Loading....

Bugetul 2023 – adoptat de Parlament!

Aproape #5miliardepentrumedicinadefamilie este bugetul pentru anul 2023 alocat asistenței medicale primare prin votul din Parlament din această seară. 4,8 miliarde de lei.


Doar 70 de bani/zi pentru fiecare cetățean, atât au decis Guvernul şi Parlamentul să aloce în anul 2023 prin bugetul dedicat cabinetelor de medicină de familie.


Dacă Guvernul şi Parlamentul României doresc servicii de calitate în medicina familiei şi acces pentru pacienți la medici de familie în toate localitățile din România, trebuie să aloce #7miliardepentrumedicinadefamilie.


Adică 1 leu/zi pentru fiecare cetățean.


Altfel medicina de familie nu se poate dezvolta iar tinerii absolvenți de medicină vor continua să se orienteze spre alte specialități medicale şi spre marile oraşe cu marile spitale.

#RESPECTpentruMedicinadeFamilie

Solicitare adresată Guvernului României pentru bugetul anului 2023

Federația Națională a Patronatelor de Medicina Familiei semnalează Guvernului României încă o dată grava subfinanțare a cabinetelor de medicina familiei și solicită o alocare bugetară pentru anul 2023 de 7 miliarde de lei.

Precizăm că în prezent Guvernul României și Parlamentul alocă doar 50 de bani pe zi pentru sănătatea românilor care au acces la serviciile esențiale oferite de cabinetele de medicina familiei. O alocare bugetară de 7 miliarde de lei ar echivala cu 1 leu/zi.

Către Guvernul României
În atenția domnului Nicolae Ciucă, prim-ministru

Spre știință domnului Alexandru Rafila, ministrul sănătății
domnului Adrian Câciu, ministrul finanțelor
doamnei Adela Cojan, vicepreședinte CNAS

Stimate domnule prim-ministru,

Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie semnalează Guvernului României încă o dată grava subfinanțare a cabinetelor de medicina familiei, care sperăm să nu fie menținută și în bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale de sănătate pentru anul 2023.

Bugetul necesar pentru rețeaua strategică de cabinete de medicina familiei este de 7 miliarde de lei anual.

Precizăm că un buget anual de 7 miliarde de lei pentru asistența medicală primară este echivalentul unei alocări de 1 leu pe zi pentru fiecare cetățean român. Nu merită sănătatea cetățenilor români măcar 1 leu/zi?

În anii 2020-2021 bugetul a fost doar 2,6-2,9 miliarde lei anual, iar în anul 2022 de doar 3,6 miliarde lei, în conformitate cu o parte din prevederile Legii nr. 1/2021 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Program pe bază de rezultate în sectorul sanitar din România) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare.

Precizăm că bugetul actual de 3,6 miliarde lei este echivalentul unei alocări de doar 50 de bani/zi pentru sănătatea fiecărui cetățean al României care are acces la medicul de familie.

Amintim că membrii noștri, cabinetele private de medicina familiei, asigură servicii medicale esențiale.

Mai amintim că a fost și este recunoscut de autoritățile române faptul că medicina de familie este grav subfinanțată, tarifele decontate fiind practic jumătate din valoarea celor reale.

De asemenea, tarifele orare pentru plata orelor de gardă din centrele de permanență nu au mai fost actualizate în ultimii patru ani.

Problemele nu pot fi rezolvate pe parcursul anului doar prin discuții la nivelul ministerelor și CNAS, în absența prevederilor bugetare necesare, decise acum de Guvern și aprobate de Parlament.

Creșterea calității serviciilor medicale nu este posibilă fără investiții în infrastructura cabinetelor de medicina familiei, în pregătirea personalului medical și auxiliar, în pregătirea și atragerea viitorilor medici de familie. Activitatea cabinetelor de medicina familiei nu mai este posibilă fără alocarea celor 7 miliarde de lei anual pentru asistența medicală primară.

Stimate domnule prim-ministru, vă asigurăm de deplina noastră deschidere pentru rezolvarea problemelor menționate pe cale amiabilă, în interesul pacienților și cetățenilor români care merită să aibă acces la servicii medicale de cea mai înaltă calitate în asistența medicală primară, în România.

Solicitare transmisă Guvernului României de FNPMF pe 4 decembrie 2022

Programarea pacienților la consultații

Rezultatul controlului efectuat de DSP Alba la cabinetul medicului de familie arată încă o dată ceea ce ştiam deja şi susținem în fața autorităților naționale de mai mulți ani:


🚨 este necesară o creştere urgentă a finanțării asistenței medicale primare la 5 miliarde de lei anual (vs. doar 3,6 miliarde lei anual în prezent), care ar permite o mai bună organizare a cabinetelor, angajare de personal auxiliar suplimentar (recepție, pază);


📢 Ministerul Sănătății şi CNAS trebuie să informeze pacienții prin campanii eficiente despre obligația programării şi respectării programării la medicul de familie şi în ambulatoriul de specialitate.


„Ordinul ministrului sănătății nr. 44 din 20 ianuarie 2010 privind aprobarea unor măsuri de eficientizare a activităţii la nivelul asistenţei medicale ambulatorii în vederea creşterii calităţii actului medical în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate


Articolul 9
Direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, direcţiile de sănătate publică, casele de asigurări de sănătate, furnizorii de servicii medicale din asistenţa medicală ambulatorie aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate şi alte instituţii implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.”

https://www.facebook.com/FederatiaMF/posts/pfbid02feNvJF6M3V5mCEcCPyyUfUnbxsURZZ2MzESsWDzJqgRo4K8XiuN6kZ6c2PFkU67Tl

Întâlnire cu CNAS pe tema contractului-cadru

Am răspuns astăzi invitației la dialog a doamnei preşedinte CNAS – Casa Naţională de Asigurări de Sănătate , conf. univ. dr. Adela Cojan.


Tema întâlnirii informale a fost discutarea soluțiilor identificate de CNAS şi FNPMF pentru problemele cu care se confruntă medicii de familie şi pacienții în asistența medicală primară, anterior începerii întâlnirilor de consultare cu organizațiile profesionale, patronale şi sindicale, şi de negociere cu Colegiul Medicilor din România asupra Contractului-cadru care va intra în vigoare în 2023, în acord cu jalonul din PNRR.

„Apreciem deschiderea doamnei preşedinte Cojan pentru dialog şi pentru găsirea unor soluții agreate în comun de partenerii de contract pentru multiplele probleme complexe din sistemul asigurărilor de sănătate. Împreună putem rezolva într-un timp scurt o parte dintre problemele care afectează pacienții.” – dr. Raluca Zoițanu, preşedinte FNPMF

Legislația privind transmiterea datelor medicale în Dosarul Electronic de Sănătate al pacientului

Despre datele medicale ale pacienților şi obligația tuturor unităților sanitare, publice şi private, fără excepție, de a transmite datele medicale în Dosarul Electronic de Sănătate administrat de CNAS.


Ce prevede de 4 ani deja Legea 95/2006 (legea sănătății)?


Capitolul V Asistența medicală
Articolul 30
(1) Asistența medicală profilactică și curativă se asigură prin:
a) cabinete medicale ambulatorii ale medicilor de familie și de alte specialități, centre de diagnostic și tratament, centre medicale, centre de sănătate, laboratoare, precum și prin alte unități sanitare publice și private;
b) unități sanitare publice și private cu paturi.
(2) Unitățile prevăzute la alin. (1) au obligația asigurării condițiilor de utilizare a informației medicale în format electronic, prin intermediul sistemului dosarului electronic de sănătate al pacientului. În situația în care se utilizează un alt sistem informatic, acesta trebuie să fie compatibil cu acest sistem din Platforma informatică din asigurările de sănătate, caz în care furnizorii sunt obligați să asigure condițiile de securitate și confidențialitate în procesul de transmitere a datelor medicale prevăzute la art. 346^6.
(3) Modalitatea de constituire, utilizare și completare a dosarului electronic de sănătate al pacientului, parte componentă a Platformei informatice din asigurările de sănătate, în conformitate cu prevederile art. 280 alin. (2), este stabilită în titlul IX^1 «Dosarul electronic de sănătate al pacientului» .

Articolul 30^9

(1) Unitățile prevăzute la art. 30 alin. (1) care utilizează telemedicina trebuie să respecte drepturile și obligațiile pacienților prevăzute în Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv informarea pacienților cu privire la mijloacele tehnice de transmisie a datelor și securizarea acestora.
(2) Serviciile medicale acordate prin telemedicină trebuie să respecte prevederile Legii nr. 46/2003, cu modificările și completările ulterioare, precum și următoarele cerințe:
f) securizarea și introducerea în dosarul electronic de sănătate al pacientului a documentelor rezultate în urma acestor servicii;

Legea 95/2006

Ce prevede Hotărârea Guvernului nr. 1131 din 14 septembrie 2022 (norme telemedicină)?


Anexa nr. 2 – Condiții de organizare și funcționare a telemedicinei și modalități de acordare a serviciilor de telemedicină
Articolul 2 Unitățile prevăzute la art. 30 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care pot asigura asistența medicală profilactică și curativă la distanță trebuie să îndeplinească următoarele condiții de organizare și funcționare ale telemedicinei:
c) arhivarea și securizarea tuturor informațiilor și documentelor de la pacient sau a documentelor rezultate în urma serviciului medical furnizat prin telemedicină, într-un dosar electronic de sănătate al pacientului, cu respectarea termenelor de păstrare ale acestora potrivit prevederilor Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996, republicată;

Hotărârea Guvernului nr. 1131 din 14 septembrie 2022


Autorităţile române scriu în două acte normative despre Dosarul Electronic de Sănătate al Pacientului, administrat de CNAS, şi despre un dosar electronic de sănătate al pacientului, oarecare, făcut de oricine.


Haosul din sistemul de sănătate este creat şi susținut de autorităţile române!

Forumul Economic Internațional: De ce nu trebuie tăiate bugetele Sănătății în crizele politice și economice


🔴 Trebuie să protejăm bugetele de sănătate pentru a ne proteja populațiile și pentru a ne asigura că sistemele noastre de sănătate sunt rezistente la provocările viitoare inevitabile.
🔴 Populațiile mai sănătoase sunt mai fericite, mai productive și își asumă un rol activ în forța de muncă.
🔴 Trebuie să investim acum dacă vrem să ne pregătim sistemele de sănătate pentru crizele viitoare.
Ce trebuie schimbat?


⚠️ Trebuie să investim acum pentru a ne pregăti sistemele de sănătate pentru crizele viitoare, concentrându-ne asupra unora dintre acele elemente care au atras istoric mai puține resurse, cum ar fi sănătatea publică și asistența medicală primară și mintală, în special pentru cei care sunt cel mai puțin probabil să caute asistență medicală și care sunt cel mai puțin capabili să plătească pentru servicii medicale. Având în vedere că asistența medicală va necesita întotdeauna forță de muncă, chiar dacă putem valorifica noile tehnologii, trebuie să investim în forța de muncă din domeniul sănătății, cu măsuri care să atragă și să rețină acești lucrători esențiali.

Dr. Hans Kluge
Director regional, Europa, Organizația Mondială a Sănătății (OMS)

Prof. Mario Monti
Șeful Comisiei paneuropene pentru sănătate și dezvoltare durabilă, fost comisar european și fost prim-ministru al Italiei

Întregul articol, publicat de World Economic Forum, aici: https://www.weforum.org/agenda/2022/09/why-health-budgets-cant-be-cut-amidst-political-and-economic-turmoil

Guvernul alocă şi mai mulți bani pentru spitalele private şi publice şi clinicile private cu paturi, fără nici un fel de control al internărilor tip „spitalizare de zi”

Guvernul alocă şi mai mulți bani pentru spitalele private şi publice şi clinicile private cu paturi, fără nici un fel de control al internărilor tip „spitalizare de zi”.


Măsurile existente pentru plata spitalizărilor de zi pe perioada stării de urgență şi de alertă, care ar fi trebuit să fie temporare, vor fi prelungite iar printr-o Ordonanță de Urgență a Guvernului aflată în transparență decizională.


Casele de asigurări de sănătate vor plăti în continuare oricâte spitalizări de zi vor raporta spitalele private, publice şi clinicile private cu paturi, fără plafon. Măsura este prelungită prin OUG până la finalul anului 2022.


În acelaşi timp, pentru medicina de familie Guvernul nu are niciodată bani şi plafonează numărul de consultații la binecunoscutele „20 de consultații pe zi”, plătite de casele de asigurări cu tariful fix, nenegociat, de 22 de lei/consultație.


Guvernul României – pentru unii mumă, pentru alții ciumă.

https://www.facebook.com/FederatiaMF/posts/pfbid02angx4aG2RDXmJJGHyYn3fv9sLVg2TewHNdfnzBVrN7a7rHvBpn8WmeDvBBLMNvjMl

Cine administrează banii din Sănătate? Raportul Expert Forum

Cine administrează banii din Sănătate?

„Datele de mai sus ilustrează doar profilurile care au putut fi construite de către EFOR și nu neapărat toți directorii care au avut de-a face cu politica. Deși statistic, numărul de persoane cu profil politic este mai scăzut decât în cazul caselor de asigurări de sănătate, este evident că există un potențial crescut de politizare. „
Raportul realizat de Expert Forum, care analizeză conducerile Direcțiilor de Sănătate Publică şi Caselor de Asigurări de Sănătate județene din ultimii 10 ani – disponibil aici: https://expertforum.ro/raport-sanatate-temporara/

Servicii de monitorizare neplătite din luna iunie!

Cabinetele de medicina familiei sunt neplătite din luna iunie pentru serviciul de monitorizare la distanță a pacienților bolnavi de COVID aflaţi în izolare la domiciliu.

Casa de Asigurări de Sănătate a solicitat medicilor să transmită un tabel centralizator (anexa 3) completat şi semnat de medic, cu datele personale ale pacienților monitorizați în lunile precedente, de când fişele de monitorizare ale pacienților au fost introduse la cererea Ministerului Sănătății în platforma Corona forms.

Serviciul de asistență tehnică al platformei Corona forms răspunde însă astăzi medicilor de familie următoarele: „Nu aveți nevoie de anexa 3 – fişele de monitorizare sunt trimise prin export automat de către STS la CNAS, în vederea decontării către medicul de familie.”

Cine şi de ce îşi bate joc de medicii de familie?

#RESPECTpentruMedicinadeFamilie

https://www.facebook.com/FederatiaMF/posts/3206493256263997

Back To Top