Loading....

Necesitatea unei platforme informatice funcționale în sistemul de sănătate

Organizațiile reprezentative ale medicilor de familie și ale medicilor din ambulatoriile de specialitate (FNPMF, UPIMF, SNMF, AREPMF, APMA, PMSPI) au transmis o adresă Casei Naționale de Asigurări de Sănătate în care au reclamat disfuncționalitățile Platformei Informatice a Asigurărilor de Sănătate – PIAS, erori care creează dificultăți pentru toți actorii din sistem, de la pacienți, la medici de familie, medici din ambulatorii, medici din spital și farmaciști.

Componentele PIAS funcționează intermitent, rareori toate deodată, iar acest lucru nu permite interogarea stării de asigurat a pacientului, semnarea consultațiilor cu cardul de sănătate al pacientului, validarea consultațiilor online în termen de 72 de ore, emiterea rețetelor online. Cresc timpii de așteptare din cabinetele medicale, iar multe consultații riscă să fie respinse de la plată de către CNAS (pentru că nu au fost validate în 72 de ore, pentru că nu au fost semnate cu cardul de sănătate, pentru că pacientul nu era asigurat,….), iar mulți medici încearcă să valideze online serviciile și să trasmită în SIPE rețetele electronice în timpul liber, uneori chiar noaptea, ca o măsură disperată de a nu fi ulterior penalizați de către instituția care nu le oferă un sistem informatic funcțional.

PIAS este indisponibilă oficial începând cu luna noiembrie 2023. Gradul mare de erori din aceasta ridică mari semne de întrebare și asupra securității datelor din ea. Doar în ultimele săptămâni ratele de erori din PIAS pentru validarea serviciilor medicale efectuate s-au situat în zilele lucrătoare între 38,33% și 95,58%, cu o medie de 67%. -> http://siui-monitor.ro/analiza.php?metoda_id=1

Solicităm CNAS să prioritizeze și urgenteze măsurile necesare pentru remedierea celor semnalate, precum și asumarea oficială a erorilor rezultate din nefuncționalitatea sistemelor informatice.

Adresa comună referitoare la protocoalele de prescriere și la restricțiile din compensarea medicamentelor

Organizațiile reprezentative ale medicilor de familie și ale medicilor din ambulatoriile de specialitate (FNPMF, UPIMF, SNMF, AREPMF, APMA, PMSPI) au transmis o adresă comună Ministerului Sănătății și Casei Naționale de Asigurări de Sănătate în care:

  • reclamă dubla penalizare introdusă de la 1 iulie 2024,
  • propun înlocuirea protocoalelor de prescriere din HG 720/2008 (care sunt mai mult protocoale birocratice, restrictive, decât protocoale terapeutice) cu prescrierea medicației conform ghidurilor naționale elaborate de comisiile de specialitate ale CMR și MS pentru fiecare specialitate, actualizate periodic conform ghidurilor europene,
  • solicită disponibilitatea pe siteul CNAS a protocoalelor de prescriere actualizate și istoricul modificării acestora pentru toate medicamentele cu simbolul ** în lista medicamentelor compensate,
  • revizuirea protocoalelor de prescriere astfel încât să respecte competențele medicului de familie și să nu-l discrimineze în raport cu medicii de alte specialități prestatori de servicii medicale,
  • solicită eliminarea simbolului „* ” din HG 720/2008 pentru medicamentele care își păstrează același nivel de compensare, necesitatea unei scrisori medicale pentru prescierea lor crescând doar costurile pentru sistem și pentru asigurați cu scăderea consecutivă a accesului la resurse medicale a asiguraților din rural și orașele mici.

Organizațiile medicilor de familie solicită sprijinul Colegiului Medicilor din România în problema legată de actele adiționale întocmite de CNAS pentru semestrul II 2024

UNIUNEA PATRONATELOR INDEPENDENTE DIN MEDICINA DE FAMILIE – UPIMF, FEDERAŢIA NAŢIONALĂ A PATRONATELOR MEDICILOR DE FAMILIE – FNPMF și SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE MEDICINA FAMILIEI – SNMF

Avand in vedere ca:
 HG 687/2024 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 521/2023 nu precizeaza in mod distinct durata de prelungire a contractului cadru pana la 31 decembrie 2024,
 În Ordinul nr. 3690/775/2024 privind modificarea si completarea Ordinului nr. 1857/441/2023 nu este prevăzută o valoare garantata a punctelor pentru trimestrul IV 2024, ci doar pentru trimestrul III 2024,
 Actul aditional anterior s-a semnat de asemenea doar pentru o durata de prelungire a contractului pentru care a fost stipulata valoare garantata a punctelor per capita si per serviciu, respectiv pana la 30.06.2024,
 HG 521/2023 prevede la Art.196 alin.(1): Raporturile dintre furnizorii de servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale și casele de asigurări de sănătate prevăzute la art. 193 alin. (1) sunt raporturi juridice civile care vizează acțiuni multianuale și se stabilesc și se desfășoară pe bază de contract. În situația în care este necesară modificarea sau completarea clauzelor, acestea sunt negociate și stipulate în acte adiționale.
Angajamentele legale din care rezultă obligații nu pot depăși creditele de angajament și creditele bugetare aprobate
 Actul aditional se formuleaza cu respectarea Art. 1166 – 1170 Cod Civil,

Organizațiile mai sus menționate, în numele membrilor săi, vă solicităm susținerea în soluționarea urgentă a situației nefavorabile create de continutul actelor aditionale transmise furnizorilor de servicii medicale în asistența medicală primară, respectiv efectuarea demersurilor necesare pentru rectificarea actelor adiționale de prelungire a contractului de prestări servicii cu clauze care să respecte cadrul legal, în sensul prelungirii acestuia pe perioada 01.07- 30.09.2024 și NU 01.07-31.12.2024, așa cum este prevăzut în mențiunile de mai sus.


Menționăm că începând cu 01.07.2024 contractele actuale nu mai sunt în vigoare putând fi prelungite prin act aditional doar cu respectarea prevederilor legale și cel târziu în 01.07.2024, pentru asigurarea continuității asigurării serviciilor medicale în asistența primară.

Back To Top