Loading....

România are nevoie de un sistem de sănătate stabil!

Asociațiile reprezentative național ale medicilor de familie (Societatea Națională de Medicina Familiei – SNMF, Uniunea Patronatelor Independente din Medicina de Familie – UPIMF și Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie – FNPMF) precum si ale medicilor din ambulatoriul de specialitate (Asociația Profesională a Medicilor de Ambulator – APMA) au reușit să contracareze atacul guvernamental de neînțeles asupra segmentului de prespital, singura verigă a sistemului de sănătate capabilă să contribuie direct la reducerea internărilor evitabile. Nici internările de zi, nici internările continue nu pot transforma un sistem pus sub presiune într-unul sustenabil financiar.

Exodul medicilor din România, cel mai mare de la nivelul Europei s-a produs nu doar din cauza veniturilor semnificativ mai mici decât în celelalte țări ale Uniunii Europene, nu doar din cauza finanțării cronic insuficiente a sistemului de sănătate din România care este pe penultimul loc din Europa, ci mai ales din cauza agresiunii permanente a politicului asupra demnității profesiei de medic, ceea ce a condus, în timp, la zdruncinarea încrederii medicilor în instituțiile statului.

Reducerea cu aproximativ 30% a finanțării ambulatoriului de specialitate și a medicinei de familie, coroborat cu creșterile de fiscalitate menite să acopere lipsa de eficiență a altor sectoare economice se traduc într-o reducere la jumătate a veniturilor medicilor din aceste domenii de activitate.

Domnilor guvernanți, exodul medicilor va reîncepe! Deficitul de medici existent deja se va agrava iar șocul îl vor resimți votanții dumneavoastră!

Negocierile cu CNAS de joi, 18.01.2024, reprezintă un armistițiu temporar, nu o rezolvare. Este imperios necesar să se găsească soluții de finanțare acum, nu după această dată. Se impune finanțarea corectă a segmentului prespital, adică a medicinei de familie și a celei de ambulatoriu.

Ne manifestăm deschiderea de a colabora, a identifica disfuncționalitățile din sistem și de a găsi soluții. Pacienții din România au nevoie de acces la TOATE segmentele de îngrijire, în funcție de nevoile lor, nu poate fi gândit un sistem sanitar funcțional fără o bază solidă: medicina de familie și ambulatoriul de specialitate.

Solicităm responsabilitate deplină din partea guvernanților, ne dorim un cadru legislativ stabil, ne dorim predictibilitate! Vrem să fim lăsați să ne îngrijim pacienții, nu să fim obligați să ne mobilizăm la proteste! Totuși, dacă până la 1 iulie 2024 nu veți fi găsit soluții să creșteți finanțarea pentru ambulatoriul de specialitate și pentru medicina de familie, din acea zi în România nu va mai exista un sistem de asigurări de sănătate!

Dr. Cosmin Alexandrescu
Președinte APMA

Dr. Angela Mazdrag
Președinte UPIMF

Dr. Luminița Zane
Președinte FNPMF

Dr. Dina Mergeani
Președinte SNMF

Societatea și patronatele medicilor de familie solicită retragerea proiectelor legislative

Societatea Națională de Medicina Familiei, Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie și Uniunea Patronatelor Independente ale Medicilor de Familie solicită Guvernului României, Ministerului Sănătății și CNAS să reanalizeze cu celeritate propunerile făcute, retragând din transparență decizională proiectele legislative.

Comunicat de presă – FNPMF și UPIMF solicită dezbatere publică pe tema problemelor din medicina primară

Federația Națională a Patronatelor Medicilor de familie (FNPMF) și Uniunea Patronatelor Independente din Medicina de Familie (UPIMF) au solicitat astăzi, în conformitate cu dispozițiile Legii 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică organizarea unei dezbateri publice privind Proiectul de Ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1857/441/2023, publicat pe site-ul CNAS, în data de 11 ianuarie 2024.

Considerăm că termenul de numai 10 zile de la publicarea proiectului de act normativ în care publicul poate face comentarii este nejustificat de scurt având în vedere impactul major în calitatea și modul de funcționare a sistemului de sănătate.

Federația Națională a Patronatelor Medicilor de familie (FNPMF) și Uniunea Patronatelor Independente din Medicina de Familie (UPIMF) sunt federații patronale care reunesc organizații patronale ale medicilor de familie. Federațiile au caracter non profit, apolitic și neguvernamental. Scopul acestor federații este de a reprezenta și de a susține interesele membrilor săi în relațiile cu autoritățile publice, cu sindicatele și cu alte persoane juridice și fizice.

Cu considerație,

Vicepreședinte FNPMF
Dr. Luminița Zane

Președinte UPIMF
Dr. Elena Angela Mazdrag

Solicitarea de dezbatere publică poate fi consultată aici.

Întâlnire cu CNAS pe tema contractului-cadru

Am răspuns astăzi invitației la dialog a doamnei preşedinte CNAS – Casa Naţională de Asigurări de Sănătate , conf. univ. dr. Adela Cojan.


Tema întâlnirii informale a fost discutarea soluțiilor identificate de CNAS şi FNPMF pentru problemele cu care se confruntă medicii de familie şi pacienții în asistența medicală primară, anterior începerii întâlnirilor de consultare cu organizațiile profesionale, patronale şi sindicale, şi de negociere cu Colegiul Medicilor din România asupra Contractului-cadru care va intra în vigoare în 2023, în acord cu jalonul din PNRR.

„Apreciem deschiderea doamnei preşedinte Cojan pentru dialog şi pentru găsirea unor soluții agreate în comun de partenerii de contract pentru multiplele probleme complexe din sistemul asigurărilor de sănătate. Împreună putem rezolva într-un timp scurt o parte dintre problemele care afectează pacienții.” – dr. Raluca Zoițanu, preşedinte FNPMF

Guvernul alocă şi mai mulți bani pentru spitalele private şi publice şi clinicile private cu paturi, fără nici un fel de control al internărilor tip „spitalizare de zi”

Guvernul alocă şi mai mulți bani pentru spitalele private şi publice şi clinicile private cu paturi, fără nici un fel de control al internărilor tip „spitalizare de zi”.


Măsurile existente pentru plata spitalizărilor de zi pe perioada stării de urgență şi de alertă, care ar fi trebuit să fie temporare, vor fi prelungite iar printr-o Ordonanță de Urgență a Guvernului aflată în transparență decizională.


Casele de asigurări de sănătate vor plăti în continuare oricâte spitalizări de zi vor raporta spitalele private, publice şi clinicile private cu paturi, fără plafon. Măsura este prelungită prin OUG până la finalul anului 2022.


În acelaşi timp, pentru medicina de familie Guvernul nu are niciodată bani şi plafonează numărul de consultații la binecunoscutele „20 de consultații pe zi”, plătite de casele de asigurări cu tariful fix, nenegociat, de 22 de lei/consultație.


Guvernul României – pentru unii mumă, pentru alții ciumă.

https://www.facebook.com/FederatiaMF/posts/pfbid02angx4aG2RDXmJJGHyYn3fv9sLVg2TewHNdfnzBVrN7a7rHvBpn8WmeDvBBLMNvjMl

Mulțumim pacienților și aparținătorilor pentru înțelegere. Ne cerem scuze pentru situațiile în care suntem puși de autorități față de dumneavoastră!

Având în vedere modificările și completările aduse actelor normative cu privire la Contractul-cadru începând cu data de 1 aprilie 2022, Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie aduce în atenția cabinetelor de medicina familiei și pacienților următoarele informații cu privire la acordarea consultațiilor și serviciilor medicale:

  • Cu excepția consultațiilor la distanță, nu mai putem acorda consultații fără prezentarea cardului de asigurat!
  • Consultațiile la distanță (cunoscute în limbajul curent și ca “online” sau “telemedicină”) nu mai pot fi acordate începând cu 1 aprilie 2022 decât pentru afecțiuni cronice, limitate la o singură consultație la distanță sau una în cabinet pe lună, precum și pentru bolile cu potențial endemoepidemic care necesită izolare, prevăzute la pct. II din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 423/2020, limitate la două consultații/episod. Acestea din urmă sunt doar următoarele: amibiaza (dizenterie amibiană), antraxul, bruceloza, difteria, febra butonoasă, febra galbenă, febrele paratifoide A, B, C, febra Q, febra recurentă, febra tifoidă, filarioza, dracunculoza, hepatita virală acută, holera, infecția gonococică, infecția HIV, leishmaniozele, lepra, leptospiroza, limfogranulomatoza inghinală benignă, malaria, meningita meningococică și meningococemia, morva, melioidoza, ciuma, poliomielita și alte neuroviroze paralitice, psitacoza-ornitoza, rabia, scarlatina, sifilisul, șancrul moale, tetanosul, tifosul exantematic, tuberculoza, tularemia, tusea convulsivă și COVID-19. Precizăm că pentru niciuna dintre bolile cu potențial endemoepidemic diagnosticul de certitudine nu poate fi pus prin consultație la distanță, fiind necesară evaluarea clinică, biologică și/sau paraclinică și/sau consult de specialitate boli infecțioase.
  • Cu excepția urgențelor medico-chirurgicale, definite conform ordinului nr. 2021/691/2008, toate tipurile de servicii medicale din asistența medicală primară se acordă numai cu programare telefonică realizată cu minimum 24 ore înainte acordării serviciului, conform ordinului MS/CNAS nr. 44/53/2010. Programarea este necesară și conform regulilor de bună practică medicală pentru organizarea pe diferite paliere orare a tipurilor de servicii oferite de cabinet, în timpul programului de lucru al cabinetului – consultații pentru afecțiuni acute/subacute, consultații pentru afecțiuni cronice, consultații preventive, vaccinare, testare, eliberare adeverințe și alte acte suport, emitere certificate concediu medical pentru perioada de izolare covid-19, consultații la distanță și monitorizări covid-19, servicii adiționale, diagnostice și terapeutice, în funcție de serviciile oferite de cabinet. Nimeni nu își dorește cozi la cabinetele de medicina familiei și pacienți care să se îmbolnăvească așteptând cu orele pe holurile cabinetelor.
  • Serviciile adiționale, diagnostice și terapeutice anunțate de CNAS și Ministerul Sănătății prin intermediul mass-media în ultimele zile pot fi acordate numai ca o consecinţă a actului medical propriu al medicului de familie și numai pentru persoanele asigurate înscrise pe lista medicului de familie care recomandă efectuarea lor. De asemenea, decizia de a acorda consultațiile și efectua serviciile la cabinet, la domiciliu, la locul solicitării în timpul programului de lucru al cabinetului sau prelungit prin act adițional este a medicului de familie, în funcție de starea pacientului și de disponibilitatea locurilor de programare conform reglementărilor contractuale stabilite de CNAS. Pentru investigațiile și tratamentele recomandate de serviciile județene de ambulanță, ambulatoriul de specialitate sau spital, sau de clinici și spitale private fără contract cu casa de asigurări, medicii de alte specialități din toate aceste unități medicale au în continuare obligația de a se asigura că pacienții pot respecta recomandările primite (de ex. administrare tratament intramuscular, intravenos la 6-8-12 ore, perfuzii intravenoase ș.a.). Cabinetele de medicina familiei pot efectua serviciile doar în condițiile prezentate anterior și în limita plafonului contractat.
  • Prin încetarea stării de alertă și reintroducerea restricțiilor de prescriere în medicina de familie, anumite medicamente pentru afecțiuni cronice nu mai pot fi prescrise de medicul de familie decât în baza scrisorilor medicale conforme emise de medicii de alte specialități din cabinetele din ambulatoriul de specialitate sau spital, care au contract cu casa de asigurări. Scrisorile medicale au o valabilitate de 1, 3, 6, 12 luni ș.a.m.d, conform duratei tratamentului precizate de medic în scrisoarea medicală și în conformitate cu protocoalele terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății. Medicul de familie nu mai poate prescrie compensat/gratuit tratamentul bolnavilor cronici fără scrisoarea medicală valabilă și conformă, pentru medicamentele supuse acestor reguli de prescriere.

Mulțumim pacienților și aparținătorilor pentru înțelegere.

Ne cerem scuze pentru situațiile în care suntem puși de autorități față de dumneavoastră!

Consecințele încetării stării de alertă asupra pacienților din România

FNPMF a sesizat Administrației Prezidențiale, Ministerului Sănătății și Casei Naționale de Asigurări de Sănătate consecințele imediate ale încetării stării de alertă asupra pacienților din România.

Stimată doamnă consilier,
Stimată doamnă președinte,
Stimate domnule ministru,

Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie a luat la cunoștință cu îngrijorare despre decizia Administrației Prezidențiale și a Guvernului României de a nu mai prelungi starea de alertă după data de 8 martie a.c..

Vă atragem atenția asupra consecințelor acestei decizii, cu privire la accesul pacienților la asistența medicală primară după data de 8 martie a.c.:

1. Pacienții vor fi nevoiți să se programeze la cabinetul de medicina familiei pentru unul sau mai multe bilete de trimitere, apoi să se programeze la cabinetele din ambulatoriul de specialitate sau la spital pentru obținerea scrisorilor medicale, necesare continuării prescrierii lunare de către medicul de familie a tratamentului pentru boala cronică, pentru medicamentele notate cu * sau ** în lista medicamentelor compensate aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008. Pe durata stării de urgență și a stării de alertă scrisorile medicale nu au mai fost necesare pentru prescrierea tratamentului, păstrându-și valabilitatea pe toată durata stării de alertă;

2. Pacienții vor fi nevoiți să se prezinte personal cu cardul de asigurat la cabinetul de medicina familiei și cabinetele din ambulatoriul de specialitate, întrucât nu va mai fi posibilă acordarea de consultații la distanță, cu două excepții – consultaţiile pentru bolile cu potenţial endemo-epidemic ce necesită izolare (limitate la 2 consultaţii/asigurat/episod) și consultaţiile pentru afecţiunile cronice (limitate la 1 consultație/asigurat/lună);

3. Pacienții vor fi nevoiți să aștepte un număr de zile, poate săptămâni, pentru o programare la cabinetul de medicina familiei și cabinetele din ambulatoriul de specialitate, având în vedere limitările deja menționate la pct. 2 și restul limitărilor pentru consultațiile și serviciile din pachetul de servicii de bază, cum ar fi limita de 20 de pacienți (consultații/servicii) care pot fi consultați de medicul de familie într-o zi, precum și plafonul trimestrial de aproximativ 1200 consultații/servicii. Precizăm și că modificarea numărului de consultații pe oră după data de 8 martie va duce și la o reducere a plafonului trimestrial pentru trimestrul I 2022 cu aproximativ 100 de consultații/servicii, ceea ce poate conduce la imposibilitatea acordării serviciilor în cabinetele de medicina familiei în a doua jumătate a lunii martie.

Vă adresăm rugămintea să informați eficient și din timp cetățenii, asigurații și pacienții despre toate consecințele ridicării stării de alertă asupra accesului lor la serviciile medicale.

Rolul cabinetelor de medicină de familie este să furnizeze serviciile medicale de asistență medicală primară în baza contractelor încheiate cu casele de asigurări de sănătate și cu direcțiile de sănătate publică.

Rolul nostru nu este să fim scutul autorităților române – recent felicitate de Președintele României pentru măsurile luate – în fața nemulțumirilor cetățenilor României, asiguraților caselor de asigurări de sănătate din România și ale pacienților cărora Administrația Prezidențială, Casa Națională de Asigurări de Sănătate și Ministerul Sănătății trebuie să le asigure accesul la servicii medicale în baza prevederilor Constituției României, Legii 95/2006 și Legii 46/2003 a drepturilor pacienților.

CNAS organizează dezbatere publică – proiecte modificare Contract-cadru și norme metodologice

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate organizează dezbatere publică pentru proiectele de modificare Contract-cadru şi norme.

Dezbaterea va avea loc în data de 22 februarie şi va fi organizată pentru prima oară în format online, prin platforma Zoom.

Invităm toate persoanele şi organizațiile interesate să participe şi să ia cuvântul să se înscrie până pe 21 februarie.

https://cnas.ro/2022/02/17/dezbatere-publica/

Propunerile și observațiile FNPMF pentru proiectele CNAS de modificare Contract-cadru și norme

FNPMF participă marți, 15 februarie, între orele 10:00-13:00, la ședința de consultări organizată de CNAS și a transmis CNAS propuneri și observații scrise asupra

  • proiectului de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022, forma actualizată, publicat în data de 27.01.2022 pe www.cnas.ro
  • proiectului de Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022, precum şi prelungirea aplicării prevederilor acestuia, forma actualizată, publicat în data de 10.02.2022 pe www.cnas.ro

aflate în procesul de transparență decizională.

Back To Top