Loading....

Solicităm mai multă atenție pentru investiția din PNRR în cabinetele de medicina familiei!

FNPMF a transmis Ministerului Sănătății o solicitare privind investiția I1.1. din Planul Național de Redresare și Reziliență prin care 180 de milioane de euro, fonduri nerambursabile, vor sprijini renovarea și dotarea cu echipamente medicale a peste 3000 de cabinete de medicina familiei până în vara anului 2023.

Către Ministerul Sănătății
În atenția domnului dr. Alexandru Rafila, ministru

Ref: investiția în cabinetele de medicina familiei prin PNRR

Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie solicită Ministerului Sănătății prelungirea termenului de transmitere a proiectelor în cadrul investiției specifice I1.1 din PNRR pentru lista preselectată și lista de rezervă până la data de 30 decembrie 2022.

De asemenea, solicităm urgentarea evaluării proiectelor deja transmise în cadrul apelului necompetitiv, având în vedere că semnarea contractelor cu primii 1500 de beneficiari are ca termen limită data de 30 septembrie 2022, conform Ghidului beneficiarului. Până în prezent nici un proiect nu a fost evaluat, deși un număr de peste 800 de proiecte au fost transmise în prima zi, pe 4 august 2022.

Pentru prima solicitare, precizăm că termenul inițial pentru lista preselectată, de 30 de zile, a fost insuficient având în vedere transmiterea cu întârziere de către Ministerul Sănătății a invitației către cele 2250 de cabinete din mediul rural și zone defavorizate. Deși scrisoarea de invitație este datată 29 iulie 2022, primele mesaje au fost transmise prin poșta electronică abia în data de 4 august 2022. Sute de cabinete de medicina familiei nu au primit mesajul decât spre sfârșitul lunii august, când scrisoarea de invitație a fost retransmisă cu sprijinul Direcțiilor de Sănătate Publică județene.

În același timp, sute de cabinete de medicina familiei ne-au sesizat că nu au reușit să obțină devizele pentru componenta renovare sau acordul primăriei care deține spațiul, respectiv prelungirea contractelor de concesiune cu primăria până în anul 2026, aceste observații fiind transmise Ministerului Sănătății și de FNPMF prin adresa nr. 52/14.06.2022, cu privire la Ghidul beneficiarului. FNPMF a avertizat că lansarea apelului în perioada iulie-august va duce la blocaje de acest fel.

Nu în ultimul rând, considerăm că numărul mic de proiecte transmise până la această dată (1030 de proiecte în cadrul I.1.1.b/Apel necompetitiv și 667 de proiecte în cadrul I.1.1.a/Listă preselectată), nu reflectă lipsa de interes a medicilor de familie pentru finanțarea prin Planul Național de Redresare și Reziliență, ci lipsa de capacitate a Ministerului Sănătății și Ministerului Investițiilor și Fondurilor Europene în gestionarea acestei investiții.

Considerăm că o investiție cu un buget de 180 de milioane de euro și peste 3000 de beneficiari trebuie să fie gestionată de o direcție de specialitate a Ministerului Sănătății, cu un număr adecvat de funcționari publici desemnați să își asume răspunderea pentru proiect. Am fost surprinși să găsim ca persoană de contact pentru toate cele 2250 de cabinete din lista preselectată un consilier personal, nu un funcționar public, consilier care s-a aflat în concediu de odihnă în perioada în care cabinetele ar fi trebuit să transmită proiectele și să primească răspunsuri la întrebări din partea sa.

Pentru a doua solicitare, precizăm că abia după semnarea contractelor cu Ministerul Sănătății pot fi începute lucrările de renovare, iar firmele de construcții și instalații nu pot oferi termene de execuție de pe o lună pe alta, programările pentru lucrări fiind și peste jumătate de an de la momentul semnării contractului. Iar cheltuielile au termen 15.05.2023.

Stimate domnule ministru, vă asigurăm că toți medicii de familie din România și conducerea Federației Naționale a Patronatelor Medicilor de Familie ne dorim ca investiția I1.1. din Planul Național de Redresare și Reziliență să fie un succes, cu peste 3000 de cabinete renovate și dotate cu echipamente medicale și milioane de pacienți, în special din mediul rural, beneficiari ai unor servicii medicale de complexitate crescută, în spații modernizate și cu un grad înalt de confort, începând cu vara anului 2023, când această investiție trebuie finalizată și jalonul PNRR îndeplinit.

Adresa FNPMF nr. 59/04.09.2022
Back To Top