Loading....

Convocare Adunare Generală FNPMF – 29 martie 2023

In cadrul Adunarii Generale a Federației Naționale a Patronatelor Medicilor de Familie
(FNPMF), întrunit în ședința din data de 15.02.2023, în temeiul art. 6.2.3 din Statut, a hotărât să
convoace Adunarea Generală a FNPMF în data de 29.03.2023, în intervalul orar 13:00 – 14:00,
online, pe platforma Zoom.

Convocatorul este disponibil aici.

Convocare Adunare Generală 2022

Consiliul Director al Federației Naționale a Patronatelor Medicilor de Familie (FNPMF), întrunit în ședința din data de 18 ianuarie 2023, în temeiul art. 6.2.2 din Statut, a hotărât să convoace Adunarea Generală a FNPMF în data de 15 februarie 2023, în intervalul orar 13:00 – 14:00, online, pe platforma Zoom.

Consiliul Director a decis ca la această Adunare Generală să fie acceptate sa participe, fără drept de vot, și organizații patronale nemembre, care pot adera ulterior la FNPMF.

Convocatorul este disponibil aici.

Convocare a Adunării Generale a Federației Naționale a Patronatelor Medicilor de Familie din data de 14 decembrie 2019

Convocare a Adunării Generale a
Federației Naționale a Patronatelor Medicilor de Familie din
data de 14 decembrie 2019

Consiliul Director al Federației Naționale a Patronatelor Medicilor de Familie (FNPMF), întrunit în ședința din data de 21 noiembrie 2019, în temeiul art. 6.2.2 din Statut, a hotărât să convoace Adunarea Generală a FNPMF în data de 14 decembrie 2019, în intervalul orar 13:30 – 14:30, la adresa Crystal Palace Ballrooms, Calea Rahovei 198A, Sector 5, București.

Ordine de zi:
1. Validarea AG ca fiind statutară;

2. Raport de activitate Consiliu Director pentru perioada iulie-decembrie 2019;

3. Raport privind execuția bugetului de venituri şi cheltuieli, situația financiară iulie-decembrie 2019;

4. Dezbatere și aprobare Regulament de Ordine Interioară FNPMF;

5. Dezbatere și aprobare strategie şi obiective generale FNPMF 2020-2023;

6. Dezbatere și aprobare buget de venituri şi cheltuieli FNPMF 2020;

7. Dezbatere situație membri FNPMF suspendați;

În situația în care Adunarea Generală din ziua de 14 decembrie 2019 nu va fi validată ca statutară, se convoacă o altă Adunare Generală în ziua de 15 decembrie 2019, orele 13:30 – 14:30, la aceeași adresă: Crystal Palace Ballrooms, Calea Rahovei 198A, Sector 5, București.

În numele Consiliului Director al
Federației Naționale a Patronatelor Medicilor de Familie
Raluca Zoițanu
Președinte

Tagged:
Back To Top