Loading....

Declaraţie de presă – CNAS întârzie plăţile

Federaţia Naţională a Patronatelor Medicilor de Familie din România (FNPMF) şi Societatea Naţională de Medicina Familiei (SNMF) îşi exprimă îngrijorarea faţă de evoluţia relaţiilor contractuale între furnizorii de servicii medicale în asistenţa primară, respectiv cabinetele de medicină de familie şi casele judeţene de sănătate şi implicit cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.


Cabinetele medicale de medicină de familie sunt, conform legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu rectificările ulterioare, unităţi sanitare private care furnizează servicii medicale pe baza unui contract cu CJAS respectiv CASMB. Din sumele încasate pe baza acestui contract, se plătesc cheltuielile cu salarizarea personalului, taxele şi impozitele către bugetul statului, utilităţile, cheltuelile de administrare şi funcţionare, iar ceea ce rămâne este venitul impozabil al medicului. Veniturile unui cabinet de medicina familiei provin aproape în totalitate din contractul cu CJAS.

Un contract presupune respectarea obligaţiilor de ambele părţi. Neîndeplinirea obligaţiilor contractuale ale CJAS prin neplata, plata parţială sau plata întârziată duc la perturbări majore în funcţionarea cabinetelor medicale. Deşi cabinetele noastre funcţionează oricum în acest an la „cota de avarie”, având o finanţare extrem de modestă, iată că nici acest minimum nu mai este asigurat în toata ţara.

Consecinţele acestor disfuncţionalităţi de finanţare pentru cabinetele de medicina familiei sunt:
a. Imposibilitatea achitării facturilor curente, necesare activităţii cabinetelor: întreţinerea, tipizatele, telefoanele, serviciile de dezinfecţie, sterilizare, de incinerare a deseurilor, trusele de urgenţă, redevenţele sau chiriile, alte utilităţi;
b. Imposibilitatea achitării contribuţiilor obligatorii către bugetul statului pentru personalul angajat şi pentru medicul titular;
c. Imposibilitatea asigurării salariilor personalului şi venitului medicului;
d. Plata unor penalităţi deloc neglijabile pentru toate întârzierile de mai sus.

Considerăm că această atitudine înseamnă lipsa de înţelegere a nevoilor de servicii de asistenţă medicală primară în sistemul de asigurări de sănătate. Pacienţii noştri nu pot fi afectaţi la nesfârşit de prioritizări care nu ţin cont de nevoile lor.

În urma discuţiilor din februarie-martie 2009, prin protocoalele încheiate de reprezentaţii organizaţiilor naţionale ale medicilor de familie (SNMF, PNMF) şi respectiv reprezentanţii Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS) şi Ministerului Sănătăţii (MS) s-au garantat o structură şi un nivel de finanţare care, chiar dacă reprezintă o scădere a veniturilor faţă de 2008, au fost agreate ca fiind garantate până la sfârşitul anului. Deocamdată există un contract ale cărui condiţii, mai mult decât dezavantajoase, le-am acceptat în speranţa că nu vom fi nevoiţi să ne întrerupem activitatea. Acest contract nu este – însă – respectat de către unele case judeţene de asigurări de sănătate care uită că orice debitor din România plăteşte penalităţi substanţiale pentru orice întârziere de plată.

Trebuie menţionat faptul că întreaga asistenţă medicală primară este finanţată în mod direct de către cabinetele medicale de medicina familiei, din veniturile pe care acestea le realizează. Ca urmare, orice perturbare în finanţarea cabinetelor de medicina familiei duce la disfuncţionalităţi de amploare diferită pe întreg palierul asistenţei medicale primare şi a întregului sistem sanitar.

Cum este posibil, în condiţiile în care sănătatea în general are o finanţare minimală (şi ne referim la procente, nu la sume, deci nu există justificarea „crizei”), iar medicina de familie deţine un jenant procent de 5,4 din aceasta finanţare, ca nici măcar acest minimum să nu poată fi asigurat ?
Nu noi putem da răspunsul. Noi sperăm în rezolvarea situaţiei, pentru a ni se permite continuarea activităţii în cabinetele noastre. Raspunsul, soluţia, trebuie să fie date în acest moment de către reprezentanţii acelei părţi contractuale care nu şi-a îndeplinit contractul.

În condiţiile în care unele judeţe nu au primit deloc contravaloarea serviciilor medicale efectuate în luna iunie, altele au plăţi parţiale şi/sau restante, solicităm remedierea situaţiei în maximum 10 zile, cu încadrarea în prevederile Contractului-Cadru pe 2009, a normelor şi a protocoalelor încheiate.


Noi vom încerca să găsim soluţia legală pentru supravieţuirea cabinetelor noastre, pentru a putea oferi în continuare servicii medicale pacienţilor noştri, în speranţa că nu vom fi nevoiţi să transferăm o parte din sarcina financiară a caselor de asigurări pe umerii pacientului care deja contribuie la sistemul de asigurări sociale de sănătate.

Preşedinte SNMF Preşedinte FNPMF
Dr. Rodica Narcisa Tănăsescu Dr. Doina Ileana Mihăilă

http://www.paginamedicala.ro/video/Medicina-de-familie–in-prag-de-desfiintare_277/

Back To Top