Loading....

Avizul epidemiologic nu se solicită după vacanță!

‼️ În atenția cadrelor didactice, conducerii unității de învățământ şi părinţilor

Avizul epidemiologic este un document medical, eliberat în urma unui consult medical, necesar doar antepreşcolarilor şi preșcolarilor, doar la creșă și grădiniță, doar pentru absențe mai mari de trei zile pe parcursul anului şcolar.

Avizul epidemiologic nu este necesar după vacanțe elevilor sau preșcolarilor din şcoli și grădinițe! Doar creşele pot solicita aviz epidemiologic după vacanță pentru antepreşcolari.

Referință legislativă: ordinul MS nr. 438/2021, Anexa 16, ultima frază – „La revenirea din vacanță NU se va solicita preşcolarilor şi şcolarilor aviz epidemiologic.”

Elevii claselor primare, gimnaziale și de liceu nu au nevoie de aviz epidemiologic în nici o situație.

Absențele școlare din motive medicale se motivează doar cu adeverința medicală, fără aviz epidemiologic.

Vă mulțumim pentru înțelegere.

Mulţumim de asemenea tuturor celor care ne ajută să diseminăm acest mesaj înainte de începerea anului şcolar.

PS: La începerea anului şcolar nu sunt necesare nici analize medicale, decât în cazul creşelor.
Update: textul inițial a fost corectat pentru excepția referitoare la creşe.

#avizepidemiologic

#începeșcoala

https://www.facebook.com/FederatiaMF/posts/3209635312616458

Nu mai există adeverința de educație fizică!

Acționăm preventiv!

Pentru ca în noul an şcolar să nu mai primim solicitări ale părinților sau unităților de învățământ pentru eliberarea adeverințelor pentru educație fizică, punem la dispoziția celor interesați un material informativ privind cadrul legislativ în vigoare.

Adeverinţele pentru educaţie fizică au fost eliminate de la începutul anului şcolar precedent!

Ne bucurăm dacă ne ajutați să diseminăm această informaţie, pentru a ajunge la toţi părinții şi toate cadrele didactice de educaţie fizică.

#adeverințadesport

#adeverințadeeducațiefizică

https://www.facebook.com/FederatiaMF/posts/3209627819283874

Generarea codului pentru SIUI pentru pacienții din Ucraina – mutată în sarcina medicilor

FNPMF a sesizat Casei Naționale de Asigurări de Sănătate a doua oară faptul că medicii nu trebuie să preia activitatea funcționarilor publici din casele de asigurări de sănătate.

Anterior, FNPMF a sesizat CNAS că medicii nu trebuie să preia activitatea personalului auxiliar, non-medical, care lipsește din multe unități sanitare care furnizează servicii medicale în contract cu casele de asigurări de sănătate, și pentru care FNPMF a solicitat în mod repetat finanțare suplimentară.

Casele de asigurări de sănătate județene și a municipiului București au transmis furnizorilor de servicii medicale adresa CNAS nr. P2120/16.03.2022, adresa CNAS-DGTI nr. 645/15.03.2022 – Manualul de instrucțiuni de utilizare a aplicației de generare numere unice temporare de înregistrare pentru cetățenii din Ucraina și o informare privind cele două adrese și cadrul legislativ existent.

O informare privind această situație revoltătoare a fost trimisă de FNPMF și către Colegiul Medicilor din România și Ministerul Sănătății.

#RESPECTpentruMedicinadeFamilie

CNAS, arătați respect personalului medical!

Procedura pentru înregistrarea refugiaților în SIUI a fost comunicată de CNAS astăzi.

Trebuie să asigurăm asistența medicală necesară acestor oameni greu încercați, chiar dacă acest lucru presupune un efort suplimentar. Procesarea pentru atribuirea numărului unic de identificare se va realiza într-un timp foarte scurt, de aceea recomandăm medicilor ca în momentul în care acordă servicii medicale unui refugiat din Ucraina, în primul rând să transmită în format electronic la casa de asigurări de sănătate documentele necesare, astfel încât până la finalul consultației să primească numărul unic de identificare necesar înregistrării în SIUI a serviciului medical acordat,” a declarat Adela Cojan, președintele interimar al CNAS.

Pagina Facebook CNAS: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=258220633166240&id=100069349143702

Informăm și pe această cale pe doamna președinte Cojan că nu MEDICII trebuie să transmită în format electronic documentele cetățenilor străini sau apatrizi către casele de asigurări de sănătate, ci FURNIZORII – unitățile medicale – prin personalul angajat, ideal non-medical.

Personalul medical din România – medici, asistenți medicali – este o resursă extrem de valoroasă și aflată într-o cantitate insuficientă pe teritoriul României raportat la nevoile de servicii medicale în continuă creștere.

#RESPECTpentruPersonalulMedical

Întrebări platforma Corona forms

FNPMF a transmis Ministerului Sănătății întrebări cu privire la platforma Corona forms.

Stimate domnule ministru,

Având în vedere modificările recente al platformei Corona forms, prin care a fost introdus și butonul “Anchete epidemiologice”, vă adresăm următoarele înrebări:


1. Ministerul Sănătății intenționează să treacă în sarcina medicilor de familie realizarea anchetelor epidemiologice?


2. Dacă răspunsul la întrebarea 1. este pozitiv, Ministerul Sănătății intenționează să transfere și bugetul Direcțiilor de Sănătate Publică în bugetul cabinetelor de medicina familiei?


3. Când va fi simplificată secțiunea Fișe de testare, pentru ca introducerea rezultatelor testelor antigen rapide în Corona forms să nu mai fi atât de cronofagă pentru cabinetele de medicina familiei? Precizăm că am solicitat acest lucru din luna decembrie 2021.

În măsura timpului pe care ni-l puteți acorda, vă stăm la dispoziție pentru a detalia cele de mai sus.

Solicitare către CNAS despre priorităţile Guvernului în ceea ce priveşte digitalizarea şi e-Sănătatea – conectare DES și SIGMA SMART

Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie a transmis CNAS o solicitare privind prioritățile Guvernului în ceea ce privește digitalizarea și e-Sănătatea, mai exact proiectul de conectare a mai multor tipuri de furnizori la Dosarul Electronic de Sănătate (funcțional în prezent doar pentru cabinetele de medicina familiei, farmacii și câteva spitale) și proiectul SIGMA SMART (concedii medicale, bilete de trimitere ș.a. electronice).

Stimată doamnă președinte,

Având în vedere comunicatul de presă transmis de Guvernul României în luna decembrie 2021, privind adoptarea memorandumului care vizează stabilirea unor măsuri pentru implementarea de către CNAS a unor proiecte finanţate din fonduri europene, respectiv:

– Sistemul informatic pentru conectarea la DES (Dosarul Electronic de Sănătate) a furnizorilor de servicii paraclinice, clinice, medicină fizică şi de reabilitare, îngrijiri medicale la domiciliu, îngrijiri paliative la domiciliu, medicină dentară, dispozitive medicale, tehnologii şi dispozitive asistive şi consultaţii de urgenţă la domiciliu şi activităţi de transport sanitar neasistat – eDES;

– Sistemul informatic pentru Gestionarea Modernă a Accesului la servicii Medicale, Acte, Recomandări şi Tehnologii – SIGMA SMART (documente utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate: certificatele de concediu medical, biletele de trimitere pentru ambulatoriul de specialitate (specialităţi clinice, paraclinice, medicină dentară) şi pentru internare în regim de spitalizare de zi sau continuă, scrisorile medicale, recomandările privind îngrijirile medicale la domiciliu, recomandările privind acordarea dispozitivelor medicale, programările serviciilor medicale),

precum și informația că cele două proiecte reprezintă două dintre priorităţile Guvernului în ceea ce priveşte digitalizarea şi e-Sănătatea, fiind incluse în programul de guvernare, vă rugăm să aveți amabilitatea să ne comunicați următoarele:

1. Care este stadiul de implementare al celor două proiecte?
2. Care este termenul de operaționalizare – când vor fi folosite efectiv de furnizori cele două sisteme?
3. Care este calendarul de consultare a organizațiilor furnizorilor de servicii de asistență medicală primară, având în vedere că ambele sisteme influențează activitatea furnizorilor AMP?
4. Cum se va realiza programarea serviciilor medicale prin sistemul SIGMA SMART?

Propuneri simplificare certificate concedii medicale

FNPMF a transmis CNAS propuneri pentru simplificarea certificatelor de concedii medicale.

Stimată doamnă director,

Având în vedere promulgarea Legii nr. 24 din 15 februarie 2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, și obligația Ministerului Sănătăţii şi Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate de a modifica în termen de 60 de zile Normele de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1311/2017, cu modificările şi completările ulterioare, vă adresăm rugămintea de a efectua și următoarele modificări legislative:


– eliminarea obligației medicului de familie de a emite certificatul de concediu medical pentru codurile de indemnizație 51 și 07, având în vedere existența platformei oficiale a Ministerului Sănătății dedicată gestionării persoanelor aflate în izolare sau carantină, dar și solicitarea FNPMF transmisă CNAS și MS prin adresa FNPMF nr. 11/11.02.2022;


– simplificarea regulilor de emitere a certificatelor de concediu medical (de ex. emiterea unui singur certificat pentru un episod de boală, chiar dacă episodul se întinde pe două luni calendaristice – o zi în ianuarie și 2 zile în februarie);


– eliminarea tipizatului autocopiativ în trei exemplare alb-roz-verde pentru certificatul de concediu medical și înlocuirea cu un formular cu cod QR similar rețetei electronice, care se poate tipări pe coli A4 albe.

În măsura în care există deschidere la nivelul CNAS și MS pentru aceste soluții, avem disponibilitatea de a transmite și alte soluții de simplificare și debirocratizare a actului medical, pentru a oferi mai multe minute din timpul consultației medicale pacientului cabinetului de medicina familiei și asiguratului CNAS.

Adeverința pentru educație fizică a fost eliminată!

Pentru că în continuare primim în cabinete solicitări ale părinților pentru eliberarea adeverințelor pentru educație fizică, acestea fiind încă solicitate de unele unități de învățământ, punem la dispoziția celor interesați un material informativ privind cadrul legislativ în vigoare. Ne bucurăm dacă ne ajutați să îl diseminăm.

https://www.facebook.com/FederatiaMF/posts/2959750490938276

Back To Top