Loading....

Pot medicii de familie să vaccineze în ultimele 5 zile ale lunii?

Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie a întrebat oficial Ministerul Sănătății joi, 21 iulie, dacă medicii de familie care au contract de vaccinare în cadrul Programului Național de Vaccinare pot vaccina cu doze primite gratuit de la Direcția de Sănătate Publică în ultimele 5 zile ale lunii.

Redăm integral textul solicitării și așteptăm răspunsul Ministerului Sănătății.

Către Ministerul Sănătății
În atenția doamnei Adriana Pistol, secretar de stat

Ref: raportare vaccinări PNV conform OMS nr. 2091 din 11 iulie 2022

Stimată doamnă secretar de stat,

Având în vedere prevederile OMS nr. 2091/2022, Anexa 2, Notă:
Lunar se întocmește un singur raport generat de RENV, care include toate serviciile medicale de vaccinare pentru care se solicită decontare în baza Facturii nr. …. seria ……; raportul generat de RENV se transmite direcției de sănătate publică, pe suport hârtie sau în format electronic, după caz, până la data de 25 a lunii.

cât și titlul raportului:
RAPORT generat de RENV pentru serviciile medicale de vaccinare furnizate conform programului național de vaccinare (calendar național și grupe populaționale la risc) în luna …….. anul …….

vă adresăm rugămintea să precizați cum vor fi raportate vaccinările efectuate în perioada 25-30/31 ale lunii, respectiv dacă medicii vaccinatori nu mai au dreptul să vaccineze în cadrul PNV în ultimele 5-6 zile ale lunii cu doze de vaccin furnizate de DSP?

Adresa FNPMF nr. 55/21.07.2022 transmisă Ministerului Sănătății prin intermediul poștei electronice
Back To Top