Loading....

Medicii de familie nu pot distribui iodura de potasiu

„Ceea ce am declarat astăzi pentru StirileProTV este că într-un cabinet cu un medic de familie şi un asistent medical, cu o activitate de până la 60 de consultații medicale pe zi, nu mai este posibilă şi distribuţia pastilelor de iod.

Am mai oferit ca soluții pentru Ministerul Sănătății distribuția prin farmacii – locul unde în mod firesc şi conform tuturor reglementărilor se găsesc, vând şi se pot şi distribui medicamente gratuite populaţiei.

O altă soluție prezentantă în interviul de circa 5 minute a fost implicarea primăriilor, la sediul primăriei sau prin detaşarea unui angajat al primăriei la cabinetul medical, dacă spaţiul permite.

Explicația privind cele 30 de persoane care ar putea primi medicamentele într-o oră, 300 de persoane în 10 ore şi până într-o mie în 2-3 zile se referea la aceşti angajați ai primăriei, care ar face exclusiv această muncă, din exemplul oferit jurnalistului.

Am mai menționat că Ministerul Sănătăţii nu a avut nici un fel de dialog pe acest subiect cu Federația Naţională a Patronatelor Medicilor de Familie. Din câte ştim, nu există nici un dialog nici cu o altă organizație națională reprezentativă a medicilor de familie.”

– dr. Raluca Zoițanu, preşedintele Federației Naționale a Patronatelor Medicilor de Familie, despre reportajul „Antibiotice Iași a fabricat 30 de milioane de comprimate de iodură de potasiu. Unde au ajuns cele mai multe pastile

De ce să trimitem un fișier Excel gol în fiecare săptămână la DSP?

FNPMF a sesizat Ministerului Sănătății solicitarea CNSCBT prin care cabinetele de medicina familiei sunt obligate să trimită săptămânal un fișier Excel gol către Direcțiile de Sănătate Publică, în situația în care nu au vaccinat în acea săptămână nici un copil din Ucraina aflat pe teritoriul României.

Stimate domnule ministru,

Vă solicităm sprijinul cu privire la solicitarea CNSCBT nr 5271/16.03.2022 privind raportarea săptămânală a vaccinărilor pentru copiii refugiați din Ucraina aflați pe teritoriul României.

Conform informării DSP județene către cabinetele de medicina familiei, CNSCBT a transmis prin intermediul Ministerului Sănătății solicitarea ca raportarea săptămânală să fie realizată chiar dacă nu există copii vaccinați.

Deci fiecare dintre cele aproximativ 10.000 de cabinete de medicina familiei ar trebui să trimită începând de săptămâna aceasta un tabel gol, format Excel, prin e-mail către biroul de Epidemiologie al Direcției de Sănătate Publică din județ. În fiecare săptămână.

Precizăm că CNSCBT solicită și alte raportări săptămânale și lunare în format Excel și/sau pe hârtie, iar alte segmente ale INSP alte raportări lunare, trimestriale și anuale. Volumul de muncă adunat pentru toate aceste raportări – pe care le considerăm inutile în acest format – îl estimăm a fi de 24 de ore, deci 3 zile lucrătoare cu 8 ore de muncă/zi. Practic personalul medical dintr-un cabinet de medicina familiei lucrează 3 zile din 20 de zile lucrătoare în fiecare lună doar pentru aceste raportări inutile. În mod evident, acest timp nu poate fi luat din cele minimum 35 de ore/săptămână contractate de casa de asigurări de sănătate, dedicate consultațiilor medicale, deci este luat din timpul personal al medicului și din celelalte 5 ore din programul de 40 de ore/săptămână al asistentului medical angajat cu normă întreagă.

Vă adresăm rugămintea să dispuneți analizarea acestei situații și luarea măsurilor care se impun.

Accesul pacienților la servicii medicale și tratament după 1 aprilie 2022

Președinții Societății Naționale de Medicina Familiei și Federației Naționale a Patronatelor Medicilor de Familie au participat astăzi la o întâlnire cu președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, la invitația CNAS.

Tema întâlnirii a fost identificarea soluțiilor pentru problema accesului pacienților la servicii medicale și la tratament, după încetarea, la 31 martie 2022, a valabilității reglementărilor din sistemul de sănătate instituite pe perioada stării de alertă.

Casa Națională de Asigurări de Sănătate va anunța în timp util reglementările care vor intra în vigoare începând cu data de 1 aprilie 2022.

Generarea codului pentru SIUI pentru pacienții din Ucraina – mutată în sarcina medicilor

FNPMF a sesizat Casei Naționale de Asigurări de Sănătate a doua oară faptul că medicii nu trebuie să preia activitatea funcționarilor publici din casele de asigurări de sănătate.

Anterior, FNPMF a sesizat CNAS că medicii nu trebuie să preia activitatea personalului auxiliar, non-medical, care lipsește din multe unități sanitare care furnizează servicii medicale în contract cu casele de asigurări de sănătate, și pentru care FNPMF a solicitat în mod repetat finanțare suplimentară.

Casele de asigurări de sănătate județene și a municipiului București au transmis furnizorilor de servicii medicale adresa CNAS nr. P2120/16.03.2022, adresa CNAS-DGTI nr. 645/15.03.2022 – Manualul de instrucțiuni de utilizare a aplicației de generare numere unice temporare de înregistrare pentru cetățenii din Ucraina și o informare privind cele două adrese și cadrul legislativ existent.

O informare privind această situație revoltătoare a fost trimisă de FNPMF și către Colegiul Medicilor din România și Ministerul Sănătății.

#RESPECTpentruMedicinadeFamilie

Respectul arătat medicilor de familie de Ministerul Sănătății

https://www.facebook.com/FederatiaMF/posts/3085330768380247

De astfel de mostre de respect avem parte din direcţia Ministerului Sănătăţii. Răspunsul direcţiei de asistență medicală, sănătate publică, programe de sănătate şi medicină de urgenţă, avizat de secretarul de stat şi aprobat de ministru, la sesizarea Federaţiei Naţionale a Patronatelor Medicilor de Familie cu privire la prezența „obligatorie” a medicilor de familie pentru a efectua triajul epidemiologic în taberele de refugiați, transmisă de unele Direcții de Sănătate Publică.

Aşa cum FNPMF a precizat şi în sesizare medicii de familie sunt deja implicaţi din primele zile ale războiului din Ucraina în eforturile umanitare din județele de graniță şi nu numai, alături de societatea civilă şi mediul privat. Mai mult, cele mai multe cabinete de medicina familiei oferă gratuit servicii medicale cetățenilor ucraineni fugiți din calea războiului, aşa cum oferă servicii gratuite şi cetățenilor români fără asigurare medicală.

Revoltător este „ordinul” transmis de unele DSP-uri şi acest răspuns al Ministerului Sănătății, la sesizarea legitimă a patronatului.

Nu este prima dată când primim astfel de răspunsuri. În luna iunie 2020 aceeaşi direcţie a formulat un răspuns similar: https://facebook.com/FederatiaMF/posts/2606853526227976

Medicul de familie nu poate elibera adeverințe cu mențiunea „apt pentru”!

FNPMF a transmis Ministerului Sănătății o solicitare de sprijin pentru informarea intituțiilor publice cu privire la limitele curriculare ale medicului de familie în privința mențiunilor conținute de adeverințele medicale.

Stimate domnule ministru,

Vă solicităm sprijinul cu privire la informarea instituțiilor publice despre imposibilitatea medicului de familie de a elibera adeverințe medicale cu mențiunea „apt pentru”.

Anexăm adresa FNPMF nr. 174/07.08.2021 și răspunsul MAI nr. 952584/15.09.2021, care este doar cel mai recent exemplu al unei instituții publice care nu înțelege limitele curriculare ale specialităților medicale. Organizațiile medicilor de familie au sesizat aceste aspecte și altor ministere – Ministerul Educației, Ministerul Muncii – care au emis acte normative prin care pacienții solicită medicilor de familie adeverințe medicale cu mențiunea „apt pentru”.

Anexăm și poziția Colegiului Medicilor din România cu privire la acest subiect.

https://www.formaremedicala.ro/informare-pentru-medicii-de-familie/

De ce nu au cerut Ministerul Sănătății și CNAS 5 miliarde de lei pentru medicina de familie în anul 2022?

FNPMF a transmis Ministerului Sănătății și CNAS să comunice motivul pentru care nu a solicitat Ministerului Finanțelor un buget de 5 miliarde de lei pentru medicina de familie în 2022 – sau documentul prin care a solicitat cele 5 miliarde de lei.

Stimată doamnă președinte,
Stimate domnule ministru,

Având în vedere prevederile Legii nr. 1/2021 și conținutul documentelor anexate:
– adresa FNPMF nr. 200/30.11.2021
– răspunsul Ministerului Finanțelor nr. 482899/05.01.2022
– răspunsul Curții de Conturi a României nr. 10213/04.02.2022 și Decizia CCR nr. 12/V/03.11.2017
– răspunsul CNAS nr. 352/07.02.2022

vă adresăm rugămintea să ne precizați de ce Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurări de Sănătate nu au solicitat Ministerului Finanțelor un buget de 5 miliarde de lei pentru finanțarea activității cabinetelor de medicina familiei în anul 2022?

Precizăm că în data de 30 noiembrie 2021 FNPMF a sesizat prin adresa nr. 200/30.11.2021 grava subfinanțare a cabinetelor de medicina familiei și am argumentat necesitatea unui buget pentru reţeaua strategică de cabinete de medicina familiei de 5 miliarde de lei anual.

Mai mult, prin Decizia Curţii de Conturi a României nr. 12/V/03.11.2017 emisă de către directorul Direcţiei 2 din cadrul Departamentului V al Curţii de Conturi, pe care CNAS a avut amabilitatea să o transmită FNPMF prin adresa 352/07.02.2022 și Curtea de Conturi a României prin adresa nr. 10213/04.02.2022, Casa Națională de Asigurări de Sănătatea avea obligația să fundamenteze bugetul alocat asistenței medicale primare pe baza unei analize realiste și a unei strategii clar definite la nivelul CNAS, până la 31.03.2018.

În situația în care Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurări de Sănătate au solicitat Ministerului Finanțelor un buget de 5 miliarde de lei pentru finanțarea activității cabinetelor de medicina familiei în anul 2022, vă adresăm rugămintea să ne transmiteți documentele prin care a fost făcută solicitarea.

Întâlnire între Ministerul Sănătății și organizațiile medicilor de familie pe tema PNRR

Președintele FNPMF, dr. Raluca Zoițanu, a participat astăzi alături de reprezentanții altor organizații ale medicilor de familie la o videoconferință organizată de Ministerul Sănătăţii având ca temă Planul Național de Redresare și ReziliențăComponenta C12 – Investiția I1 Dezvoltarea infrastructurii prespitalicești – subinvestiția I1.1 Cabinete ale medicilor de familie sau asocieri de cabinete de asistență medicală primară.

Reprezentantul Ministerului Sănătății, domnul Bogdan Sticlosu, consilier în cabinetul domnului secretar de stat Andrei Baciu, a prezentat principalele direcții de investiții pentru cele peste 3000 de cabinete de medicina familiei. Unitățile sanitare vor putea fi renovate și/sau dotate cu echipamente medicale prin fonduri din PNRR în perioada următoare, termenul de finalizare al investiției fiind luna iunie 2023. Prioritate vor avea cabinetele din mediul rural și zonele defavorizate, precum și asocierile de cabinete. Criteriile de selecție urmează să fie stabilite în săptămânile următoare împreună cu Comisia Europeană, iar apelurile pentru proiecte sunt planificate pentru lansare până la finalul lunii iunie 2022.

FNPMF și-a exprimat încă o dată susținerea pentru Ministerul Sănătății în implementarea PNRR, punând la dispoziția echipei PNRR din cadrul ministerului toate informațiile și datele pe care FNPMF le deține despre infrastructura cabinetelor, situația juridică a spațiilor cabinetelor, exemple de bună practică din alte proiecte de renovare și dotare a cabinetelor de medicina familiei, dar și nevoile percepute de medicii de familie pentru renovarea și dotarea cabinetelor, așa cum au fost exprimate în chestionarele realizate în ultimii ani de FNPMF.

La videoconferință au participat și reprezentanți ai Institutului Național de Sănătate Publică (doamna dr. Carmen Ungurean) și ai Administrației Prezidențiale (doamna dr. Loreta Păun).

Apreciem dialogul continuu pe tema PNRR al MinisteruluI Sănătății cu Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie. Avem convingerea că subinvestiția I 1.1. va fi un succes, deoarece medicii de familie au fost consultați încă din primele etape ale elaborării planului, iar colaborarea continuă și în faza de implementare a PNRR, în care ne aflăm în prezent. Pacienții români merită și vor avea acces până la mijlocul anului viitor în peste 3000 de cabinete de medicina familiei modernizate, renovate și dotate la standarde europene. Sperăm ca aceste investiții în medicina familiei să fie doar începutul și să atragă tinerii medici către specialitatea cea mai frumoasă și complexă dintre toate specialitățile medicale.

dr. Raluca Zoițanu, președinte FNPMF

#PNRR

#RESPECTpentruMedicinadeFamilie

#GRIJĂpentruPacienti

Propunere pentru modificarea proiectului de reorganizare a structurii Ministerului Sănătății

FNPMF a transmis Ministerului Sănătății o solicitare pentru modificarea proiectului de reorganizare a structurii ministerului, proiect afișat în Transparență decizională pe siteul MS.

Stimate domnule ministru,

Având în vedere proiectul de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii și cuprinsul Notei de fundamentare pentru proiectul aflat în Transparență decizională pe siteul Ministerului Sănătății, vă solicităm ca în cadrul Direcției Generale Asistență Medicală să fie create și următoarele structuri:

– Serviciul de asistență medicală primară
– Serviciul de asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice și paraclinice
– Serviciul medicină dentară
– Serviciul de asistenţa medicală de recuperare medicală, medicină fizică şi de reabilitare
– Serviciul îngrijiri paliative și de lungă durată
– Serviciul de asistență medicală comunitară și medicină școlară

în plus față de cele doar două servicii și un centru menționate în prezent în Nota de fundamentare:
– Serviciul de asistență medicală și planificare strategică
– Serviciul medicină de urgență
– Centrul operativ pentru situații de urgență

Considerăm că structurile menționate trebuie să fie cuprinse astfel în noua organigramă a Ministerului Sănătății întrucât toate sunt segmente extrem de importante ale sistemului de sănătate din România, cel puțin la fel de importante ca medicina de urgență și situațiile de urgență sau spitalele, cuprinse în alte structuri din noua organigramă pe care o propuneți pentru Ministerul Sănătății.

De ce doar aceste două segmente – medicina de urgență și spitalele – beneficiază de servicii/structuri dedicate în Ministerul Sănătății, în timp ce toate celelalte segmente rămân la “și altele” în serviciul general de asistență medicală? Cum vom atinge dezideratul enunțat de toate Guvernele din ultimul deceniu de „inversare a piramidei” cu această organigramă centrată în continuare pe medicina de urgență și spital?

De altfel și în cuprinsul Legii 95/2006 și OUG 18/2017 există titluri distincte pentru o mare parte dintre aceste segmente, la fel cum sunt menționate distinct și în ceea ce privește pachetele de servicii medicale oferite de CNAS.

Nu în ultimul rând, crearea unei structuri distincte pentru asistența medicală primară a fost un obiectiv ratat de Ministerul Sănătății în ultimul deceniu, cuprins în „Strategia de dezvoltare a asistenţei medicale primare”, realizată de Ministerul Sănătăţii cu sprijinul Băncii Mondiale în anul 2012.

Întâlnire CNCAV – MS – organizațiile medicilor de familie

Președintele FNPMF, dr. Raluca Zoițanu, a participat astăzi alături de reprezentanții altor organizații ale medicilor de familie la o videoconferință organizată de președintele CNCAV, domnul dr. Andrei Baciu, secretar de stat în Ministerul Sănătăţii – România. La întâlnire au fost prezente și doamna dr. Adriana Pistol, secretar de stat în Ministerul Sănătății, doamna dr. Florentina Furtunescu, director în cadrul Institutului Național de Sănătate Publică, reprezentanți ai STS și MApN.

Tema întâlnirii a fost redimensionarea activității de vaccinare împotriva COVID-19 de timp campanie și constituirea ca parte a activității de imunizare gestionată de Ministerul Sănătății, respectiv a Programului Național de Vaccinare.

În cadrul întâlnirii, FNPMF a subliniat implicarea continuă a celor peste 3000 de cabinete de medicina familiei în campania de vaccinare împotriva COVID-19, precum și faptul că, pentru transferul total al vaccinării contra covid la cabinetele de medicina familiei, este esențială rezolvarea următoarelor probleme:

  1. Livrarea dozelor de vaccin la cabinetele de medicina familiei, fiind oferite ca posibile soluții infrastructura DSP sau a consiliilor județene, prefecturii, MAI/Poliție, prin firme de curierat;
  2. Harta cabinetelor de medicina familiei care oferă vaccinare contra covid (și testare);
  3. Plata vaccinării, în contextul mai larg al vaccinărilor din PNI și mediului concurențial în care funcționează unitățile sanitare private din România, printre care se numără și cabinetele de medicina familiei.

Mulțumim reprezentanților CNCAV, MS, MApN, INSP și STS pentru discuția de astăzi și pentru implicarea în rezolvarea problemelor enunțate în perioada următoare.

#VaccinareaSalveazăVieți

#RESPECTPentruMedicinadeFamilie

#GRIJĂPentruPacienți

Back To Top