Loading....

Apelul pentru investiția în cabinetele de medicina familiei din PNRR a fost lansat pe 14 iulie!

Ministerul Sănătății a aprobat varianta finală a Ghidului beneficiarului pentru investițiile din PNRR în cabinetele de medicina familiei!

Pentru dotarea cabinetelor de medicina familiei, „Componenta echipamente” presupune selectarea dintr-o listă de echipamente a pozițiilor care prezintă interes și pentru care medicul de familie deține competențe (dacă e cazul, ex Atestate de studii complementare /adeverință care atestă faptul că este în curs de finalizare a cursurilor pentru ultrasonografie) cu o valoare estimată de 222.115 lei fără tva echivalentul a 45.150 euro fără tva;

Pentru renovarea cabinetelor, „Componenta renovare” sub forma unui grant financiar la dispoziția beneficiarului în valoare de maxim 73.792 lei fără tva echivalentul a 15.000 de euro fără tva.

Dosarele de finanțare se vor încărca pe platforma http://proiecte.pnrr.gov.ro începând cu data de 4 august 2022 ora 10:00.

Manualul pentru crearea contului pe platformă și depunerea dosarelor de finanțare: https://www.ms.ro/wp-content/uploads/2022/07/Anexa-10-Manual-inscriere-_Proiecte.pdf

FNPMF nu recomandă cabinetelor medicale contractarea firmelor de consultanță pentru accesarea fondurilor din PNRR! Procesul de depunere a dosarelor în platforma este explicat în manual și a fost gândit la elaborarea PNRR astfel încât să fie extrem de facil pentru toți medicii de familie, fără a fi necesar sprijinul firmelor de consultanță sau consultanților independenți. Costurile pentru consultanță nu sunt eligibile în PNRR!

Detalii complete sunt disponibile pe siteul MS în secţiunea Noutăți: https://www.ms.ro/investitia-specifica-i1-1-cabinete-ale-medicilor-de-familie-sau-asocieri-de-cabinete-de-asistenta-medicala-primara/

Noutăți despre investițiile în cabinete din PNRR

Am urmărit cu interes sesiunea de informare online despre #PNRR organizată de dr. Sandra Alexiu, în care l-a avut invitat pe domnul Bogdan Sticlosu, din partea Ministerului Sănătăţii. Înregistrarea poate fi urmărită pe platforma Ateliere Medicale, aici: https://www.atelieremedicale.ro/2022/06/29/pnrr-ordinul-privind-dotarea-cabinetelor/

Am aflat astfel că termenul de 1 iulie este amânat şi o parte dintre observațiile transmise și de FNPMF în lunile mai şi iunie pentru proiectul de Ghid aflat în dezbatere publică au fost luate în considerare de echipa de proiect din minister.

De asemenea, am aflat că variante îmbunătăţite ale ghidului şi anexelor vor fi publicate săptămâna viitoare.

Nu în ultimul rând, pentru stabilirea zonelor rurale şi defavorizate, CNAS şi MS nu vor mai folosi Atlasul Zonelor Rurale Marginalizate, ci lista localităților care beneficiază de spor de rural, stabilită la nivel judeţean de fiecare CAS, pe baza criteriilor din ordinul nr. 391/2015.

Observațiile FNPMF pentru Ghidul beneficiarului – investiția I1.1 PNRR

Având în vedere afișarea în consultare publică a Ghidului beneficiarului pentru selectarea listei predefinită a celor 2250 de cabinete de medici de familie din regiuni sau zone marginalizate și a 750 de cabinete de medici de familie printrun apel necompetitiv, cod apel: MS-0001, PNRR, Componenta 12, Investiția specifică: I1.1: Cabinete ale medicilor de familie sau asocieri de cabinete de asistență medicală primară, Federația Național- a Patronatelor Medicilor de Familie a transmis Ministerului Sănătății următoarele observații:

2.4 Componentele unui proiect – Se pot finanța proiecte care conțin doar componenta de renovări de spațiu, componenta de echipamente sau ambele componente.

Alte proiecte cu finanțare europeană conțin în mod obligatoriu și achiziție de echipamente, nu exclusiv renovări de spațiu. Vă rugăm să confirmați că nu este o eroare de redactare a ghidului și vor fi acceptate și proiecte care conțin exclusiv componenta de renovare.

2.4. Componentele unui proiect

„Componenta echipamente” presupune selectarea dintr-o listă de echipamente a pozițiilor care prezintă interes și pentru care medicul de familie deține competențe (dacă e cazul, ex Atestate de studii complementare /adeverință care atestă faptul că este în curs de finalizare a cursurilor pentru ultrasonografie) cu o valoare estimată de 222.260 lei echivalentul a 45.150 euro;

Vă rugăm precizați:

 1. Cum poate medicul de familie să se asigure că nu depășește suma de 45.150 Euro având în vedere că în Anexa 2 – Lista echipamentelor nu sunt precizate prețuri, nici măcar sume orientative.
 2. Dacă suma totală necesară pentru achiziția listei de echipamente pentru cele 2250 de cabinete va fi mai mică decât suma totală alocată, ce se va întâmpla cu suma neutilizată? Propunem creșterea numărului de cabinete beneficiare (având în vedere că în PNRR sunt prevăzute cel puțin 3000 de cabinete), transferul sumei către componenta renovare sau transferul sumei către apelul 5.2. I.1.1.b – Apel necompetitiv.

3.2. Perioada de implementare

Termenul limită până la care se pot implementa proiectele este: 15 iunie 2023.

3.3.2. „Componenta Renovare”

Cheltuielile eligibile trebuie să fie efectuate în perioada de eligibilitate, respectiv între data la care aplicantul/beneficiarul semnează contractul de finanțare și 15 mai 2023.

Pentru a fi eligibilă, o cheltuială trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții cu caracter general:

-să fie efectuată și plătită de la data la care solicitantul depune oferta pentru finanțare la ME și nu mai târziu de 30 iunie 2023;

4.3. Termene

Data limită de implementare a proiectelor: 30 iunie 2023.

Vă rugăm să corelați termenele menționate în ghid.

3.3. Cheltuieli eligibile

3.3.1. „Componenta echipamente”

Ministerul Sănătății va derula o achiziție publică centralizată în vederea achiziționării echipamentelor/dotărilor menționate în Anexa 2 – Listă echipamente/dotări pentru cabinete. Beneficiarul va transmite o solicitare pentru livrarea echipamentelor/Dotărilor cu 30 de zile înainte de intervalul săptămânal pentru livrare solicitat.

Notă: în cadrul acestei componente, beneficiarul nu va primi o alocare financiară sub formă de grant de investiții ci echipamentele/dotările fizice ca urmare a achiziției centralizată realizată de Ministerul Sănătății și livrate în conformitate cu solicitarea beneficiarului.

Vă rugăm să precizați:

 1. Când va fi disponibilă forma finală a Anexei 2 – Listă echipamente/dotări, care va conține și caracteristicile echipamentelor, având în vedere diversitatea importantă a produselor existente pe piața de profil și diferențele de calitate? Medicii de familie trebuie să știe ce pot alege sau să poată preciza în cerere caracteristicile dorite pentru echipamente, în funcție de nevoile locale și/sau regionale, precum și să aibă la dispoziție informațiile privind perioada de garanție extinsă, mentenanță, disponibilitatea consumabilelor pentru minimum 3 ani de la momentul livrării. Numeroase firme existente pe piața românească oferă produse din afara spațiului european pentru care nu asigură mentenanță și consumabile.
 2. Cine va asigura și achita livrarea echipamentelor la cabinetul medical? Având în vedere dimensiunile și condițiile speciale de transport pentru unele echipamente fragile (ecograf cu 3 sonde, frigider vaccin, mobilier, scaun recoltare), nu este oportună preluarea de către medicul de familie a echipamentelor de la spațiile de depozitare ale Direcțiilor de Sănătate Publică, dacă furnizorii de echipamente livrează doar până la DSP echipamentele conform contractului de achiziție centralizată realizată de Ministerul Sănătății, așa cum s-a întâmplat cu echipamentele IT achiziționate de Ministerul Sănătății în anul 2008.
 3. Caietul de sarcini pentru achiziția centralizată trebuie să conțină pentru echipamente medicale și obligația furnizorului de echipamente să asigure punerea în funcțiune la sediul cabinetului, instruirea personalului medical, asigurarea mentenanței și a consumabilelor pentru o perioadă minimă de 3 ani, garanție extinsă, disponibilitatea manualului de utilizare în limba română. Nimeni nu își mai dorește achiziții de echipamente care să nu poată fi folosite din motive care nu depind de personalul medical.
 4. Cum va fi realizat transferul de gestiune/proprietate pentru echipamente între Ministerul Sănătății ca unitate care realizează achiziția și cabinetul medical ca beneficiar final al achiziției, având în vedere problemele cunoscute existente cu echipamentele IT aflate în comodat de 14 ani și încă pe inventarul Direcțiilor de Sănătate Publică. Propunem ca echipamentele să fie transferate în proprietatea cabinetelor medicale.

4.1. Dosarul de finanțare

Dosarele de finanțare în cadrul acestei Investiții se încarcă pe platforma https://proiecte.pnrr.gov.ro/#/home

Precizăm că platforma funcționează, permite deja crearea conturilor și completarea datelor persoanelor fizice, înregistrarea certificatului digital, dar apare o eroare la verificarea CUI când se încearcă înregistrarea unei persoane juridice. Propunem existența unui număr de call-center și unei adrese de e-mail pentru problemele tehnice ale platformei. De asemenea, precizăm că pentru Ministerul Sănătății nu există o adresă de contact în rubrica Contact a platformei.

4.1. Dosarul de finanțare

Notă: beneficiarii preselectați în cadrul I.1.1.a au termen 30 de zile de la primirea înștiințării pentru a încărca Dosarul de finanțare pe platformă, astfel vor fi înștiințați următorii beneficiari de pe lista de rezervă.

Dosarul de finanțare include următoarele documente (semnate digital):

Devizul de lucrări și oferta aferentă acestuia care a stat la baza fundamentării bugetului.

Având în vedere lansarea apelului în luna iulie, criteriul “primul venit, primul servit” pentru apelul necompetitiv, și solicitarea devizului de lucrări pentru componenta renovare, propunem extinderea termenelor la 60 de zile pentru ca perioada concediilor de odihnă din sectorul de construcții să nu afecteze posibilitatea cabinetelor medicale de a obține devizul de lucrări și oferta aferentă acestuia.

5.2. I.1.1.b – Apel necompetitiv

5.2.2. Evaluarea

5.2.3. Selecția beneficiarilor

Vă rugăm să precizați:

 1. Având în vedere criteriul „primul venit, primul servit”, existența grilei de evaluare/verificare și existența unei Comisii de selecție, apelul este de tip competitiv sau necompetitiv?
 2. Pentru asigurarea transparenței, din Comisia de selecție vor face parte și reprezentanți ai Colegiului Medicilor din România?

Ghidul Beneficiarului pentru investiția C12-I1.1 din PNRR în consultare publică

Ministerul Sănătății a publicat în consultare publică Ghidul solicitantului pentru investiția în cabinetele de medicina familiei, finanțată prin fonduri europene nerambursabile din Planul Național de Redresare și Reziliență.

Rata de finanțare este de 100% – nu este necesară contribuție proprie din partea aplicantului. Investiția în reabilitare și modernizare poate fi de până la 15.000 Euro, iar cea pentru dotare de până la 45.150 Euro.

Investițiile vor face posibilă reabilitarea, modernizarea și dotarea a 3.000 de cabinete ale medicilor de familie sau asocieri de cabinete de medici de familie cu facilități de screening, diagnostic precoce și monitorizare a pacienților cronici, prioritizând cabinetele din mediul rural și din urbanul mic (inclusiv zone marginalizate/defavorizate și inclusiv pentru zonele defavorizate cu populație majoritar romă sau comunități rome, după caz).

Dotarea va cuprinde (fără a fi considerată lista exhaustivă): aparatură de laborator de tip ”point of care”, echipamente medicale de tipul: electrocardiograf, ecograf, mobilier medical și instrumentar medical; vor fi alocate, de asemenea, fonduri pentru renovarea clădirii cu scopul conformării la normele igienico-sanitare și al creșterii eficienței energetice.

Ghidul și documentele suport sunt în consultare publică și toate persoanele și instituțiile interesate pot trimite propuneri și observații până marți, 14 iunie 2022, ora 17:00, pe adresa pnrr@ms.ro

Vă invităm să citiți cu atenție în special Ghidul beneficiarului și Anexa 2 – echipamente și să trimiteți propunerile și observațiile dvs. către Ministerul Sănătății, astfel încât varianta finală de ghid și lista de echipamente să fie în acord cu nevoile cabinetelor de medicina familiei.

Apelul va fi lansat, conform informațiilor din ghid, în luna iulie 2022.

Documentele aflate în consultare publică sunt disponibile pe siteul MS în secțiunea Noutăți – https://www.ms.ro/noutati/#1187c35cum

Finanțare europeană pentru investiții în 3000 de cabinete de medicina familiei prin Programul Național de Redresare și Reziliență

Printre primele proiecte finanțate din PNRR, care trebuie să înceapă anul viitor și să fie deja finalizate în 2023, se numără şi renovarea şi dotarea celor 3000 de cabinete de medicina familiei!

Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie a solicitat în luna octombrie Ministerului Sănătății şi Ministerului Dezvoltării date privind starea spațiilor (clădirilor) în care funcționează cabinetele medicale de medicina familiei, în baza OUG 68/2008. Aşteptăm cu interes datele solicitate.

În acelaşi timp asigurăm Ministerul Sănătății că vom sprijini toate eforturile pe care le va depune pentru a finaliza la termen proiectul privind cabinetele de medicina familiei din PNRR, în măsura în care acest sprijin ne va fi solicitat.

Componenta Sănătate din Planul Național de Redresare și Reziliență al României aprobat de Consiliul UE (28 octombrie 2021) (https://mfe.gov.ro/pnrr/)

Comunicat de presă – Guvernul României discriminează distribuitorii de alimente și cabinetele de medicina familiei

București, 18 aprilie 2021 – Asociația Companiilor de Distribuție de Bunuri din România și Federaţia Naţională a Patronatelor Medicilor de Familie am adresat o sesizare Comisiei pentru drepturile omului, egalitate de șanse, culte şi minorităţi din Senatul României cu privire la discriminarea distribuitorilor de bunuri de larg consum și a cabinetelor de medicina familiei din România prin excluderea de către Guvernul României de la eligibilitatea accesării programelor de finanțare nerambursabilă din fonduri europene.


Prin acest tip de discriminare se creează distorsiuni economice în piață din punct de vedere concurențial și se produc prejudicii grave de dezvoltare economică, cu nerespectarea art. 45 din Constituția României conform căruia ”Accesul liber al persoanei la o activitate economică, libera iniţiativă şi exercitarea acestora în condiţiile legii sunt garantate.”

Joi, 22 aprilie a.c. vom continua dezbaterile din cadrul Comisiei senatoriale, ședință la care sunt invitați și membri ai altor Comisii ale Sanatului României, membri ai Ministerelor economice, continuând demersul asociațiilor noastre inițiat în prima întâlnire din data de 8 aprilie, ocaziei cu care am arătat următoarele fapte concrete:

 • După aderarea României la UE, în majoritatea programelor de finanțare publică nerambursabilă distribuitorii de bunuri și cabinetele medicale individuale au fost excluși de la eligibilitate, ultimul exemplu notoriu fiind OUG nr. 130/2020. Această Ordonanță, deși modificată și aprobată prin Lege 220/2020 în Parlament cu votul unanim, promulgă de Președintele Republicii și publicată în Monitorul Oficial al României încă din 30 octombrie anul trecut, încă nu a fost pusă în aplicare de Guvernul României fără nicio explicație publică.
 • În majoritatea Statelor membre ale UE Guvernele au inițiat și implementat mai multe valuri de scheme de ajutor de stat pentru menținerea pe linia de plutire a antreprenorilor.
 • În majoritatea Statelor membre ale UE Guvernele au acordat aceste forme de sprijin financiar fără a face discriminare între categorii de antreprenori, condiția esențială fiind ca aceștia să facă dovada contabilă că au pierderi financiare consistente ca urmare a efectelor pandemiei Covid – 19 și/sau a măsurilor de restricție impuse de autorități pentru prevenirea pandemiei.
 • Într-un răspuns al Directoratului General Politică Regională și Urbană al Comisiei Europene, adresat ACDBR, cu referire la Cadrul Temporar pentru acordarea ajutoarelor de stat în contextul Pandemiei Covid – 19, se indică următoarele: ”Cadrul Temporar a fost adoptat de către Comisie cu scopul de a oferi un cadru legal astfel încât să determine compatibilitatea măsurilor de ajutor ale statului, create și implementate de Statul Membru pentru a face față posibilelor consecințe negative cauzate de pandemia COVID-19. În principiu, excluzând sectorul financiar, Cadrul Temporar nu exclude niciun sector (economic) de la domeniul de aplicare. Statele membre pot totuși exclude anumite sectoare sau angajamente de la ajutorul acordat în conjunctura pandemiei COVID-19. Totuși, deoarece ajutorul acordat de Stat pune beneficiarii săi într-o poziție favorabilă față de competitorii acestora (spre exemplu, oferirea de lichidități financiare), statele membre trebuie să se asigure că, în baza puterii lor discreționare, selecția beneficiarilor ajutoarelor să fie bazată pe criterii predefinite și obiectiv stabilite pentru a limita denaturarea competiției din piață.

Nerespectarea principiilor europene privind acordarea ajutoarelor de stat plasează România pe poziția de unicul stat membru care, folosind o argumentare juridico-economică discriminatorie, aleatorie, poziționează operatori economici în concurență neloială atât în piața locală, cât și în cea unională.


Din aceste motive ne dorim ca dezbaterea din Comisia pentru drepturile omului, egalitate de șanse, culte şi minorităţi din Senatul României să reprezinte forul de consultare publică pentru înlăturarea din legislație și din cutuma de guvernare a instrumentelor de discriminare a tuturor antreprenorilor români, plecând de la ilustrarea practicilor negative din domeniile sănătății umane și securității alimentare.

Guvernul nu a pus în aplicare de mai bine de 6 luni Legea 220/2020 de aprobare a OUG 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene.

Chiar dacă demersul nostru de a discuta aspecte cu impact major în economia națională reprezintă o premieră pentru Comisia parlamentară, ne manifestăm încrederea că se vor alătura și alte asociații patronale și alți membri ai Parlamentului pentru a identifica soluții legislative care vizează accesul liber la dezvoltare economică pentru toți operatorii economici români, precum și accesul liber la fonduri nerambursabile pentru cabinetele de medicina familiei și distribuitorii/comercianții de alimente

Ovidiu GHEORGHE
Președinte Asociația ACDBR
www.acdbr.ro

Dr. Raluca ZOIȚANU
Președinte Federaţia Naţională a Patronatelor Medicilor de Familie
www.fnpmf.ro

Chestionar fonduri nerambursabile pentru medicina de familie

FNPMF a derulat un sondaj în rândul medicilor de familie în luna aprilie privind accesarea fondurilor nerambursabile de către cabinetele de medicina familiei din România. Au completat chestionarul 662 de medici de familie din toate județele României și din municipiul București.

Sinteza răspunsurilor poate fi accesată aici:

Cele mai multe cabinete de medicina familiei au fost respinse de Ministerul Economiei pentru microgranturile de 2000 Euro

Cele mai multe cabinete de medicină de familie care au solicitat în luna octombrie 2020 ajutorul de stat de 2000€ finanțat din fonduri europene nerambursabile au fost refuzate de agențiile din subordinea Ministerul Economiei.

Situația plăților este disponibilă pe siteul ministerului:

http://economie.gov.ro/situatia-privind-inscrierile-si-platile-pentru-masura-1-microgranturi-masura-2-granturi-pentru-capital-de-lucru-la-data-de-30-martie-2021

Solicitare întâlnire – Ministerul Fondurilor Europene

Am solicitat domnului ministru Ioan Marcel Boloș o întâlnire în perioada următoare pentru a discuta despre Programul Operațional pentru Sănătate care ne-a fost adus la cunoștință de domnul ministru al Sănătății, Victor Costache. Cabinetele de medicina familiei doresc să acceseze fonduri europene însă până în prezent posibilitatea de a le accesa a fost extrem de limitată.

Back To Top