Strategy in Romania 2012-2020, the National Health Strategy for Romania 2014-2020, the Regional Health Plans 2016-2020, the Regional Refferal Networks report 2018. We are very concerned to witness the Recovery and Resilience Plan 2021-2026 follow the same course.

The National Federation of Family Medicine Employers (FNPMF) is the business association representing the interests of family medicine offices and of family doctors as employers since 2009. We have constantly offered our support to the Government of Romania for the succesfull implementation of the Recovery and Resilience Plan and stressed the importance and urgency of the reforms to strengthen primary care in Romania to the benefit of patients in Romania. We also answered concerns raised by the Romanian Ombudsman in September 2022 over the implementation of the Recovery and Resilience Plan.

FNPMF stands ready to provide further input if it is considered useful.

Solicitare adresată Guvernului României pentru bugetul anului 2023

Federația Națională a Patronatelor de Medicina Familiei semnalează Guvernului României încă o dată grava subfinanțare a cabinetelor de medicina familiei și solicită o alocare bugetară pentru anul 2023 de 7 miliarde de lei.

Precizăm că în prezent Guvernul României și Parlamentul alocă doar 50 de bani pe zi pentru sănătatea românilor care au acces la serviciile esențiale oferite de cabinetele de medicina familiei. O alocare bugetară de 7 miliarde de lei ar echivala cu 1 leu/zi.

Către Guvernul României
În atenția domnului Nicolae Ciucă, prim-ministru

Spre știință domnului Alexandru Rafila, ministrul sănătății
domnului Adrian Câciu, ministrul finanțelor
doamnei Adela Cojan, vicepreședinte CNAS

Stimate domnule prim-ministru,

Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie semnalează Guvernului României încă o dată grava subfinanțare a cabinetelor de medicina familiei, care sperăm să nu fie menținută și în bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale de sănătate pentru anul 2023.

Bugetul necesar pentru rețeaua strategică de cabinete de medicina familiei este de 7 miliarde de lei anual.

Precizăm că un buget anual de 7 miliarde de lei pentru asistența medicală primară este echivalentul unei alocări de 1 leu pe zi pentru fiecare cetățean român. Nu merită sănătatea cetățenilor români măcar 1 leu/zi?

În anii 2020-2021 bugetul a fost doar 2,6-2,9 miliarde lei anual, iar în anul 2022 de doar 3,6 miliarde lei, în conformitate cu o parte din prevederile Legii nr. 1/2021 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Program pe bază de rezultate în sectorul sanitar din România) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare.

Precizăm că bugetul actual de 3,6 miliarde lei este echivalentul unei alocări de doar 50 de bani/zi pentru sănătatea fiecărui cetățean al României care are acces la medicul de familie.

Amintim că membrii noștri, cabinetele private de medicina familiei, asigură servicii medicale esențiale.

Mai amintim că a fost și este recunoscut de autoritățile române faptul că medicina de familie este grav subfinanțată, tarifele decontate fiind practic jumătate din valoarea celor reale.

De asemenea, tarifele orare pentru plata orelor de gardă din centrele de permanență nu au mai fost actualizate în ultimii patru ani.

Problemele nu pot fi rezolvate pe parcursul anului doar prin discuții la nivelul ministerelor și CNAS, în absența prevederilor bugetare necesare, decise acum de Guvern și aprobate de Parlament.

Creșterea calității serviciilor medicale nu este posibilă fără investiții în infrastructura cabinetelor de medicina familiei, în pregătirea personalului medical și auxiliar, în pregătirea și atragerea viitorilor medici de familie. Activitatea cabinetelor de medicina familiei nu mai este posibilă fără alocarea celor 7 miliarde de lei anual pentru asistența medicală primară.

Stimate domnule prim-ministru, vă asigurăm de deplina noastră deschidere pentru rezolvarea problemelor menționate pe cale amiabilă, în interesul pacienților și cetățenilor români care merită să aibă acces la servicii medicale de cea mai înaltă calitate în asistența medicală primară, în România.

Solicitare transmisă Guvernului României de FNPMF pe 4 decembrie 2022

Pot medicii de familie să vaccineze în ultimele 5 zile ale lunii?

Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie a întrebat oficial Ministerul Sănătății joi, 21 iulie, dacă medicii de familie care au contract de vaccinare în cadrul Programului Național de Vaccinare pot vaccina cu doze primite gratuit de la Direcția de Sănătate Publică în ultimele 5 zile ale lunii.

Redăm integral textul solicitării și așteptăm răspunsul Ministerului Sănătății.

Către Ministerul Sănătății
În atenția doamnei Adriana Pistol, secretar de stat

Ref: raportare vaccinări PNV conform OMS nr. 2091 din 11 iulie 2022

Stimată doamnă secretar de stat,

Având în vedere prevederile OMS nr. 2091/2022, Anexa 2, Notă:
Lunar se întocmește un singur raport generat de RENV, care include toate serviciile medicale de vaccinare pentru care se solicită decontare în baza Facturii nr. …. seria ……; raportul generat de RENV se transmite direcției de sănătate publică, pe suport hârtie sau în format electronic, după caz, până la data de 25 a lunii.

cât și titlul raportului:
RAPORT generat de RENV pentru serviciile medicale de vaccinare furnizate conform programului național de vaccinare (calendar național și grupe populaționale la risc) în luna …….. anul …….

vă adresăm rugămintea să precizați cum vor fi raportate vaccinările efectuate în perioada 25-30/31 ale lunii, respectiv dacă medicii vaccinatori nu mai au dreptul să vaccineze în cadrul PNV în ultimele 5-6 zile ale lunii cu doze de vaccin furnizate de DSP?

Adresa FNPMF nr. 55/21.07.2022 transmisă Ministerului Sănătății prin intermediul poștei electronice

Întrebări platforma Corona forms

FNPMF a transmis Ministerului Sănătății întrebări cu privire la platforma Corona forms.

Stimate domnule ministru,

Având în vedere modificările recente al platformei Corona forms, prin care a fost introdus și butonul “Anchete epidemiologice”, vă adresăm următoarele înrebări:


1. Ministerul Sănătății intenționează să treacă în sarcina medicilor de familie realizarea anchetelor epidemiologice?


2. Dacă răspunsul la întrebarea 1. este pozitiv, Ministerul Sănătății intenționează să transfere și bugetul Direcțiilor de Sănătate Publică în bugetul cabinetelor de medicina familiei?


3. Când va fi simplificată secțiunea Fișe de testare, pentru ca introducerea rezultatelor testelor antigen rapide în Corona forms să nu mai fi atât de cronofagă pentru cabinetele de medicina familiei? Precizăm că am solicitat acest lucru din luna decembrie 2021.

În măsura timpului pe care ni-l puteți acorda, vă stăm la dispoziție pentru a detalia cele de mai sus.

Întrebări cu privire la coordonarea și reorganizarea Programului Național de Imunizare

FNPMF a transmis Ministerului Sănătății o solicitare privind coordonarea și reorganizarea Programului Național de Imunizare.

Stimate domnule ministru,

Având în vedere informațiile transmise recent în spațiul public de Guvernul României, prin intermediul CNCAV și Ministerului Sănătății, cu privire la închiderea treptată a centrelor de vaccinare și mutarea integrală a vaccinării contra covid-19 în cabinetele de medicina familiei, alături de restul Programului Național de Imunizare, vă adresăm rugămintea să ne răspundeți la următoarele întrebări:

1. Cine este persoana din structura Ministerului Sănătății sau Institutului Național de Sănătate Publică responsabilă pentru coordonarea Programului Național de Imunizare?

2. Există un plan de reorganizare a Programului Național de Imunizare, având la bază lecțiile învățate din epidemia de rujeolă, epidemiile de gripă sezonieră și pandemia de covid-19 cu care și România s-a confruntat în ultimii 10 ani? Există un cadru de colaborare între Ministerul Sănătății, Institutul Național de Sănătate Publică, pe de o parte, și Comitetul Național de Coordonare a Activității de Vaccinare, pe de altă parte, pentru acest plan, având în vedere declarațiile domnului col. dr. Valeriu Gheorghiță în luna noiembrie 2020 în cadrul întâlnirilor cu reprezentanții organizațiilor medicilor de familie, conform căruia campania de vaccinare contra covid-19 va sta la baza unei strategii pentru întregul proces de vaccinare în România?

3. Există un proiect avansat pentru asigurarea distribuției dozelor de vaccin la cabinetele medicilor de familie, cu asigurarea lanțului de frig, pentru toate tipurile de vaccin din PNI, având la bază experiența distribuției dozelor de vaccin contra covid-19? Precizăm că doar câteva județe asigură distribuția dozelor de vaccin covid-19 la cabinetele de medicina familiei, deși dozele sunt distribuite la toate cele peste 700 de centre de vaccinare.

4. Când va fi operaționalizat noul Registru Electronic Național de Vaccinare pentru toate tipurile de vaccinuri din Programul Național de Imunizare? Va include acesta și catagrafiile, evidența stocurilor, a dozelor efectuate și va permite facturarea electronică astfel încât atât cabinetele de medicina familiei cât și Direcțiile de Sănătate Publică să fie debirocratizate și să nu mai fie necesare raportările și facturile pe hârtie?

5. În ce stadiu se află Legea Vaccinării?

În măsura timpului pe care ni-l puteți acorda, vă stăm la dispoziție pentru a detalia cele de mai sus.

Solicităm majorarea tarifului pentru serviciile de vaccinare în asistența medicală primară

FNPMF a trimis Ministerului Sănătății o solicitare privind majorarea tarifului pentru serviciile de vaccinare din cadrul Programului Național de Imunizare (bebeluși, preșcolari și elevi, femei gravide, persoane cu boli cronice și persoane vârstnice).

Stimate domnule ministru,

Având în vedere neactualizarea în ultimii patru ani a tarifului pentru serviciul de vaccinare asigurat de cabinetele de medicina familiei, în cadrul programului național de sănătate publică al Ministerului Sănătății, vă solicităm actualizarea acestui tarif în perioada imediat următoare.

Valoarea pe care o propunem pentru decontare este de 100 lei/serviciu vaccinare, care include consultația în vederea vaccinării și administrarea vaccinului, indiferent de numărul de inoculări realizate în cadrul unei consultații, conform calendarului național de vaccinare. În situația în care părintele/tutorele legal al pacientului refuză respectarea calendarului național, solicitând inocularea în consultații diferite, în luni diferite (de exemplu serviciul de vaccinare pentru vârsta de 2 luni, când trebuie administrate două vaccinuri conform calendarului național, solicitat de părinte a fi realizat fracționat la 2 și 3 luni cu câte un vaccin/consultație), acest refuz trebuie înregistrat în scris la nivelul cabinetului și anexat fișei medicale a pacientului, supusă controlului instituțiilor abilitate.

Precizăm că în prezent tariful decontat prin programul național de sănătate publică, reglementat prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017, este de 27 lei pentru serviciul de vaccinare, cu un tarif suplimentar de 13 lei dacă există o a doua inoculare în cadrul aceleiași consultații aferente vaccinării (situație întâlnită pentru vaccinările aferente vârstei de 2, 4 și 11 luni).

În măsura timpului pe care ni-l puteți acorda, vă stăm la dispoziție pentru a detalia cele de mai sus.

Back To Top