Loading....

Legislația privind transmiterea datelor medicale în Dosarul Electronic de Sănătate al pacientului

Despre datele medicale ale pacienților şi obligația tuturor unităților sanitare, publice şi private, fără excepție, de a transmite datele medicale în Dosarul Electronic de Sănătate administrat de CNAS.


Ce prevede de 4 ani deja Legea 95/2006 (legea sănătății)?


Capitolul V Asistența medicală
Articolul 30
(1) Asistența medicală profilactică și curativă se asigură prin:
a) cabinete medicale ambulatorii ale medicilor de familie și de alte specialități, centre de diagnostic și tratament, centre medicale, centre de sănătate, laboratoare, precum și prin alte unități sanitare publice și private;
b) unități sanitare publice și private cu paturi.
(2) Unitățile prevăzute la alin. (1) au obligația asigurării condițiilor de utilizare a informației medicale în format electronic, prin intermediul sistemului dosarului electronic de sănătate al pacientului. În situația în care se utilizează un alt sistem informatic, acesta trebuie să fie compatibil cu acest sistem din Platforma informatică din asigurările de sănătate, caz în care furnizorii sunt obligați să asigure condițiile de securitate și confidențialitate în procesul de transmitere a datelor medicale prevăzute la art. 346^6.
(3) Modalitatea de constituire, utilizare și completare a dosarului electronic de sănătate al pacientului, parte componentă a Platformei informatice din asigurările de sănătate, în conformitate cu prevederile art. 280 alin. (2), este stabilită în titlul IX^1 «Dosarul electronic de sănătate al pacientului» .

Articolul 30^9

(1) Unitățile prevăzute la art. 30 alin. (1) care utilizează telemedicina trebuie să respecte drepturile și obligațiile pacienților prevăzute în Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv informarea pacienților cu privire la mijloacele tehnice de transmisie a datelor și securizarea acestora.
(2) Serviciile medicale acordate prin telemedicină trebuie să respecte prevederile Legii nr. 46/2003, cu modificările și completările ulterioare, precum și următoarele cerințe:
f) securizarea și introducerea în dosarul electronic de sănătate al pacientului a documentelor rezultate în urma acestor servicii;

Legea 95/2006

Ce prevede Hotărârea Guvernului nr. 1131 din 14 septembrie 2022 (norme telemedicină)?


Anexa nr. 2 – Condiții de organizare și funcționare a telemedicinei și modalități de acordare a serviciilor de telemedicină
Articolul 2 Unitățile prevăzute la art. 30 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care pot asigura asistența medicală profilactică și curativă la distanță trebuie să îndeplinească următoarele condiții de organizare și funcționare ale telemedicinei:
c) arhivarea și securizarea tuturor informațiilor și documentelor de la pacient sau a documentelor rezultate în urma serviciului medical furnizat prin telemedicină, într-un dosar electronic de sănătate al pacientului, cu respectarea termenelor de păstrare ale acestora potrivit prevederilor Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996, republicată;

Hotărârea Guvernului nr. 1131 din 14 septembrie 2022


Autorităţile române scriu în două acte normative despre Dosarul Electronic de Sănătate al Pacientului, administrat de CNAS, şi despre un dosar electronic de sănătate al pacientului, oarecare, făcut de oricine.


Haosul din sistemul de sănătate este creat şi susținut de autorităţile române!

Dialogul social şi transparența decizională au murit la Ministerul Sănătăţii!

Dialogul social şi transparența decizională au murit la Ministerul Sănătăţii!


Normele de aplicare pentru serviciile de telemedicină au fost aprobate astăzi de Guvernul României fără consultare publică şi fără un minim dialog cu profesioniştii din domeniul medicinei de familie.


Practica nu este nouă pentru Ministerul Sănătății şi nici o situație excepţională. FNPMF nu a primit răspunsuri la solicitările trimise de la începutul anului Ministerului Sănătății şi cabinetului premierului Ciucă, privind mai multe teme importante pentru pacienții români şi asistența medicală primară din România.

Back To Top