Loading....

Comunicat de presă – Doar 50 de bani pe zi alocă România pentru sănătatea cetățenilor!

COMUNICAT DE PRESĂ

Doar 50 de bani pe zi alocă România pentru sănătatea cetățenilor!

București, 4 decembrie 2022 – Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie semnalează Guvernului României încă o dată grava subfinanțare a cabinetelor de medicina familiei. Aceasta nu mai poate fi menținută și în bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale de sănătate pentru anul 2023!

Doar 50 de bani pe zi alocă România pentru sănătatea cetățenilor, la un buget actual de doar 3,6 miliarde de lei alocat anual finanțării asistenței medicale primare.

Cele peste 9000 de cabinete de medicina familiei și peste 200 de centre de permanență din asistența medicală primară din România asigură servicii medicale esențiale, preventive și curative, pentru pacienții din mediul urban și rural cu doar 50 de bani pe zi, alocați de Guvern și Parlament pentru fiecare cetățean!

Bugetul necesar pentru rețeaua strategică de cabinete de medicina familiei este de 7 miliarde de lei anual, aproape dublu comparat cu bugetul alocat în anul 2022, de doar 3,6 miliarde de lei.

Un buget anual de 7 miliarde de lei pentru asistența medicală primară este echivalentul unei alocări de doar 1 leu pe zi pentru fiecare cetățean român.

Nu merită sănătatea cetățenilor români măcar 1 leu/zi?

A fost și este recunoscut de autoritățile române faptul că medicina de familie este grav subfinanțată, tarifele decontate fiind practic jumătate din valoarea celor reale.

De asemenea, tarifele orare pentru plata orelor de gardă din centrele de permanență nu au mai fost actualizate în ultimii patru ani.

Problemele nu pot fi rezolvate pe parcursul anului doar prin discuții la nivelul ministerelor și CNAS, în absența prevederilor bugetare necesare, decise în aceste săptămâni de Guvern și aprobate de Parlament.

Creșterea calității serviciilor medicale nu este posibilă fără investiții în infrastructura cabinetelor de medicina familiei, în pregătirea personalului medical și auxiliar, în pregătirea și atragerea viitorilor medici de familie.

Activitatea cabinetelor de medicina familiei nu mai este posibilă fără alocarea celor 7 miliarde de lei anual pentru asistența medicală primară.

Pacienții români merită să aibă acces la servicii medicale de cea mai înaltă calitate în asistența medicală primară. Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie a solicitat astăzi Guvernului și Parlamentului alocarea celor 7 miliarde de lei în bugetul pentru anul 2023, care urmează să fie aprobat în luna decembrie.

Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie
Dr. Raluca Zoițanu
Președinte

Ministerul Sănătății împiedică medicii de familie să acceseze fondurile europene din PNRR

Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie a sesizat Ministerului Sănătății și premierului Nicolae Ciucă faptul că medicii de familie sunt împiedicați să acceseze fondurile europene din PNRR, prin discriminarea introdusă prin instrucțiunea nr. 1 publicată în 28 iulie 2022.

Nr. 56/29.07.2022

Către                    Ministerul Sănătății

În atenția            domnului dr. Alexandru Rafila, ministru

Ref: investiția în cabinetele de medicina familiei prin PNRR

Stimate domnule ministru,

Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie a luat la cunoștință cu suprindere despre intrucțiunea nr. 1/28.07.2022 privind clarificarea modului de derulare a proiectelor în cadrul Investiției specifice: I1.1: Cabinete ale medicilor de familie sau asocieri de cabinete de asistență medicală din PNRR, înregistrată cu nr. Ministerul Sănătății cabinet ministru 13008/28.07.2022 și publicată pe siteul MS.gov.ro.

Conform instrucțiunii menționate, înțelegem că Ministerul Sănătății discriminează și limitează accesul medicilor de familie la fondurile europene nerambursabile din PNRR, inclusiv pe criterii de vârstă, interzicând transmiterea praxisului până la data de 30 iunie 2026, deși transmiterea praxisului este reglementată juridic de peste 15 ani prin Legea reformei în sănătate nr. 95/2006 și ordinului ministrului sănătății nr. 1322/2006.

Astfel, înțelegem că, dacă medicii de familie beneficiari vor fi nevoiți să își înceteze activitatea medicală anterior termenului menționat, contravaloarea finanțării acordate va fi recuperată de Ministerul Sănătății.

Este binecunoscut faptul că majoritatea medicilor de familie sunt deja medici pensionari care își continuă activitatea medicală, sau îndeplinesc condițiile pentru pensionare. Având în vedere inconsecvența legiuitorului în privința legislației din domeniul asistenței medicale primare, medicii de familie nu au siguranța că își vor putea continua activitatea medicală pe toată durata de sustenabilitate a proiectelor, respectiv până la 30 iunie 2026 și ulterior, pe durata perioadei de garanție. În același timp, dată fiind vârsta medicilor de familie și bolile asociate, cauzate de condițiile dificile de muncă, nu este exclus decesul medicilor de familie beneficiari înainte de 30 iunie 2026. Amintim pe această cale că circa 100 de medici de familie au decedat în perioada 2020-2022.

În ambele situații – încetarea activității sau deces – înțelegem din instrucțiunea Ministerului Sănătății că medicii de familie – sau moștenitorii acestora – vor fi obligați să returneze contravaloarea finanțării de circa 60.000 Euro acordată din fonduri europene nerambursabile (până la 15.000 Euro pentru renovarea spațiilor cabinetelor medicale și până la 45.150 Euro contravaloarea echipamentelor achiziționate de MS, plus TVA).

Considerăm că această decizie duce la descurajarea unui număr important de medici de familie cu practică independentă să acceseze finanțarea din PNRR, ceea ce va conduce la o deteriorare și mai importantă a spațiilor cabinetelor medicale, la eșuarea planului și angajamentelor Guvernului României în fața Comisiei Europene și Băncii Mondiale privind creșterea calității serviciilor medicale, precum și la deteriorarea accelerată a accesului pacienților la serviciile medicale oferite de acest segment al asistenței medicale primare – cabinetele medicale individuale ale medicilor de familie cu practică independentă.

În același timp, considerăm că această decizie favorizează lanțurile medicale care angajează medici de familie, companii care sunt finanțate și de fonduri de investiții private din România și din străinătate, care nu riscă să își înceteze activitatea înainte de 30 iunie 2026 și care nu au fost excluse de la accesarea fondurilor din PNRR.

Nu în ultimul rând, o astfel de limitare privind transmiterea praxisului nu există nici în ordinul ministrului sănătății nr. 2182/2022 prin care a fost aprobat Ghidul beneficiarului pentru investiția I.1.1., nici în PNRR și nici în alte apeluri pentru fonduri europene nerambursabile, nefiind o condiție impusă de Comisia Europeană.

Adresă transmisă de FNPMF în 29 iulie 2022 către Ministerul Sănătății și cabinetul premierului.

Comunicat de presă – Mai este agresarea medicilor linia roșie peste care nu se trece?

Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie a sesizat Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV) și Centrului Național de Conducere și Coordonare a Intervenției (CNCCI) încă de duminică, 5 septembrie a.c., agresiunea asupra medicului de familie aflat în exercițiul funcțiunii în centrul de vaccinare din comuna Răchiteni, județul Iași, despre care presa națională a relatat ieri.

Considerăm că nu este suficient ca personalul medical să fie îndemnat să apeleze sistemul 112 iar diferite instituții să își manifeste doar regretul pentru cele întâmplate și speranța că astfel de incidente deosebit de grave şi revoltătoare nu se vor mai repeta.

Oare este necesar să ajungem la vătămări corporale grave asupra medicilor pentru ca autoritățile să răspundă sesizărilor noastre?

Nu mai avem pretenția ca Ministerul Afacerilor Interne să se autosesizeze, având în vedere că nu s-a autosesizat nici în alte situații asemănătoare petrecute în acest an în Bacău și București.

Considerăm însă că ar trebui să fim informați că a fost demarată o anchetă conform prevederilor articolului 652 din Legea 95/2006 în urma sesizării scrise, însoțite de înregistrări audio-video aflate în domeniul public, transmise de o organizație națională a medicilor de familie unor structuri din subordinea Ministerului Afacerilor Interne și Secretariatului General al Guvernului, în coordonarea prim-ministrului.

Solicităm pe această cale domnului ministru Lucian Bode în mod public de această dată, la patru zile după prima sesizare scrisă transmisă CNCAV și CNCCI, să dea curs sesizării și să dispună anchetarea incidentului deosebit de grav care a avut loc sâmbătă, 4 septembrie a.c., la centrul de vaccinare din comuna Răchiteni, județul Iași.

Fără sancțiuni pentru infracțiuni, aşa cum sunt definite ele de legile în vigoare, linia roşie riscă să fie constant încălcată şi, în timp, ştearsă.

Comunicat de presă – Guvernul României discriminează distribuitorii de alimente și cabinetele de medicina familiei

București, 18 aprilie 2021 – Asociația Companiilor de Distribuție de Bunuri din România și Federaţia Naţională a Patronatelor Medicilor de Familie am adresat o sesizare Comisiei pentru drepturile omului, egalitate de șanse, culte şi minorităţi din Senatul României cu privire la discriminarea distribuitorilor de bunuri de larg consum și a cabinetelor de medicina familiei din România prin excluderea de către Guvernul României de la eligibilitatea accesării programelor de finanțare nerambursabilă din fonduri europene.


Prin acest tip de discriminare se creează distorsiuni economice în piață din punct de vedere concurențial și se produc prejudicii grave de dezvoltare economică, cu nerespectarea art. 45 din Constituția României conform căruia ”Accesul liber al persoanei la o activitate economică, libera iniţiativă şi exercitarea acestora în condiţiile legii sunt garantate.”

Joi, 22 aprilie a.c. vom continua dezbaterile din cadrul Comisiei senatoriale, ședință la care sunt invitați și membri ai altor Comisii ale Sanatului României, membri ai Ministerelor economice, continuând demersul asociațiilor noastre inițiat în prima întâlnire din data de 8 aprilie, ocaziei cu care am arătat următoarele fapte concrete:

  • După aderarea României la UE, în majoritatea programelor de finanțare publică nerambursabilă distribuitorii de bunuri și cabinetele medicale individuale au fost excluși de la eligibilitate, ultimul exemplu notoriu fiind OUG nr. 130/2020. Această Ordonanță, deși modificată și aprobată prin Lege 220/2020 în Parlament cu votul unanim, promulgă de Președintele Republicii și publicată în Monitorul Oficial al României încă din 30 octombrie anul trecut, încă nu a fost pusă în aplicare de Guvernul României fără nicio explicație publică.
  • În majoritatea Statelor membre ale UE Guvernele au inițiat și implementat mai multe valuri de scheme de ajutor de stat pentru menținerea pe linia de plutire a antreprenorilor.
  • În majoritatea Statelor membre ale UE Guvernele au acordat aceste forme de sprijin financiar fără a face discriminare între categorii de antreprenori, condiția esențială fiind ca aceștia să facă dovada contabilă că au pierderi financiare consistente ca urmare a efectelor pandemiei Covid – 19 și/sau a măsurilor de restricție impuse de autorități pentru prevenirea pandemiei.
  • Într-un răspuns al Directoratului General Politică Regională și Urbană al Comisiei Europene, adresat ACDBR, cu referire la Cadrul Temporar pentru acordarea ajutoarelor de stat în contextul Pandemiei Covid – 19, se indică următoarele: ”Cadrul Temporar a fost adoptat de către Comisie cu scopul de a oferi un cadru legal astfel încât să determine compatibilitatea măsurilor de ajutor ale statului, create și implementate de Statul Membru pentru a face față posibilelor consecințe negative cauzate de pandemia COVID-19. În principiu, excluzând sectorul financiar, Cadrul Temporar nu exclude niciun sector (economic) de la domeniul de aplicare. Statele membre pot totuși exclude anumite sectoare sau angajamente de la ajutorul acordat în conjunctura pandemiei COVID-19. Totuși, deoarece ajutorul acordat de Stat pune beneficiarii săi într-o poziție favorabilă față de competitorii acestora (spre exemplu, oferirea de lichidități financiare), statele membre trebuie să se asigure că, în baza puterii lor discreționare, selecția beneficiarilor ajutoarelor să fie bazată pe criterii predefinite și obiectiv stabilite pentru a limita denaturarea competiției din piață.

Nerespectarea principiilor europene privind acordarea ajutoarelor de stat plasează România pe poziția de unicul stat membru care, folosind o argumentare juridico-economică discriminatorie, aleatorie, poziționează operatori economici în concurență neloială atât în piața locală, cât și în cea unională.


Din aceste motive ne dorim ca dezbaterea din Comisia pentru drepturile omului, egalitate de șanse, culte şi minorităţi din Senatul României să reprezinte forul de consultare publică pentru înlăturarea din legislație și din cutuma de guvernare a instrumentelor de discriminare a tuturor antreprenorilor români, plecând de la ilustrarea practicilor negative din domeniile sănătății umane și securității alimentare.

Guvernul nu a pus în aplicare de mai bine de 6 luni Legea 220/2020 de aprobare a OUG 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene.

Chiar dacă demersul nostru de a discuta aspecte cu impact major în economia națională reprezintă o premieră pentru Comisia parlamentară, ne manifestăm încrederea că se vor alătura și alte asociații patronale și alți membri ai Parlamentului pentru a identifica soluții legislative care vizează accesul liber la dezvoltare economică pentru toți operatorii economici români, precum și accesul liber la fonduri nerambursabile pentru cabinetele de medicina familiei și distribuitorii/comercianții de alimente

Ovidiu GHEORGHE
Președinte Asociația ACDBR
www.acdbr.ro

Dr. Raluca ZOIȚANU
Președinte Federaţia Naţională a Patronatelor Medicilor de Familie
www.fnpmf.ro

COMUNICAT DE PRESĂ – Lăsați-ne să ne îngrijim pacienții în siguranță! Modificați urgent pachetele de servicii și Contractul-cadru!

București, 21 martie 2020 – Federația Națională a Patronatelor Medicilor Familie solicită ferm Casei Naționale de Asigurări de Sănătate modificarea în regim de urgență a pachetelor de servicii medicale și a Contractului-cadru astfel încât cabinetele de medicina familiei să poată acorda pe perioada stării de urgență în mod real și legal, conform contractului de servicii medicale încheiat cu casele de asigurări, triaj și consultații la distanță – prin telefon și alte mijloace digitale, inclusiv apeluri audio și video – pentru toți pacienții care nu necesită consultații față în față. Aceeași solicitare a fost transmisă și acceptată de Ministerul Sănătății și comunicată CNAS în data de 17 martie, în urmă cu patru zile. Proiectul de modificare a HG 140/2018 anunțat public pentru 20 martie de purtătorul de cuvânt CNAS nu a fost afișat până în prezent.

Medicii de familie sunt în cabinetele lor în programul normal de lucru în această perioadă și își consultă pacienții. Fiecare pacient consultat față în față în cabinet în aceste zile și în săptămânile următoare, pentru orice problemă de sănătate, indiferent cât de minoră – din sfera respiratorie sau din orice altă sferă – poate fi un pacient infectat cu noul coronavirus și încă fără simptome.

O simplă diaree sau durere abdominală poate fi un simptom atipic al COVID-19. Pierderea bruscă a mirosului sau gustului pare de asemenea, după ultimele date disponibile și încă studiate de colegii francezi și nemți, să indice infecția cu noul coronavirus. Tânăra mamă singură, aflată la primul copil și care nu știe cum să prepare supa bebelușului, poate fi purtătoare fără simptome a virusului. Acești pacienți fără probleme respiratorii, prezenți în cabinet deși pot fi consultați și la distanță în siguranță, conform experienței fiecărui medic de familie în parte, pot infecta fără să știe medicul de familie, asistenta medicală și restul personalului cabinetului. Care la rândul lor, în perioada în care sunt lipsiți de simptome specifice, pot infecta apoi un mare număr dintre toți ceilalți pacienți consultați față în față în cabinet. Mulți dintre ei vârstnici, deja suferinzi în urma unor boli cronice, deci extrem de vulnerabili.

Activitatea de prevenție, fie că ne referim la vaccinare sau la îngrijirile acordate mamei și copilul, celelalte boli și probleme de sănătate minore sau majore, urgente sau mai puțin urgente, care reprezintă activitatea asistenței medicale primare, a cabinetelor de medicină de familie, nu dispar pe perioada pandemiei COVID-19.

În Anglia, Franța, Germania, Austria, Norvegia și alte țări care și-au modificat sau își modifică rapid procedurile în contextul pandemiei COVID-19 medicii de familie sunt în cabinete dar consultă cei mai mulți pacienți la distanță, prin telefon și alte instrumente digitale. În unele cazuri medicii continuă și peste programul de la cabinet aceste consultații la distanță, de la domiciliul medicului. Tehnologia permite aceste lucruri în anul 2020. Doar pacienții care în urma triajului telefonic trebuie neapărat consultați în cabinet sunt chemați în cabinet. Iar în unele dintre aceste țări încep să apară ”centre pentru febră”, unde sunt direcționați telefonic pacienții care au febră și unde lucrează personal medical echipat corespunzător și complet pentru a evita contaminarea.

Ca medici de familie ne cunoaștem pacienții, știm foarte multe lucruri despre ei și familiile lor, putem recunoaște semnele de gravitate și situațiile neclare și putem face consultații la distanță în siguranță și în România. Ne asumăm în fiecare zi responsabilitatea tuturor deciziilor noastre medicale atunci când consultăm fiecare pacient. Nu înțelegem de ce nu suntem lăsați de CNAS să facem consultații la distanță în cadrul pachetelor de servicii medicale decontate cabinetelor de casele de asigurări. Modificările solicitate sunt necesare pentru a putea acorda consultații decontate de casa de asigurări pentru pacienți, în așa fel încât să le putem scrie și rețete compensate sau gratuite, concedii medicale, recomandări de îngrijiri la domiciliu, paliative, de dispozitive medicale și tot ceea ce face parte din actul medical. De asemenea pentru a putea trimite toate aceste documente medicale în mod legal prin e-mail, prin alte platforme digitale sau înmâna unui aparținător, în funcție de situația fiecărui pacient în parte. Prevederile contractuale actuale pot fi interpretate diferit de funcționarii caselor de asigurări sau ai Curții de Conturi în anii ce vor urma pandemiei. Putem consulta în cabinet, față în față, doar pacienții care au nevoie absolută de o astfel de consultație clasică, în cabinet sau la domiciliu, în această perioadă excepțională a pandemiei COVID-19 și a stării de urgență decretate de Președintele României. Trebuie să o facem, pentru binele tuturor, pentru a limita transmiterea noului coronavirus pe cuprinsul României și pentru a preveni decesele evitabile atât în rândul pacienților cât și al personalului medical.

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate trebuie să înțeleagă acest lucru și să ducă la îndeplinire solicitarea trimisă de Ministerul Sănătăţii la începutul acestei săptămâni, pe 17 martie. Orele – nu zilele – trec în defavoarea noastră, a tuturor. Săptămâna viitoare poate fi deja prea târziu.

În China și în Italia știm deja că mai mulți medici au murit după ce s-au infectat cu noul coronavirus. În Italia printre confrații noștri jertfiți pe altarul grijii pentru semeni se numără președintele asociației medicilor de familie, dr. Roberto Stella, și fostul secretar al federației medicilor de familie, dr. Marcello Natali. În total 9 medici de familie italieni și 6 medici de alte specialități au decedat până în prezent, răpuși de noul coronavirus*.

Suntem conștienți, mai mult decât orice birocrat, că infectarea, boala, chiar moartea fac parte din riscurile meseriei de medic. Însă ele trebuie obligatoriu prevenite, mai ales când riscul poate fi anticipat. Acum anticipăm acest risc și solicităm adoptarea imediată a măsurilor de prevenire a deceselor evitabile.

În România ne aflăm în momentul în care CNAS – sau, în lipsa dorinței CNAS, Ministerul Sănătății, Guvernul sau Administrația Prezidențială – încă mai pot lua urgent măsurile prin care putem să salvăm vieți împreună. Nu doar viețile cetățenilor ci și viețile medicilor de familie, poate cea mai vârstnică specialitate medicală din România.

Decizia stă în câteva pixuri.

În situația în care va exista un singur medic de familie care va deceda în urma infectării în cabinet cu noul coronavirus, în urma consultației față în față acordată unui pacient care ar fi putut fi consultat la distanță, Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie va da în judecata CNAS și pe toți funcționarii publici responsabili de tergiversarea adoptării măsurilor care ar asigura protecția eficientă a medicilor și personalului medical, limitarea transmiterii virusului pe teritoriul țării și prevenirea deceselor evitabile atât în rândul pacienților cât și al medicilor și personalului medical.

”Este vital ca guvernele să privească personalul medical nu ca simpli pioni care să fie aruncați, ci ca ființe umane. … În prezent, personalul medical este cea mai valoroasă resursă a fiecărei țări.” – editorial în jurnalul medical The Lancet, 21 martie 2020**.

Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie

Dr. Raluca Zoițanu

Președinte

Referințe:

* https://portale.fnomceo.it/elenco-dei-medici-caduti-nel-corso-dellepidemia-di-covid-19/

** https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30644-9/fulltext

Comunicat de presă – Așteptăm empatie pentru pacienți și respect față de partenerii de contract din partea CNAS, nu cinism!

Bucuresti, 18 iulie 2019. Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie (FNPMF) solicită ferm Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS) soluționarea imediată a problemelor care fac indisponibilă Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate (PIAS). Erorile PIAS din ultimele trei săptămâni prejudiciază grav cabinetele de medicina familiei și reduc accesul asiguraților la serviciile medicale oferite de cabinetele medicilor de familie. Cinismul manifestat prin declarațiile reprezentanților CNAS trebuie înlocuit cu empatie pentru pacienții aflați în suferință și respect față de partenerii de contract – cele 11.000 de cabinete de medicina familiei.

Indisponibilitatea PIAS face imposibile verificările necesare pentru a acorda în mod corect servicii medicale asiguraților. Astfel cabinetele de medicina familiei riscă să fie din nou date în judecată în viitorul apropiat de casele județene de asigurări de sănătate, pentru rețete sau servicii medicale pe care medicii de familie le-au furnizat pacienților cu bună credință. În anul 2019, zeci de cabinete de medicina familiei din județul Iași și municipiul București au fost date în judecată de casele de asigurări locale. În cererile de chemare în judecată casele au invocat „mea culpa” în ceea ce privește funcționarea sistemului informatic. Cine răspunde?

În același timp, indisponibilitatea PIAS face foarte dificilă raportarea și facturarea serviciilor medicale furnizate în luna iunie de cabinetele de medicina familiei. Astăzi, 18 iulie, la termenul de plată din contractele încheiate între casele de asigurări și cabinetele de medicina familiei, foarte multe cabinete nu vor primi contravaloarea serviciilor furnizate asiguraților în luna iunie. În consecință, acestea nu vor putea plăti salariile asistentelor medicale, registratorilor medicali, impozitele și contribuțiile, furnizorii. Cine răspunde?

Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie a câștigat deja în luna iunie a.c. un proces împotriva Guvernului României și Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, pentru anularea unor prevederi ale Hotărârii de Guvern prin care a fost modificat Contractul-cadru aferent anilor 2016-2017. Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție – Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal este definitivă și executorie. Și patronate județene membre ale FNPMF au dat în judecată casele județene de asigurări de sănătate pentru a recupera prejudiciile aduse membrilor.

Pentru a recupera prejudiciile aduse cabinetelor de medicina familiei, FNPMF este pregătită să acționeze în instanță Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

Comunicat de presă – Norme 2012

Federaţia Naţională a Patronatelor Medicilor de Familie (FNPMF) şi Societatea Naţională de Medicina Familiei (SNMF) sunt profund nemulţumite de faptul că Normele de aplicare a Contractului-Cadru pentru anul 2012 au fost aprobate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) şi de Ministerul Sănătăţii şi se află la Monitorul Oficial pentru a fi publicate. Cerem pe această cale retragerea normelor de la MO pentru a fi discutate cu reprezentanţii furnizorilor de servicii medicale.

Suntem din nou puşi în faţa faptului împlinit în lipsa unui dialog real, a unor consultări constructive şi nu formale aşa cum a fost cea din 10 octombrie, singura întâlnire cu CNAS, de altfel.

Ne-am aşteptat ca după votarea bugetului de stat să ne întâlnim instituţional cu CNAS. Având în vedere că bugetul alocat asistenţei medicale primare a crescut în anul 2012 faţă de anul 2011, ne-am aşteptat să regăsim creșterea şi în Norme, dar acest lucru nu s-a întâmplat. Unde va ajunge suplimentarea de buget promisă de decidenţi, dacă Normele nu conţin nici o modificare prin care aceste fonduri să ajungă la furnizori? Este neclar şi din ce fonduri se vor plăti gărzile pe care le fac medicii de familie în cele peste 100 de centre de permanență din întreaga ţară. Peste 700 de medici de familie asigură asistența medicală primară în afara programului cabinetelor, în weekend, sărbători legale de Crăciun şi Anul Nou, dar plata gărzilor întârzie adesea.

Anul 2011, an de protest pentru medicina de familie a adus nişte amendamente normelor, venind în sprijinul pacienţilor noştri. Putem proba însă oricând unele derapaje de la respectarea Normelor din 2011. Normele pentru anul 2012 anulează mult din ce s-a obţinut pentru pacienţi în anul 2011 şi prin urmare cei care vor suferi cel mai mult vor fi tot cetăţenii României, pacienţii noştri, care contribuie la strângerea fondului pentru sănătate şi care de acum vor suporta şi coplata. Întrucat medicilor le sunt acceptate doar 20 de consultații pe zi, conform noilor norme cel de-al 21-lea pacient va fi considerat neasigurat, pentru că NU va beneficia de consultații gratuite și nici de rețete compensate, bilete de trimitere și alte facilități rezervate statutului de plătitor de asigurări de sănătate.

Suntem mereu compătimiţi pentru birocraţie excesivă, dar zilnic apar noi obligaţii birocratice, toate susţinute din bugetul propriu al cabinetelor în defavoarea consultaţiilor şi a actului medical propriu-zis.

Ni se promit intenţii de dezvoltare a asistenței primare, ieftină şi eficientă în orice sistem de sănătate. În schimb, suntem asaltați de obligaţii noi, total nemedicale, constrângeri în activitatea curentă, toate în defavoarea pacienţilor şi a medicilor. Ni se impun softuri nefuncţionale şi incompatibile dar și documente care vin în contradicţie cu softurile.

Ne întrebăm dacă există un interes real pentru sănătatea populaţiei sau se doreşte doar o stare conflictuală permanentă iniţiată de cei care ar trebui să fie gestionarii banilor pe care cetăţenii îi plătesc ca asigurări de sănătate?

Documentul poate fi descarcat mai jos.

Comunicat de presă – Abuzurile caselor judeţene de asigurări Buzău, Giurgiu, Harghita

Federaţia Naţională a Patronatelor Medicilor de Familie (FNPMF) şi Societatea Naţională de Medicina Familiei/Medicină Generală (SNMF) condamnă hotărât abuzurile, ilegalităţile, presiunile şi discriminările promovate de conducerile Caselor Judeţene de Asigurări de Sănătate (CJAS) Buzău, Giurgiu şi Harghita de o lungă perioadă de timp, împotriva medicilor de familie din judeţele respective.

CJAS menționate refuză să încheie contractele medicilor de familie participanți la protestul naţional în perioada 1-10 iunie pentru 2011 începând cu data de 1 iunie, ceea ce contravine atât HGR nr 1389/2010 modificată prin HGR 304/2011 şi HGR 557/2011 (care stipulează ca dată a intrării în vigoare a Contractului-Cadru 1 iunie 2011) cât şi Protocolul de negociere nr 6801/10.06.2011 convenit la încheierea protestului între reprezentanţii medicilor de familie şi Ministerul Sănătăţii (care precizează ca dată de semnare a contractelor 1 iunie 2011).

În ciuda intervenţiilor diverşilor factori locali cu responsabilitate publică de a se intra în legalitate, a Ministrului Sănătăţii, a preşedintelui CNAS, Preşedinţii-directori Generali ai acestor CJAS continuă în mod artificial și în detrimentul pacienţilor, un conflict deja încheiat în restul județelor.

Se creează astfel, absolut ilegal şi în numele unei autonomii judeţene prost înţelese, de tip “stat în stat”, o nedorită discriminare privind plata lunii iunie a cabinetelor de asistenţă medicală primară din diferitele judeţe, pentru aceleaşi tipuri de servicii prestate şi în aceleaşi condiţii.

Această situaţie tensionată, care trenează de câteva săptămâni, a afectat deja foarte grav desfăşurarea activităţii a sute de cabinete medicale din judeţele respective, acest lucru repercutându-se negativ nu numai asupra medicilor, asistenţilor şi a angajaţilor acestor cabinete, ci mai ales asupra populaţiei deservite de aceste cabinete.

Este de neimaginat că într-un stat de drept, democratic, european, câteva persoane practică astfel de acţiuni ce demonstrează doar rea-voinţă, desconsiderare şi dispreţ atât pentru furnizorii care asigură servicii medicale populaţiei, pentru oameni, cât şi pentru lege şi nu în ultimul rând faţă de instituţiile ierarhic superioare care le – au solicitat intrarea în legalitate.

FNPMF şi SNMF îşi exprimă solidaritatea faţă de medicii nedreptăţiţi şi îi va susţine atât logistic, financiar cât şi prin acţiuni de protest la nivelul întregii ţări, dacă va fi cazul, în demersurile de remediere a acestei situaţii fără precedent.

FNPMF şi SNMF solicită demiterea conducerilor caselor de asigurări de sănătate Buzău, Giurgiu şi Harghita considerând că se fac vinovate de abuz în funcţie şi insubordonare şi – nu în ultimul rând – de lipsirea asiguraţilor de asistenţă medicală primară.

În concluzie, FNPMF şi SNMF solicită public CNAS şi MS să ia de urgenţă măsurile care se impun pentru intrarea în normalitate şi în aceste judeţe, precum şi sancţionarea corespunzătoare a celor care se fac vinovaţi de crearea, “gestionarea” şi întreţinerea nepermis de mult a acestor situaţii conflictuale nejustificate.

Documentul poate fi descărcat mai jos.

Comunicat de presă – Raportarea și plățile pentru luna iunie

Societatea Națională de Medicina Familiei (SNMF) și Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie (FNPMF) salută Comunicatul MS din 21 iulie 2011, care semnalează unele grave disfuncţionalităţi la nivelul unor judeţe, în aplicarea Normelor la Co-Ca 2011 şi a Protocolului semnat în 10 iunie 2011.

În acelaşi timp, salutăm atitudinea corectă a majorităţii caselor judeţene, care au înţeles marile dificultăţi pe care medicii de familie le-au întâmpinat la raportarea activităţii din luna iunie a.c. Credem că abuzurile trebuie să înceteze și că normalitatea unei relații contractuale implică respect și înțelegere între părti. Normele şi prevederile contractului cadru trebuie aplicate corect şi nediscriminatoriu, atât pentru medici cât şi pentru pacienţi, în toată ţara. O relaţie firească de colaborare între furnizorii de servicii medicale şi decidenţii din domeniul sănătăţii, pe care o solicităm de mult timp, poate aduce clare îmbunătăţiri a activităţii noastre.

Dorim să putem consulta în linişte, nu să scriem memorii, să facem educaţie, nu birocraţie, să facem prevenţie, nu să aşteptăm infinit modificări ale programelor informatice.

Sperăm ca în cel mai scurt timp în toată ţara să se rezolve aceste probleme şi să ne putem concentra pe activitatea firească din cabinetele noastre.

Documentul poate fi descărcat mai jos.

Comunicat de presă – Suspendarea temporară a protestului

Federaţia Naţională a Patronatelor Medicilor de Familie (FNPMF) şi Societatea Naţională de Medicină Familiei (SNMF) anunţă suspendarea temporară a protestului de nesemnare a contractelor de furnizare de servicii medicale în relaţia cu Casa de Asigurări. Începând de marţi, 14 iunie 2011, cele două organizaţii recomandă medicilor de familie parcurgerea etapelor legale în vederea semnării contractelor individuale pentru 2011 şi reluarea activităţii medicale în relaţie cu Casa de Asigurări de Sănătate, aşteptând publicarea cât mai rapidă în Monitorul Oficial a modificărilor legislative hotărâte în protocolul semnat.

Reprezentanţii judeţeni ai medicilor de familie din ţară s-au reunit într-o şedinţă extraordinară în data de 12 iunie 2011 la Bucureşti pentru a realiza bilanţul protestului. Aceştia au apreciat pozitiv reuşita în cadrul negocierilor a celor două reprezentante naţionale alese, într-o confruntare inegală în care autorităţile statului şi în special CNAS au încercat să dezinformeze şi să manipuleze opinia publică, au exercitat presiuni incredibile asupra medicilor de familie şi asupra liderilor lor şi au manifestat o totală lipsă de interes faţă de nevoile reale de asistenţă medicală primară ale cetăţenilor.

Medicii de familie din toată ţara consideră că preşedinții celor două organizaţii naţionale reprezentative ale medicilor de familie şi-au îndeplinit cu deplin succes mandatul pentru care au fost desemnate de colegii lor şi au reprezentat cu demnitate interesele medicilor de familie. În şedinţa de duminică, reprezentanţii judeţeni au refuzat categoric acceptarea demisiilor anunţate de dr. Doina Mihăilă şi dr. Rodica Tănăsescu; acestea au fost mandatate să reprezinte în continuare interesele medicilor de familie în plan patronal şi profesional în calitate de preşedinți interimari, până la alegerile din luna iulie 2011 la Iași.

Declaraţiile de vineri, 10 iunie, ale reprezentanţilor Ministerului Sănătăţii şi CNAS în care a fost recunoscută oficial subfinanţarea asistenţei medicale primare vin să confirme faptul că medicii de familie şi pacienţii solidari cu aceştia au tras un semnal de alarmă asupra problemelor grave, reale de finanţare. Considerăm aceste declaraţii un angajament public al Ministerului Sănătăţii şi CNAS că reprezentanţii acestor instituţii vor obţine finanţarea suplimentară a medicinei de familie la rectificarea bugetară din luna iulie şi ulterior finanţarea adecvată de minimum 9% din FNUASS în Bugetul de Stat 2012.

Medicii de familie doresc să mulţumească pacienţilor lor, care au înţeles motivele protestului, au avut răbdare şi au ajutat astfel soluționarea cererilor privind interesele pacienţilor. Mulţumim tuturor membrilor societăţii civile care şi-au manifestat solidaritatea şi tuturor reprezentanţilor mass media care au înţeles şi au redat amploarea situaţiei medicinei primare, prezentând echilibrat evenimentele.

Cele două organizaţii naţionale, SNMF şi FNPMF, consideră sistarea protestului ca pe un gest în favoarea pacienţilor noştri, care nu sunt vinovaţi pentru gravele deficienţe ale sistemului medical în general şi ale asistenţei medicale primare în special. Speram că promisiunea făcută de Ministerul Sănătăţii de a ne reîntâlni în luna septembrie pentru a crea strategii comune şi a aşeza medicina de familie în locul firesc în cadrul unui sistem de sănătate european va deveni realitate, pentru a nu mai fi puşi în situaţiile inacceptabile din acest an. Noi vom reaminti periodic decidenților și presei promisiunile făcute în aceste zile.

Documentul poate fi descărcat mai jos.

Back To Top