Loading....

Comunicat de presă – Guvernul României discriminează distribuitorii de alimente și cabinetele de medicina familiei

București, 18 aprilie 2021 – Asociația Companiilor de Distribuție de Bunuri din România și Federaţia Naţională a Patronatelor Medicilor de Familie am adresat o sesizare Comisiei pentru drepturile omului, egalitate de șanse, culte şi minorităţi din Senatul României cu privire la discriminarea distribuitorilor de bunuri de larg consum și a cabinetelor de medicina familiei din România prin excluderea de către Guvernul României de la eligibilitatea accesării programelor de finanțare nerambursabilă din fonduri europene.


Prin acest tip de discriminare se creează distorsiuni economice în piață din punct de vedere concurențial și se produc prejudicii grave de dezvoltare economică, cu nerespectarea art. 45 din Constituția României conform căruia ”Accesul liber al persoanei la o activitate economică, libera iniţiativă şi exercitarea acestora în condiţiile legii sunt garantate.”

Joi, 22 aprilie a.c. vom continua dezbaterile din cadrul Comisiei senatoriale, ședință la care sunt invitați și membri ai altor Comisii ale Sanatului României, membri ai Ministerelor economice, continuând demersul asociațiilor noastre inițiat în prima întâlnire din data de 8 aprilie, ocaziei cu care am arătat următoarele fapte concrete:

  • După aderarea României la UE, în majoritatea programelor de finanțare publică nerambursabilă distribuitorii de bunuri și cabinetele medicale individuale au fost excluși de la eligibilitate, ultimul exemplu notoriu fiind OUG nr. 130/2020. Această Ordonanță, deși modificată și aprobată prin Lege 220/2020 în Parlament cu votul unanim, promulgă de Președintele Republicii și publicată în Monitorul Oficial al României încă din 30 octombrie anul trecut, încă nu a fost pusă în aplicare de Guvernul României fără nicio explicație publică.
  • În majoritatea Statelor membre ale UE Guvernele au inițiat și implementat mai multe valuri de scheme de ajutor de stat pentru menținerea pe linia de plutire a antreprenorilor.
  • În majoritatea Statelor membre ale UE Guvernele au acordat aceste forme de sprijin financiar fără a face discriminare între categorii de antreprenori, condiția esențială fiind ca aceștia să facă dovada contabilă că au pierderi financiare consistente ca urmare a efectelor pandemiei Covid – 19 și/sau a măsurilor de restricție impuse de autorități pentru prevenirea pandemiei.
  • Într-un răspuns al Directoratului General Politică Regională și Urbană al Comisiei Europene, adresat ACDBR, cu referire la Cadrul Temporar pentru acordarea ajutoarelor de stat în contextul Pandemiei Covid – 19, se indică următoarele: ”Cadrul Temporar a fost adoptat de către Comisie cu scopul de a oferi un cadru legal astfel încât să determine compatibilitatea măsurilor de ajutor ale statului, create și implementate de Statul Membru pentru a face față posibilelor consecințe negative cauzate de pandemia COVID-19. În principiu, excluzând sectorul financiar, Cadrul Temporar nu exclude niciun sector (economic) de la domeniul de aplicare. Statele membre pot totuși exclude anumite sectoare sau angajamente de la ajutorul acordat în conjunctura pandemiei COVID-19. Totuși, deoarece ajutorul acordat de Stat pune beneficiarii săi într-o poziție favorabilă față de competitorii acestora (spre exemplu, oferirea de lichidități financiare), statele membre trebuie să se asigure că, în baza puterii lor discreționare, selecția beneficiarilor ajutoarelor să fie bazată pe criterii predefinite și obiectiv stabilite pentru a limita denaturarea competiției din piață.

Nerespectarea principiilor europene privind acordarea ajutoarelor de stat plasează România pe poziția de unicul stat membru care, folosind o argumentare juridico-economică discriminatorie, aleatorie, poziționează operatori economici în concurență neloială atât în piața locală, cât și în cea unională.


Din aceste motive ne dorim ca dezbaterea din Comisia pentru drepturile omului, egalitate de șanse, culte şi minorităţi din Senatul României să reprezinte forul de consultare publică pentru înlăturarea din legislație și din cutuma de guvernare a instrumentelor de discriminare a tuturor antreprenorilor români, plecând de la ilustrarea practicilor negative din domeniile sănătății umane și securității alimentare.

Guvernul nu a pus în aplicare de mai bine de 6 luni Legea 220/2020 de aprobare a OUG 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene.

Chiar dacă demersul nostru de a discuta aspecte cu impact major în economia națională reprezintă o premieră pentru Comisia parlamentară, ne manifestăm încrederea că se vor alătura și alte asociații patronale și alți membri ai Parlamentului pentru a identifica soluții legislative care vizează accesul liber la dezvoltare economică pentru toți operatorii economici români, precum și accesul liber la fonduri nerambursabile pentru cabinetele de medicina familiei și distribuitorii/comercianții de alimente

Ovidiu GHEORGHE
Președinte Asociația ACDBR
www.acdbr.ro

Dr. Raluca ZOIȚANU
Președinte Federaţia Naţională a Patronatelor Medicilor de Familie
www.fnpmf.ro

COMUNICAT DE PRESĂ – Lăsați-ne să ne îngrijim pacienții în siguranță! Modificați urgent pachetele de servicii și Contractul-cadru!

București, 21 martie 2020 – Federația Națională a Patronatelor Medicilor Familie solicită ferm Casei Naționale de Asigurări de Sănătate modificarea în regim de urgență a pachetelor de servicii medicale și a Contractului-cadru astfel încât cabinetele de medicina familiei să poată acorda pe perioada stării de urgență în mod real și legal, conform contractului de servicii medicale încheiat cu casele de asigurări, triaj și consultații la distanță – prin telefon și alte mijloace digitale, inclusiv apeluri audio și video – pentru toți pacienții care nu necesită consultații față în față. Aceeași solicitare a fost transmisă și acceptată de Ministerul Sănătății și comunicată CNAS în data de 17 martie, în urmă cu patru zile. Proiectul de modificare a HG 140/2018 anunțat public pentru 20 martie de purtătorul de cuvânt CNAS nu a fost afișat până în prezent.

Medicii de familie sunt în cabinetele lor în programul normal de lucru în această perioadă și își consultă pacienții. Fiecare pacient consultat față în față în cabinet în aceste zile și în săptămânile următoare, pentru orice problemă de sănătate, indiferent cât de minoră – din sfera respiratorie sau din orice altă sferă – poate fi un pacient infectat cu noul coronavirus și încă fără simptome.

O simplă diaree sau durere abdominală poate fi un simptom atipic al COVID-19. Pierderea bruscă a mirosului sau gustului pare de asemenea, după ultimele date disponibile și încă studiate de colegii francezi și nemți, să indice infecția cu noul coronavirus. Tânăra mamă singură, aflată la primul copil și care nu știe cum să prepare supa bebelușului, poate fi purtătoare fără simptome a virusului. Acești pacienți fără probleme respiratorii, prezenți în cabinet deși pot fi consultați și la distanță în siguranță, conform experienței fiecărui medic de familie în parte, pot infecta fără să știe medicul de familie, asistenta medicală și restul personalului cabinetului. Care la rândul lor, în perioada în care sunt lipsiți de simptome specifice, pot infecta apoi un mare număr dintre toți ceilalți pacienți consultați față în față în cabinet. Mulți dintre ei vârstnici, deja suferinzi în urma unor boli cronice, deci extrem de vulnerabili.

Activitatea de prevenție, fie că ne referim la vaccinare sau la îngrijirile acordate mamei și copilul, celelalte boli și probleme de sănătate minore sau majore, urgente sau mai puțin urgente, care reprezintă activitatea asistenței medicale primare, a cabinetelor de medicină de familie, nu dispar pe perioada pandemiei COVID-19.

În Anglia, Franța, Germania, Austria, Norvegia și alte țări care și-au modificat sau își modifică rapid procedurile în contextul pandemiei COVID-19 medicii de familie sunt în cabinete dar consultă cei mai mulți pacienți la distanță, prin telefon și alte instrumente digitale. În unele cazuri medicii continuă și peste programul de la cabinet aceste consultații la distanță, de la domiciliul medicului. Tehnologia permite aceste lucruri în anul 2020. Doar pacienții care în urma triajului telefonic trebuie neapărat consultați în cabinet sunt chemați în cabinet. Iar în unele dintre aceste țări încep să apară ”centre pentru febră”, unde sunt direcționați telefonic pacienții care au febră și unde lucrează personal medical echipat corespunzător și complet pentru a evita contaminarea.

Ca medici de familie ne cunoaștem pacienții, știm foarte multe lucruri despre ei și familiile lor, putem recunoaște semnele de gravitate și situațiile neclare și putem face consultații la distanță în siguranță și în România. Ne asumăm în fiecare zi responsabilitatea tuturor deciziilor noastre medicale atunci când consultăm fiecare pacient. Nu înțelegem de ce nu suntem lăsați de CNAS să facem consultații la distanță în cadrul pachetelor de servicii medicale decontate cabinetelor de casele de asigurări. Modificările solicitate sunt necesare pentru a putea acorda consultații decontate de casa de asigurări pentru pacienți, în așa fel încât să le putem scrie și rețete compensate sau gratuite, concedii medicale, recomandări de îngrijiri la domiciliu, paliative, de dispozitive medicale și tot ceea ce face parte din actul medical. De asemenea pentru a putea trimite toate aceste documente medicale în mod legal prin e-mail, prin alte platforme digitale sau înmâna unui aparținător, în funcție de situația fiecărui pacient în parte. Prevederile contractuale actuale pot fi interpretate diferit de funcționarii caselor de asigurări sau ai Curții de Conturi în anii ce vor urma pandemiei. Putem consulta în cabinet, față în față, doar pacienții care au nevoie absolută de o astfel de consultație clasică, în cabinet sau la domiciliu, în această perioadă excepțională a pandemiei COVID-19 și a stării de urgență decretate de Președintele României. Trebuie să o facem, pentru binele tuturor, pentru a limita transmiterea noului coronavirus pe cuprinsul României și pentru a preveni decesele evitabile atât în rândul pacienților cât și al personalului medical.

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate trebuie să înțeleagă acest lucru și să ducă la îndeplinire solicitarea trimisă de Ministerul Sănătăţii la începutul acestei săptămâni, pe 17 martie. Orele – nu zilele – trec în defavoarea noastră, a tuturor. Săptămâna viitoare poate fi deja prea târziu.

În China și în Italia știm deja că mai mulți medici au murit după ce s-au infectat cu noul coronavirus. În Italia printre confrații noștri jertfiți pe altarul grijii pentru semeni se numără președintele asociației medicilor de familie, dr. Roberto Stella, și fostul secretar al federației medicilor de familie, dr. Marcello Natali. În total 9 medici de familie italieni și 6 medici de alte specialități au decedat până în prezent, răpuși de noul coronavirus*.

Suntem conștienți, mai mult decât orice birocrat, că infectarea, boala, chiar moartea fac parte din riscurile meseriei de medic. Însă ele trebuie obligatoriu prevenite, mai ales când riscul poate fi anticipat. Acum anticipăm acest risc și solicităm adoptarea imediată a măsurilor de prevenire a deceselor evitabile.

În România ne aflăm în momentul în care CNAS – sau, în lipsa dorinței CNAS, Ministerul Sănătății, Guvernul sau Administrația Prezidențială – încă mai pot lua urgent măsurile prin care putem să salvăm vieți împreună. Nu doar viețile cetățenilor ci și viețile medicilor de familie, poate cea mai vârstnică specialitate medicală din România.

Decizia stă în câteva pixuri.

În situația în care va exista un singur medic de familie care va deceda în urma infectării în cabinet cu noul coronavirus, în urma consultației față în față acordată unui pacient care ar fi putut fi consultat la distanță, Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie va da în judecata CNAS și pe toți funcționarii publici responsabili de tergiversarea adoptării măsurilor care ar asigura protecția eficientă a medicilor și personalului medical, limitarea transmiterii virusului pe teritoriul țării și prevenirea deceselor evitabile atât în rândul pacienților cât și al medicilor și personalului medical.

”Este vital ca guvernele să privească personalul medical nu ca simpli pioni care să fie aruncați, ci ca ființe umane. … În prezent, personalul medical este cea mai valoroasă resursă a fiecărei țări.” – editorial în jurnalul medical The Lancet, 21 martie 2020**.

Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie

Dr. Raluca Zoițanu

Președinte

Referințe:

* https://portale.fnomceo.it/elenco-dei-medici-caduti-nel-corso-dellepidemia-di-covid-19/

** https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30644-9/fulltext

Comunicat de presă – Așteptăm empatie pentru pacienți și respect față de partenerii de contract din partea CNAS, nu cinism!

Bucuresti, 18 iulie 2019. Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie (FNPMF) solicită ferm Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS) soluționarea imediată a problemelor care fac indisponibilă Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate (PIAS). Erorile PIAS din ultimele trei săptămâni prejudiciază grav cabinetele de medicina familiei și reduc accesul asiguraților la serviciile medicale oferite de cabinetele medicilor de familie. Cinismul manifestat prin declarațiile reprezentanților CNAS trebuie înlocuit cu empatie pentru pacienții aflați în suferință și respect față de partenerii de contract – cele 11.000 de cabinete de medicina familiei.

Indisponibilitatea PIAS face imposibile verificările necesare pentru a acorda în mod corect servicii medicale asiguraților. Astfel cabinetele de medicina familiei riscă să fie din nou date în judecată în viitorul apropiat de casele județene de asigurări de sănătate, pentru rețete sau servicii medicale pe care medicii de familie le-au furnizat pacienților cu bună credință. În anul 2019, zeci de cabinete de medicina familiei din județul Iași și municipiul București au fost date în judecată de casele de asigurări locale. În cererile de chemare în judecată casele au invocat „mea culpa” în ceea ce privește funcționarea sistemului informatic. Cine răspunde?

În același timp, indisponibilitatea PIAS face foarte dificilă raportarea și facturarea serviciilor medicale furnizate în luna iunie de cabinetele de medicina familiei. Astăzi, 18 iulie, la termenul de plată din contractele încheiate între casele de asigurări și cabinetele de medicina familiei, foarte multe cabinete nu vor primi contravaloarea serviciilor furnizate asiguraților în luna iunie. În consecință, acestea nu vor putea plăti salariile asistentelor medicale, registratorilor medicali, impozitele și contribuțiile, furnizorii. Cine răspunde?

Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie a câștigat deja în luna iunie a.c. un proces împotriva Guvernului României și Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, pentru anularea unor prevederi ale Hotărârii de Guvern prin care a fost modificat Contractul-cadru aferent anilor 2016-2017. Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție – Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal este definitivă și executorie. Și patronate județene membre ale FNPMF au dat în judecată casele județene de asigurări de sănătate pentru a recupera prejudiciile aduse membrilor.

Pentru a recupera prejudiciile aduse cabinetelor de medicina familiei, FNPMF este pregătită să acționeze în instanță Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

Comunicat de presă – Norme 2012

Federaţia Naţională a Patronatelor Medicilor de Familie (FNPMF) şi Societatea Naţională de Medicina Familiei (SNMF) sunt profund nemulţumite de faptul că Normele de aplicare a Contractului-Cadru pentru anul 2012 au fost aprobate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) şi de Ministerul Sănătăţii şi se află la Monitorul Oficial pentru a fi publicate. Cerem pe această cale retragerea normelor de la MO pentru a fi discutate cu reprezentanţii furnizorilor de servicii medicale.

Suntem din nou puşi în faţa faptului împlinit în lipsa unui dialog real, a unor consultări constructive şi nu formale aşa cum a fost cea din 10 octombrie, singura întâlnire cu CNAS, de altfel.

Ne-am aşteptat ca după votarea bugetului de stat să ne întâlnim instituţional cu CNAS. Având în vedere că bugetul alocat asistenţei medicale primare a crescut în anul 2012 faţă de anul 2011, ne-am aşteptat să regăsim creșterea şi în Norme, dar acest lucru nu s-a întâmplat. Unde va ajunge suplimentarea de buget promisă de decidenţi, dacă Normele nu conţin nici o modificare prin care aceste fonduri să ajungă la furnizori? Este neclar şi din ce fonduri se vor plăti gărzile pe care le fac medicii de familie în cele peste 100 de centre de permanență din întreaga ţară. Peste 700 de medici de familie asigură asistența medicală primară în afara programului cabinetelor, în weekend, sărbători legale de Crăciun şi Anul Nou, dar plata gărzilor întârzie adesea.

Anul 2011, an de protest pentru medicina de familie a adus nişte amendamente normelor, venind în sprijinul pacienţilor noştri. Putem proba însă oricând unele derapaje de la respectarea Normelor din 2011. Normele pentru anul 2012 anulează mult din ce s-a obţinut pentru pacienţi în anul 2011 şi prin urmare cei care vor suferi cel mai mult vor fi tot cetăţenii României, pacienţii noştri, care contribuie la strângerea fondului pentru sănătate şi care de acum vor suporta şi coplata. Întrucat medicilor le sunt acceptate doar 20 de consultații pe zi, conform noilor norme cel de-al 21-lea pacient va fi considerat neasigurat, pentru că NU va beneficia de consultații gratuite și nici de rețete compensate, bilete de trimitere și alte facilități rezervate statutului de plătitor de asigurări de sănătate.

Suntem mereu compătimiţi pentru birocraţie excesivă, dar zilnic apar noi obligaţii birocratice, toate susţinute din bugetul propriu al cabinetelor în defavoarea consultaţiilor şi a actului medical propriu-zis.

Ni se promit intenţii de dezvoltare a asistenței primare, ieftină şi eficientă în orice sistem de sănătate. În schimb, suntem asaltați de obligaţii noi, total nemedicale, constrângeri în activitatea curentă, toate în defavoarea pacienţilor şi a medicilor. Ni se impun softuri nefuncţionale şi incompatibile dar și documente care vin în contradicţie cu softurile.

Ne întrebăm dacă există un interes real pentru sănătatea populaţiei sau se doreşte doar o stare conflictuală permanentă iniţiată de cei care ar trebui să fie gestionarii banilor pe care cetăţenii îi plătesc ca asigurări de sănătate?

Documentul poate fi descarcat mai jos.

Comunicat de presă – Abuzurile caselor judeţene de asigurări Buzău, Giurgiu, Harghita

Federaţia Naţională a Patronatelor Medicilor de Familie (FNPMF) şi Societatea Naţională de Medicina Familiei/Medicină Generală (SNMF) condamnă hotărât abuzurile, ilegalităţile, presiunile şi discriminările promovate de conducerile Caselor Judeţene de Asigurări de Sănătate (CJAS) Buzău, Giurgiu şi Harghita de o lungă perioadă de timp, împotriva medicilor de familie din judeţele respective.

CJAS menționate refuză să încheie contractele medicilor de familie participanți la protestul naţional în perioada 1-10 iunie pentru 2011 începând cu data de 1 iunie, ceea ce contravine atât HGR nr 1389/2010 modificată prin HGR 304/2011 şi HGR 557/2011 (care stipulează ca dată a intrării în vigoare a Contractului-Cadru 1 iunie 2011) cât şi Protocolul de negociere nr 6801/10.06.2011 convenit la încheierea protestului între reprezentanţii medicilor de familie şi Ministerul Sănătăţii (care precizează ca dată de semnare a contractelor 1 iunie 2011).

În ciuda intervenţiilor diverşilor factori locali cu responsabilitate publică de a se intra în legalitate, a Ministrului Sănătăţii, a preşedintelui CNAS, Preşedinţii-directori Generali ai acestor CJAS continuă în mod artificial și în detrimentul pacienţilor, un conflict deja încheiat în restul județelor.

Se creează astfel, absolut ilegal şi în numele unei autonomii judeţene prost înţelese, de tip “stat în stat”, o nedorită discriminare privind plata lunii iunie a cabinetelor de asistenţă medicală primară din diferitele judeţe, pentru aceleaşi tipuri de servicii prestate şi în aceleaşi condiţii.

Această situaţie tensionată, care trenează de câteva săptămâni, a afectat deja foarte grav desfăşurarea activităţii a sute de cabinete medicale din judeţele respective, acest lucru repercutându-se negativ nu numai asupra medicilor, asistenţilor şi a angajaţilor acestor cabinete, ci mai ales asupra populaţiei deservite de aceste cabinete.

Este de neimaginat că într-un stat de drept, democratic, european, câteva persoane practică astfel de acţiuni ce demonstrează doar rea-voinţă, desconsiderare şi dispreţ atât pentru furnizorii care asigură servicii medicale populaţiei, pentru oameni, cât şi pentru lege şi nu în ultimul rând faţă de instituţiile ierarhic superioare care le – au solicitat intrarea în legalitate.

FNPMF şi SNMF îşi exprimă solidaritatea faţă de medicii nedreptăţiţi şi îi va susţine atât logistic, financiar cât şi prin acţiuni de protest la nivelul întregii ţări, dacă va fi cazul, în demersurile de remediere a acestei situaţii fără precedent.

FNPMF şi SNMF solicită demiterea conducerilor caselor de asigurări de sănătate Buzău, Giurgiu şi Harghita considerând că se fac vinovate de abuz în funcţie şi insubordonare şi – nu în ultimul rând – de lipsirea asiguraţilor de asistenţă medicală primară.

În concluzie, FNPMF şi SNMF solicită public CNAS şi MS să ia de urgenţă măsurile care se impun pentru intrarea în normalitate şi în aceste judeţe, precum şi sancţionarea corespunzătoare a celor care se fac vinovaţi de crearea, “gestionarea” şi întreţinerea nepermis de mult a acestor situaţii conflictuale nejustificate.

Documentul poate fi descărcat mai jos.

Comunicat de presă – Raportarea și plățile pentru luna iunie

Societatea Națională de Medicina Familiei (SNMF) și Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie (FNPMF) salută Comunicatul MS din 21 iulie 2011, care semnalează unele grave disfuncţionalităţi la nivelul unor judeţe, în aplicarea Normelor la Co-Ca 2011 şi a Protocolului semnat în 10 iunie 2011.

În acelaşi timp, salutăm atitudinea corectă a majorităţii caselor judeţene, care au înţeles marile dificultăţi pe care medicii de familie le-au întâmpinat la raportarea activităţii din luna iunie a.c. Credem că abuzurile trebuie să înceteze și că normalitatea unei relații contractuale implică respect și înțelegere între părti. Normele şi prevederile contractului cadru trebuie aplicate corect şi nediscriminatoriu, atât pentru medici cât şi pentru pacienţi, în toată ţara. O relaţie firească de colaborare între furnizorii de servicii medicale şi decidenţii din domeniul sănătăţii, pe care o solicităm de mult timp, poate aduce clare îmbunătăţiri a activităţii noastre.

Dorim să putem consulta în linişte, nu să scriem memorii, să facem educaţie, nu birocraţie, să facem prevenţie, nu să aşteptăm infinit modificări ale programelor informatice.

Sperăm ca în cel mai scurt timp în toată ţara să se rezolve aceste probleme şi să ne putem concentra pe activitatea firească din cabinetele noastre.

Documentul poate fi descărcat mai jos.

Comunicat de presă – Suspendarea temporară a protestului

Federaţia Naţională a Patronatelor Medicilor de Familie (FNPMF) şi Societatea Naţională de Medicină Familiei (SNMF) anunţă suspendarea temporară a protestului de nesemnare a contractelor de furnizare de servicii medicale în relaţia cu Casa de Asigurări. Începând de marţi, 14 iunie 2011, cele două organizaţii recomandă medicilor de familie parcurgerea etapelor legale în vederea semnării contractelor individuale pentru 2011 şi reluarea activităţii medicale în relaţie cu Casa de Asigurări de Sănătate, aşteptând publicarea cât mai rapidă în Monitorul Oficial a modificărilor legislative hotărâte în protocolul semnat.

Reprezentanţii judeţeni ai medicilor de familie din ţară s-au reunit într-o şedinţă extraordinară în data de 12 iunie 2011 la Bucureşti pentru a realiza bilanţul protestului. Aceştia au apreciat pozitiv reuşita în cadrul negocierilor a celor două reprezentante naţionale alese, într-o confruntare inegală în care autorităţile statului şi în special CNAS au încercat să dezinformeze şi să manipuleze opinia publică, au exercitat presiuni incredibile asupra medicilor de familie şi asupra liderilor lor şi au manifestat o totală lipsă de interes faţă de nevoile reale de asistenţă medicală primară ale cetăţenilor.

Medicii de familie din toată ţara consideră că preşedinții celor două organizaţii naţionale reprezentative ale medicilor de familie şi-au îndeplinit cu deplin succes mandatul pentru care au fost desemnate de colegii lor şi au reprezentat cu demnitate interesele medicilor de familie. În şedinţa de duminică, reprezentanţii judeţeni au refuzat categoric acceptarea demisiilor anunţate de dr. Doina Mihăilă şi dr. Rodica Tănăsescu; acestea au fost mandatate să reprezinte în continuare interesele medicilor de familie în plan patronal şi profesional în calitate de preşedinți interimari, până la alegerile din luna iulie 2011 la Iași.

Declaraţiile de vineri, 10 iunie, ale reprezentanţilor Ministerului Sănătăţii şi CNAS în care a fost recunoscută oficial subfinanţarea asistenţei medicale primare vin să confirme faptul că medicii de familie şi pacienţii solidari cu aceştia au tras un semnal de alarmă asupra problemelor grave, reale de finanţare. Considerăm aceste declaraţii un angajament public al Ministerului Sănătăţii şi CNAS că reprezentanţii acestor instituţii vor obţine finanţarea suplimentară a medicinei de familie la rectificarea bugetară din luna iulie şi ulterior finanţarea adecvată de minimum 9% din FNUASS în Bugetul de Stat 2012.

Medicii de familie doresc să mulţumească pacienţilor lor, care au înţeles motivele protestului, au avut răbdare şi au ajutat astfel soluționarea cererilor privind interesele pacienţilor. Mulţumim tuturor membrilor societăţii civile care şi-au manifestat solidaritatea şi tuturor reprezentanţilor mass media care au înţeles şi au redat amploarea situaţiei medicinei primare, prezentând echilibrat evenimentele.

Cele două organizaţii naţionale, SNMF şi FNPMF, consideră sistarea protestului ca pe un gest în favoarea pacienţilor noştri, care nu sunt vinovaţi pentru gravele deficienţe ale sistemului medical în general şi ale asistenţei medicale primare în special. Speram că promisiunea făcută de Ministerul Sănătăţii de a ne reîntâlni în luna septembrie pentru a crea strategii comune şi a aşeza medicina de familie în locul firesc în cadrul unui sistem de sănătate european va deveni realitate, pentru a nu mai fi puşi în situaţiile inacceptabile din acest an. Noi vom reaminti periodic decidenților și presei promisiunile făcute în aceste zile.

Documentul poate fi descărcat mai jos.

Comunicat de presă – NE-AM SĂTURAT!

Federaţia Naţională a Patronatelor Medicilor de Familie şi Societatea Naţională de Medicină a Familiei constată că, din păcate, sănătatea populaţiei, accesul la îngrijiri sau stabilitatea asistenţei medicale primare nu au nici o importanţă pentru decidenţi.

Constatăm că preşedintele CNAS se comportă în continuare într-un mod care nu respectă nici adevărul, nici minimele reguli ale deontologiei. Manipularea este un mod de abordare poate avantajos pentru scaunul domniei sale pe termen scurt, dar nu va acoperi pe termen lung incapacitatea de a oferi soluţii, de a crea strategii reale. Preşedintele CNAS consideră că dacă va crea conflicte între categoriile de medici, va găsi rezolvarea propriei ineficiențe. Probleme sunt, este adevărat, şi în ambulatorul de specialitate şi peste tot. A ne asmuţi unii împotriva altora este însă doar soluţia Preşedintelui CNAS.

Preşedintele CNAS tentează medicii de familie‚ mai „slabi de înger” să fure pacienţii celorlalţi. Președintele CNAS îndeamnă pacienţii să renunţe la medicul lor pe care îl cunosc dintotdeauna şi să plece la un alt medic. Ce vor face însă cei 10 milioane de pacienti din mediul rural, care abia au acces la un singur medic? Preşedintele CNAS a impus caselor locale un fel de „întrecere socialistă” pentru a forţa, şantaja, ameninţa medicii să semneze nişte acte adiţionale oricum ilegale ilegale și pe care le vom ataca și in contencios administrativ. Casele locale fac adunări originale, mere cu pere, ca să iasă ‚”socoteala”, să se declare învingători. Uneori au refuzat să valideze raportările lunii mai, fără acea minunată semnătură. Parcă suntem în urmă cu 25 de ani!! Asemenea metode de rezolvare a problemelor reale, profunde, ale cabinetelor de medicina familiei sunt cu totul originale și, din punctul nostru de vedere, ieftine și imorale. Se prezintă zilnic doar rapoarte grosolane, false, despre medicii care ar fi semnat acte adiţionale ilegale.

Uită să se menţioneze presiunile care se fac în toată ţara pentru semnături şi chiar ameninţările demne de un stat totalitar – medicii au fost sunaţi zilnic în mod insistent şi ameninţaţi, au fost vizitaţi la cabinete cu actele adiţionale, nu au fost lăsaţi că primească banii pe luna mai fără să semneze pentru luna iunie, liderii judeţeni au fost denigraţi in presa locală şi ameninţaţi. Angajaţii caselor judeţene au şantajat medicii şi i-au supus şi îi supun încă la o presiune psihică extraordinară, doar pentru a putea sa raporteze 120% semnături “la centru”. Ieri ameninţările s-au înmulţit, pentru că preşedintele CNAS doreşte să anunţe că medicii semnează în număr foarte mare şi protestul este fictiv. Dacă procentele nu vor fi cele dorite, vor fi inventate, aşa cum am dat exemplul din Vâlcea sau cel de la casa OPSNAJ – unde semnează reprezentanţii unităţilor militare, nu medicii.

Mai mult, am fost acuzati că politizăm dezastrul din sănătate. E o acuză care vine din partea unor politicieni nemultumiți că pierd voturi prețioase, pentru că pacienții nostri știu foarte bine ce partide se ascund în spatele decidenților din sănătate. Noi avem o singură politică: politica medicinei de familie. Nu avem și nu vom avea nici un pact cu un partid politic, dar vom lovi în orice partid care consideră sănătatea populației o problemă nesemnificativă.

Noi avem o numărătoare paralelă. Nici vorbă să fi semnat atâţia, cu toate presiunile la care au fost supuşi , inclusiv printr-o minciună propagată prin media.! Avem, în continuare o majoritate importantă de colegi care refuză semnarea contractelor pentru că înțeleg că în joc le este supraviețuirea.
Am solicitat medierea Ministerului Sănătăţii. Ne-am întâlnit şi aşteptăm un răspuns. Până când? Decidenții așteaptă să renunțăm, căci avem responsabilitatea pacienților noștri, și se asteaptș ca presiunile si abuzurile caselor să functioneze și să minimalizeze deciziile noastre.

Vom transmite forurilor europene ce se întâmplă în sistemul nostru de sănătate. De asemenea vom petiționa atit Consiliul Europei cât și Comisia Europeana și vom cere intervenția comisarului european pentru sănătate!

Pacienţii au nevoie de noi, să putem lucra în normalitate. Acum se pune problema pacienţilor. Am încercat din răsputeri să îi ajutăm, să nu taxăm. Ei ne sunt aproape, dar nu putem să-i lăsăm la nesfârşit fără drepturile lor de asiguraţi. Poate CNAS are o nouă strategie pentru noi economii. În fond, timp de 10 zile a făcut masive economii. Nu au fost reţete, nu au fost trimiteri la analize sau examene de specialitate, cabinetele noastre nu au fost plătite.

Pacienţii au nevoie de noi, de reţete, de investigaţii sau examene de specialitate. Nu dorim să fim părtaşi la această „selecţie ne-naturală” pe care se pare că o doreşte CNAS. Care este soluţia?

Solicităm de urgenţă o nouă întâlnire la nivelul Ministerului Sănătăţii pentru a găsi soluţii acestor probleme grave şi inutil prelungite.

Documentul poate fi descărcat mai jos.

Comunicat de presă – Nu semnăm contractele. Protestul continuă!

Dorim să INFIRMĂM CATEGORIC știrea aparută pe Mediafax. Ne miră foarte tare lipsa de profesionalism cu care a fost tratată aceasta știre, care ne face astfel un deserviciu imens.

În niciun caz nu s-a pus problema semnării contractelor. S-a pus problema să ne manifestăm disponibilitatea de a facilita procesul de contractare DUPĂ ÎNCHEIEREA PROTESTULUI, în sensul de a depune dosarele fără cererea de contractare sau cu cererea nesemnată, pentru a evita aglomeratia de la casele de asigurări.

Cum oare vă puteți imagina că se renunță la un protest care durează de zile întregi fără nicio rezolvare ?

Documentul poate fi descărcat mai jos.

Comunicat de presă – Protestul continuă, de marți consultațiile se taxează

Medicii de familie NU renunță la protest si NU vor semna actele adiționale la noul contract cadru pe 2011-2012. Toate solicitările anunțate după întâlnirea cu Ministrul Sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS) rămân valabile.

Începând de astăzi, 9 iunie, ne-am manifestat disponibilitatea de a recomanda colegilor să depună doar mapele de contractare. Acest lucru nu înseamnă că vom semna actele adiționale sau contractele. Mapele conțin doar actele necesare contractării serviciilor și prin depunerea lor ne aratăm disponibilitatea soluționării conflictului, însă nu renunțăm la protest.

Reiterăm cele afirmate ieri, că începând de săptămâna viitoare, marți 14 iunie, toate serviciile oferite pacienților în cabinetele medicilor de familie vor fi taxate.

Documentul poate fi descărcat mai jos.

Back To Top