Loading....

Stare funcționare PIAS – august 2019

„Deşi comunicarea a fost îmbunătățită şi CNAS a cerut scuze în mod public pacienților şi furnizorilor, sistemul informatic continuă să aibă blocaje şi să afecteze grav calitatea serviciilor oferite şi chiar calitatea vieții pacienților, medicilor, asistentelor şi registratorilor medicali din cabinete.” – Dr. Raluca Zoițanu, Preşedinte FNPMF

https://republica.ro/statul-pe-avarii-medicii-de-familie-fac-garzi-de-noapte-in-fata-calculatoarelor-din-cabinete-pentru-a

CNAS își cere scuze!

„Apreciem eforturile depuse de CNAS pentru remedierea problemelor PIAS şi schimbarea în felul de a comunica public despre aceste probleme.” – Dr. Raluca Zoițanu, Preşedinte FNPMF

"Apreciem eforturile depuse de CNAS pentru remedierea problemelor PIAS şi schimbarea în felul de a comunica public despre aceste probleme." – Dr. Raluca Zoițanu, Preşedinte FNPMF

Publicată de Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie pe Joi, 1 august 2019

Comunicat de presă – Așteptăm empatie pentru pacienți și respect față de partenerii de contract din partea CNAS, nu cinism!

Bucuresti, 18 iulie 2019. Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie (FNPMF) solicită ferm Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS) soluționarea imediată a problemelor care fac indisponibilă Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate (PIAS). Erorile PIAS din ultimele trei săptămâni prejudiciază grav cabinetele de medicina familiei și reduc accesul asiguraților la serviciile medicale oferite de cabinetele medicilor de familie. Cinismul manifestat prin declarațiile reprezentanților CNAS trebuie înlocuit cu empatie pentru pacienții aflați în suferință și respect față de partenerii de contract – cele 11.000 de cabinete de medicina familiei.

Indisponibilitatea PIAS face imposibile verificările necesare pentru a acorda în mod corect servicii medicale asiguraților. Astfel cabinetele de medicina familiei riscă să fie din nou date în judecată în viitorul apropiat de casele județene de asigurări de sănătate, pentru rețete sau servicii medicale pe care medicii de familie le-au furnizat pacienților cu bună credință. În anul 2019, zeci de cabinete de medicina familiei din județul Iași și municipiul București au fost date în judecată de casele de asigurări locale. În cererile de chemare în judecată casele au invocat „mea culpa” în ceea ce privește funcționarea sistemului informatic. Cine răspunde?

În același timp, indisponibilitatea PIAS face foarte dificilă raportarea și facturarea serviciilor medicale furnizate în luna iunie de cabinetele de medicina familiei. Astăzi, 18 iulie, la termenul de plată din contractele încheiate între casele de asigurări și cabinetele de medicina familiei, foarte multe cabinete nu vor primi contravaloarea serviciilor furnizate asiguraților în luna iunie. În consecință, acestea nu vor putea plăti salariile asistentelor medicale, registratorilor medicali, impozitele și contribuțiile, furnizorii. Cine răspunde?

Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie a câștigat deja în luna iunie a.c. un proces împotriva Guvernului României și Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, pentru anularea unor prevederi ale Hotărârii de Guvern prin care a fost modificat Contractul-cadru aferent anilor 2016-2017. Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție – Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal este definitivă și executorie. Și patronate județene membre ale FNPMF au dat în judecată casele județene de asigurări de sănătate pentru a recupera prejudiciile aduse membrilor.

Pentru a recupera prejudiciile aduse cabinetelor de medicina familiei, FNPMF este pregătită să acționeze în instanță Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

Back To Top