Loading....

Comunicat de presă – Nesemnare acte adiționale

Comunicat de presă comun SNMF-FNPMF care dorește să lămurească manipularea privitoare la semnarea actelor adiționale sugerată de comunicatele caselor județene.

SNMF şi FNPMF anunţă că medicii de familie nu vor semna actele adiţionale despre care s-a anunţat astăzi în judeţe prin comunicate emise de casele judeţene către furnizorii de servicii medicale (vezi http://www.casdb.ro).

Anunţul face referire la actele normative în vigoare. Atragem atenţia că actul normativ în vigoare în acest moment este HG nr. 1389/2010 cu modificarea din 31 mai 2011, ce reprezintă contractul-cadru 2011 – 2012, aplicabil de astăzi, act la care ordinul Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui C.N.A.S. nr. 864/538/2011 prin care se aprobă Normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2011 urmează a fi publicat.

Prin urmare atragem atenţia că exprimarea ambiguă din anunţul respectiv este menită să inducă în eroare atât opinia publică, pacienţii, cât şi reprezentanţii presei, pentru a devia atenţia de la problemele reale ale acestui act normativ.

Semnarea acestui act adiţional este echivalentă cu semnarea de facto a contractului pentru 2011, doar că este pe timp limitat.

Nu se poate semna act adiţional la contractul 2010 deoarece contractul-cadru 2010 nu mai este în vigoare de ieri.

Nu se poate semna act adiţional la contractul 2010 – expirat – cu norme valabile pentru contractul-cadru 2011-2012 – încă nepublicate în Monitorul Oficial.

În continuare ne arătăm disponibilitatea pentru dialog real şi pentru dezamorsarea acestei situaţii nedorite de medicii de familie.

Documentul poate fi descărcat mai jos.

Back To Top