Loading....

Informarea asiguraților despre depășirea plafonului trimestrial al serviciilor decontate furnizorilor AMP în luna martie 2022

FNPMF a solicitat CNAS precizări privind depășirea plafonului de servicii-consultații medicale decontate în trimestrul I 2022 pentru cabinetele de medicina familiei care au contract cu casele de asigurări de sănătate județene.

Stimată doamnă președinte,

Furnizorii de servicii de asistență medicală primară au sesizat în trimestrul I 2022 o creștere a numărului de servicii solicitate de asigurații caselor de asigurări de sănătate, precum și de persoanele fără asigurare de sănătate dar care beneficiază de servicii medicale decontate în asistența medicală primară (consultații medicale pentru situațiile de urgență medico-chirurgicală, consultații-supraveghere și depistare de boli cu potențial endemo-epidemic).

Astfel, la finalul lunii februarie 2022, un număr important de cabinete de medicina familiei au epuizat deja peste 1200 de servicii-consultații decontate din maximum posibil în trimestrul I 2022 de 1600 de servicii-consultații, plafon aprobat de CNAS pentru un medic de familie cu listă proprie de până la 2200 de pacienți înscriși, cu un program de 35 ore/săptămână și consultații cu o durată medie de 12 minute (5 consultații/oră), programate cu minimum 24 de ore în avans, cu excepția urgențelor medico-chirurgicale.

Având în vedere cele de mai sus, vă solicităm să comunicați asiguraților cum pot continua să acceseze serviciile de asistență medicală primară după ce plafonul de 1600 de servicii-consultații decontate este atins de cabinetele de medicina familiei, pe parcursul lunii martie 2022.

Back To Top