Loading....

Solicitări adresate MS și CNAS privind Raportul special al Avocatului Poporului

Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie a transmis două solicitări Ministerului Sănătății și Casei Naționale de Asigurări de Sănătate cu privire la Raportul special al Avocatului Poporului publicat în anul 2021, mai exact la deșertificarea României din punct de vedere al accesului pacienților asigurați și neasigurați la servicii medicale, în special servicii de asistență medicală primară și comunitară.

Stimată doamnă președinte,

Având în vedere Raportul special privind lipsa medicilor de familie din zona rurală și din zonele defavorizate sau greu accesibile, elaborat și publicat de Avocatul Poporului în anul 2021, vă adresăm rugămintea să ne comunicați:

1. Raportul/rapoartele direcțiilor de specialitate din cadrul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind analiza recomandărilor din Raportul special al Avocatului Poporului;

2. Măsurile pe termen scurt, mediu și lung pe care le propune Casa Națională de Asigurări de Sănătate, cu termene de implementare și indicatori de rezultat și indicatori de impact;

3. Analiza realistă și strategia clar definită la nivelul CNAS pentru fundamentarea bugetului alocat asistenței medicale primare, realizată până la 31.03.2018, așa cum se arată în Decizia Curţii de Conturi a României nr. 12/V/03.11.2017 emisă de către directorul Direcţiei 2 din cadrul Departamentului V al Curţii de Conturi;

4. Analiza realistă și strategia clar definită la nivelul CNAS privind necesarul de furnizori de asistență medicală primară – medici cu listă proprie – pentru perioada 2012-2020, aferentă Strategiei pentru dezvoltarea asistenței medicale primare în România între anii 2012-2020, a Ministerul Sănătății;

5. Raportul privind numărul de cereri de contractare și dosare complete înregistrate la nivelul caselor județene de asigurări de sănătate, a municipiului București și AOPSNAJ, acceptate, respectiv respinse, pe grupe de vârstă și tipuri de furnizori de servicii de asistență medicală primară (CMI, SRL cu un singur medic angajat cu listă proprie, SRL cu mai mulți medici angajați cu listă proprie) în perioada 2010-2021.

Stimate domnule ministru,

Având în vedere Raportul special privind lipsa medicilor de familie din zona rurală și din zonele defavorizate sau greu accesibile, elaborat și publicat de Avocatul Poporului în anul 2021, vă adresăm rugămintea să ne comunicați:

1. Raportul/rapoartele direcțiilor de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății și Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind analiza recomandărilor din Raportul special al Avocatului Poporului;

2. Măsurile pe termen scurt, mediu și lung pe care le propun Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurări de Sănătate, cu termene de implementare și indicatori de rezultat și indicatori de impact;

3. Analiza realistă și strategia clar definită la nivelul CNAS pentru fundamentarea bugetului alocat asistenței medicale primare, realizată până la 31.03.2018, așa cum se arată în Decizia Curţii de Conturi a României nr. 12/V/03.11.2017 emisă de către directorul Direcţiei 2 din cadrul Departamentului V al Curţii de Conturi;

4. Analiza realistă și strategia clar definită la nivelul MS pentru fundamentarea bugetului alocat asistenței medicale primare;

5. Analiza realistă și strategia clar definită la nivelul MS privind necesarul de medici rezidenți, parcursul acestora în programul de rezidențiat, respectiv numărul de medici specialiști de medicina familiei pentru perioada 2012-2020, aferentă Strategiei pentru dezvoltarea asistenței medicale primare în România între anii 2012-2020, a Ministerul Sănătății;

Back To Top