Loading....

Organizațiile medicilor de familie solicită sprijinul Colegiului Medicilor din România în problema legată de actele adiționale întocmite de CNAS pentru semestrul II 2024

UNIUNEA PATRONATELOR INDEPENDENTE DIN MEDICINA DE FAMILIE – UPIMF, FEDERAŢIA NAŢIONALĂ A PATRONATELOR MEDICILOR DE FAMILIE – FNPMF și SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE MEDICINA FAMILIEI – SNMF

Avand in vedere ca:
 HG 687/2024 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 521/2023 nu precizeaza in mod distinct durata de prelungire a contractului cadru pana la 31 decembrie 2024,
 În Ordinul nr. 3690/775/2024 privind modificarea si completarea Ordinului nr. 1857/441/2023 nu este prevăzută o valoare garantata a punctelor pentru trimestrul IV 2024, ci doar pentru trimestrul III 2024,
 Actul aditional anterior s-a semnat de asemenea doar pentru o durata de prelungire a contractului pentru care a fost stipulata valoare garantata a punctelor per capita si per serviciu, respectiv pana la 30.06.2024,
 HG 521/2023 prevede la Art.196 alin.(1): Raporturile dintre furnizorii de servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale și casele de asigurări de sănătate prevăzute la art. 193 alin. (1) sunt raporturi juridice civile care vizează acțiuni multianuale și se stabilesc și se desfășoară pe bază de contract. În situația în care este necesară modificarea sau completarea clauzelor, acestea sunt negociate și stipulate în acte adiționale.
Angajamentele legale din care rezultă obligații nu pot depăși creditele de angajament și creditele bugetare aprobate
 Actul aditional se formuleaza cu respectarea Art. 1166 – 1170 Cod Civil,

Organizațiile mai sus menționate, în numele membrilor săi, vă solicităm susținerea în soluționarea urgentă a situației nefavorabile create de continutul actelor aditionale transmise furnizorilor de servicii medicale în asistența medicală primară, respectiv efectuarea demersurilor necesare pentru rectificarea actelor adiționale de prelungire a contractului de prestări servicii cu clauze care să respecte cadrul legal, în sensul prelungirii acestuia pe perioada 01.07- 30.09.2024 și NU 01.07-31.12.2024, așa cum este prevăzut în mențiunile de mai sus.


Menționăm că începând cu 01.07.2024 contractele actuale nu mai sunt în vigoare putând fi prelungite prin act aditional doar cu respectarea prevederilor legale și cel târziu în 01.07.2024, pentru asigurarea continuității asigurării serviciilor medicale în asistența primară.

Back To Top