Loading....

Comunicat de presă – Fără contract de la 1 aprilie

Federaţia Naţională a Patronatelor Medicilor de Familie (FNPMF) şi Societatea Naţională de Medicina Familiei (SNMF), reprezentanţi ai furnizorilor de servicii medicale în asistenţa medicală primară, au decis ca începând cu data de 1 aprilie 2010 să funcţioneze în sistem strict privat, în afara contractului cu Casa de Asigurări de Sănătate.

Motivele care au condus la luarea acestei decizii sunt:

  1. Publicarea Contractului-Cadru în altă formă decât cea convenită la consultări;
  2. Publicarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-Cadru pentru anul 2010 fără a avea loc consultări cu organizaţiile reprezentative ale medicilor de familie;
  3. Aplicarea Normelor Metodologice în forma preconizată conduce la falimentul cabinetelor medicilor de familie şi la imposibilitatea de a acorda asistenţă medicală pacienţilor.

Documentul poate fi descărcat mai jos.

Back To Top