Loading....

Propunere pentru modificarea proiectului de reorganizare a structurii Ministerului Sănătății

FNPMF a transmis Ministerului Sănătății o solicitare pentru modificarea proiectului de reorganizare a structurii ministerului, proiect afișat în Transparență decizională pe siteul MS.

Stimate domnule ministru,

Având în vedere proiectul de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii și cuprinsul Notei de fundamentare pentru proiectul aflat în Transparență decizională pe siteul Ministerului Sănătății, vă solicităm ca în cadrul Direcției Generale Asistență Medicală să fie create și următoarele structuri:

– Serviciul de asistență medicală primară
– Serviciul de asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice și paraclinice
– Serviciul medicină dentară
– Serviciul de asistenţa medicală de recuperare medicală, medicină fizică şi de reabilitare
– Serviciul îngrijiri paliative și de lungă durată
– Serviciul de asistență medicală comunitară și medicină școlară

în plus față de cele doar două servicii și un centru menționate în prezent în Nota de fundamentare:
– Serviciul de asistență medicală și planificare strategică
– Serviciul medicină de urgență
– Centrul operativ pentru situații de urgență

Considerăm că structurile menționate trebuie să fie cuprinse astfel în noua organigramă a Ministerului Sănătății întrucât toate sunt segmente extrem de importante ale sistemului de sănătate din România, cel puțin la fel de importante ca medicina de urgență și situațiile de urgență sau spitalele, cuprinse în alte structuri din noua organigramă pe care o propuneți pentru Ministerul Sănătății.

De ce doar aceste două segmente – medicina de urgență și spitalele – beneficiază de servicii/structuri dedicate în Ministerul Sănătății, în timp ce toate celelalte segmente rămân la “și altele” în serviciul general de asistență medicală? Cum vom atinge dezideratul enunțat de toate Guvernele din ultimul deceniu de „inversare a piramidei” cu această organigramă centrată în continuare pe medicina de urgență și spital?

De altfel și în cuprinsul Legii 95/2006 și OUG 18/2017 există titluri distincte pentru o mare parte dintre aceste segmente, la fel cum sunt menționate distinct și în ceea ce privește pachetele de servicii medicale oferite de CNAS.

Nu în ultimul rând, crearea unei structuri distincte pentru asistența medicală primară a fost un obiectiv ratat de Ministerul Sănătății în ultimul deceniu, cuprins în „Strategia de dezvoltare a asistenţei medicale primare”, realizată de Ministerul Sănătăţii cu sprijinul Băncii Mondiale în anul 2012.

Back To Top