Loading....

Comunicat de presă – Cerem intervenţia prim-ministrului pentru mediere

SNMF și FNPMF sunt preocupate de găsirea căilor de dezamorsare a situației actuale a sistemului sanitar, blocat de neputinţă. Pacienţii au din ce în ce mai greu acces la servicii medicale şi medicamente, farmaciştii şi producătorii îşi recuperează din ce în ce mai greu banii, cabinetele nu au venituri decente și de aceea, medicii emigrează. Este evident că sistemul de asigurări de sănătate patronat de stat, în formă actuală, şi-a atins limitele.

Pe lângă subfinanțarea cronică, greșeli manageriale grave perpetuate în timp au dus la amputarea rolului asistenței medicale primare. Acest fapt a dus la creșterea nesustenabilă a costurilor în asistența spitalicească. În ciuda repetatelor avertismente lansate de noi și de consilierii Bancii Mondiale și de Uniunea Europeană, decidenții au continuat să neglijeze problema asistenței medicale primare a populației României.

Dezbaterea organizată de noi astăzi a urmărit să găsească soluții pentru ieșirea din criză și pentru așezarea asistenței medicale primare în centrul sistemului de îngrijiri de sănătate. Soluția unanim acceptată este creșterea finanțării sănătății românilor și repartizarea fondurilor în funcție de gradul de solicitare a diverselor niveluri de asistență.

De aceea, în interesul populației și la recomandarea Băncii Mondiale, cerem alocarea a minimum 6% din PIB pentru sănătate, creșterea treptată și substanțială a bugetului pentru asistența medicală primară pînă la cel puţin 10 – 12% din totalul cheltuielilor pentru sănătate, în următorii 5 ani, obligatoriu minim 9% pentru asistența medicală primară din total FNUASS pentru anul în curs.

Suntem cetăţeni liberi şi membri ai unei profesiuni liberale de la care societatea aşteaptă soluţii şi îndrumări pentru o viaţă mai sigură şi mai prosperă. Protestul nostru actual nu urmărește doar creșterea finanțării ci și recunoașterea rolului și statutului medicului de familie în sistemul medical românesc în concordanță cu Uniunea Europeană. Solicităm:

 Clarificarea normelor de aplicare a contractului-cadru cu privire la asistența pacienților cronici;

 Asigurarea valorii minim garantate atat la per capita, cat si la per serviciu, cu regularizari trimestriale. Valoarea minim garantată la capitație minimum 3 lei. Valoarea minim garantată la serviciu, minimum 2,5 lei. La ambele valori de punct se va corela cu gradul profesional;

 Plata la capitație la înscriși, NU la asigurați;

 Modificarea formulei de calcul pentru punctajul la capitație, cu depunctare graduală pentru medicii cu mai mult de 2200 de pacienți;

 Informatizarea trebuie să fie obiectul unui contract separat, negociat și suportarea costurilor de catre MS si CNAS, atât pentru asigurarea tehnicii necesare, cât și a muncii de editare a cardurilor;

 Eliminarea din ordinul cu completarea rețetelor și trimiterilor a prevederilor privind codurile de bare si a altor enormitati din aceste ordin;

 Minim 9% pentru asistența medicală primară din total FNUASS pentru anul în curs;

 Negocierea tuturor documentelor/actelor normative care ne privesc!

 CNAS este responsabilă de corectitudinea listelor. Erorile SIUI trebuie corectate iar medicii, despăgubiți.

 Cerem în mod oficial o mediere, intervenția primului ministru pentru rezolvarea problemelor din asistența medicală primară.

Documentul poate fi descărcat mai jos.

Înregistrarea dezbaterii publice poate fi urmărită aici.

Back To Top