Loading....

Implicarea medicilor de familie în acordarea serviciilor medicale pentru refugiații din Ucraina

Din declaraţiile transmise live astăzi pe pagina Ministerului Sănătăţii, să înţelegem că ministerul de resort nu ştie cât de implicaţi sunt deja medicii de familie în acordarea serviciilor medicale pacienților fugiţi din calea războiului din Ucraina?

Încă din prima zi medicii de familie din judeţele de graniță au fost primii care s-au implicat în oferirea asistenței medicale, alături de colegii din spitalele județene şi colegii din ambulatoriu. Am găsit singuri soluţii pentru traducere, medicamente, chiar cazare şi toate cele necesare, împreună cu câteva ONG-uri sau grupuri de ajutor create ad hoc.

După ce autorităţile au clarificat în luna martie legislaţia privind sistemul de asigurări de sănătate pe teritoriul României, am continuat să ne implicăm, deşi birocraţia aferentă îi încurcă atât pe pacienții urcraineni cât şi pe medici.

Este nedrept ca după 4 luni de muncă în slujba pacienţilor, ministrul să vorbească astăzi despre medicii de familie care trebuie să se implice „într-un efort comun” şi să acorde şi ei servicii pacienților din Ucraina.

Îi dorim succes domnului ministru la întâlnirile cu organizaţiile PROFESIONALE ale medicilor de familie. Cu organizaţiile PATRONALE ale medicilor de familie refuză să se întâlnească de jumătate de an, aşa cum refuză să răspundă şi la majoritatea adreselor scrise transmise în lunile februarie şi martie.

#RESPECTpentruMedicinadeFamilie

De ce să trimitem un fișier Excel gol în fiecare săptămână la DSP?

FNPMF a sesizat Ministerului Sănătății solicitarea CNSCBT prin care cabinetele de medicina familiei sunt obligate să trimită săptămânal un fișier Excel gol către Direcțiile de Sănătate Publică, în situația în care nu au vaccinat în acea săptămână nici un copil din Ucraina aflat pe teritoriul României.

Stimate domnule ministru,

Vă solicităm sprijinul cu privire la solicitarea CNSCBT nr 5271/16.03.2022 privind raportarea săptămânală a vaccinărilor pentru copiii refugiați din Ucraina aflați pe teritoriul României.

Conform informării DSP județene către cabinetele de medicina familiei, CNSCBT a transmis prin intermediul Ministerului Sănătății solicitarea ca raportarea săptămânală să fie realizată chiar dacă nu există copii vaccinați.

Deci fiecare dintre cele aproximativ 10.000 de cabinete de medicina familiei ar trebui să trimită începând de săptămâna aceasta un tabel gol, format Excel, prin e-mail către biroul de Epidemiologie al Direcției de Sănătate Publică din județ. În fiecare săptămână.

Precizăm că CNSCBT solicită și alte raportări săptămânale și lunare în format Excel și/sau pe hârtie, iar alte segmente ale INSP alte raportări lunare, trimestriale și anuale. Volumul de muncă adunat pentru toate aceste raportări – pe care le considerăm inutile în acest format – îl estimăm a fi de 24 de ore, deci 3 zile lucrătoare cu 8 ore de muncă/zi. Practic personalul medical dintr-un cabinet de medicina familiei lucrează 3 zile din 20 de zile lucrătoare în fiecare lună doar pentru aceste raportări inutile. În mod evident, acest timp nu poate fi luat din cele minimum 35 de ore/săptămână contractate de casa de asigurări de sănătate, dedicate consultațiilor medicale, deci este luat din timpul personal al medicului și din celelalte 5 ore din programul de 40 de ore/săptămână al asistentului medical angajat cu normă întreagă.

Vă adresăm rugămintea să dispuneți analizarea acestei situații și luarea măsurilor care se impun.

Solicităm clarificări privind vaccinarea persoanelor din Ucraina

FNPMF a solicitat Ministerului Sănătății clarificări privind vaccinarea persoanelor aflate pe teritoriul României în urma agresiunii militare din Ucraina.

Stimate domnule ministru,

Având în vedere adresa Institutului Național de Sănătate Publică – Centrul Național pentru Supravegherea și Controlul Bolilor Transmisibile nr. 4089/01.03.2022, transmisă cabinetelor de medicina familiei prin intermediul Direcțiilor de Sănătate Publică, referitor la situația specială existentă în contextul epidemiologic actual din Ucraina și existența unui aflux crescut de persoane pe teritoriul României care pot fi cazate în alte locații decât cele organizate (tabere de refugiați/centre de imigrări etc.) și avertismentului cu privire la existența riscului de import pentru diverse boli transmisibile, cu precădere difteria, poliomielita, rujeola, vă adresăm următoarele întrebări:

1. Este posibilă vaccinarea contra difteriei, poliomielitei, rujeolei a copiilor fără CNP românesc cu doze de vaccin furnizate de Direcțiile de Sănătate Publică cabinetelor de medicina familiei care au încheiat contract pentru Programul Național de Imunizare?

2. Este posibilă livrarea acestor doze de vaccin la cabinetele de medicina familiei prin intermediul Direcțiilor de Sănătate Publică, ONG-urilor sau firmelor de curierat, cu asigurarea lanțului de frig? Menționăm din nou că majoritatea DSP județene nu livrează dozele de vaccin la cabinete, nici în cazul vaccinului contra covid.

3. Cum se va realiza raportarea acestor vaccinări, având în vedere că Registrul Național Electronic de Vaccinări conține câmpurile obligatorii CNP copil, CNP mamă și există o corelare la nivelul DSP între vaccinările raportate în RENV și dozele de vaccin primite prin proces-verbal de cabinetele de medicina familiei?

4. Este posibilă vaccinarea și în taberele de refugiați/centrele de imigrări, prin deplasarea personalului medical din cabinetele de medicina familiei din proximitate, care optează pentru acest lucru? Cabinetul medical este autorizat de Direcția de Sănătate Publică pentru vaccinare la sediul cabinetului sau – în cazul explicit al vaccinării contra covid – și la domiciliul pacientului.

Având în vedere urgența generată de contexul epidemiologic actual, apreciem un răspuns al Ministerului Sănătății oferit cu maximă celeritate pentru întrebările de mai sus.

Back To Top