Loading....

Consecințele încetării stării de alertă asupra pacienților din România

FNPMF a sesizat Administrației Prezidențiale, Ministerului Sănătății și Casei Naționale de Asigurări de Sănătate consecințele imediate ale încetării stării de alertă asupra pacienților din România.

Stimată doamnă consilier,
Stimată doamnă președinte,
Stimate domnule ministru,

Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie a luat la cunoștință cu îngrijorare despre decizia Administrației Prezidențiale și a Guvernului României de a nu mai prelungi starea de alertă după data de 8 martie a.c..

Vă atragem atenția asupra consecințelor acestei decizii, cu privire la accesul pacienților la asistența medicală primară după data de 8 martie a.c.:

1. Pacienții vor fi nevoiți să se programeze la cabinetul de medicina familiei pentru unul sau mai multe bilete de trimitere, apoi să se programeze la cabinetele din ambulatoriul de specialitate sau la spital pentru obținerea scrisorilor medicale, necesare continuării prescrierii lunare de către medicul de familie a tratamentului pentru boala cronică, pentru medicamentele notate cu * sau ** în lista medicamentelor compensate aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008. Pe durata stării de urgență și a stării de alertă scrisorile medicale nu au mai fost necesare pentru prescrierea tratamentului, păstrându-și valabilitatea pe toată durata stării de alertă;

2. Pacienții vor fi nevoiți să se prezinte personal cu cardul de asigurat la cabinetul de medicina familiei și cabinetele din ambulatoriul de specialitate, întrucât nu va mai fi posibilă acordarea de consultații la distanță, cu două excepții – consultaţiile pentru bolile cu potenţial endemo-epidemic ce necesită izolare (limitate la 2 consultaţii/asigurat/episod) și consultaţiile pentru afecţiunile cronice (limitate la 1 consultație/asigurat/lună);

3. Pacienții vor fi nevoiți să aștepte un număr de zile, poate săptămâni, pentru o programare la cabinetul de medicina familiei și cabinetele din ambulatoriul de specialitate, având în vedere limitările deja menționate la pct. 2 și restul limitărilor pentru consultațiile și serviciile din pachetul de servicii de bază, cum ar fi limita de 20 de pacienți (consultații/servicii) care pot fi consultați de medicul de familie într-o zi, precum și plafonul trimestrial de aproximativ 1200 consultații/servicii. Precizăm și că modificarea numărului de consultații pe oră după data de 8 martie va duce și la o reducere a plafonului trimestrial pentru trimestrul I 2022 cu aproximativ 100 de consultații/servicii, ceea ce poate conduce la imposibilitatea acordării serviciilor în cabinetele de medicina familiei în a doua jumătate a lunii martie.

Vă adresăm rugămintea să informați eficient și din timp cetățenii, asigurații și pacienții despre toate consecințele ridicării stării de alertă asupra accesului lor la serviciile medicale.

Rolul cabinetelor de medicină de familie este să furnizeze serviciile medicale de asistență medicală primară în baza contractelor încheiate cu casele de asigurări de sănătate și cu direcțiile de sănătate publică.

Rolul nostru nu este să fim scutul autorităților române – recent felicitate de Președintele României pentru măsurile luate – în fața nemulțumirilor cetățenilor României, asiguraților caselor de asigurări de sănătate din România și ale pacienților cărora Administrația Prezidențială, Casa Națională de Asigurări de Sănătate și Ministerul Sănătății trebuie să le asigure accesul la servicii medicale în baza prevederilor Constituției României, Legii 95/2006 și Legii 46/2003 a drepturilor pacienților.

Back To Top