Loading....

Solicităm Ministerului Sănătății digitalizarea prescrierii controlate a medicamentelor stupefiante și psihotrope

FNPMF a transmis Ministerului Sănătății o solicitare pentru organizarea unei videoconferințe având ca temă digitalizarea prescrierii controlate a medicamentelor stupefiante și psihotrope.

Stimate domnule ministru,

Vă adresăm rugămintea de a dispune Direcției Politica Medicamentului organizarea unei videoconferințe referitoare la digitalizarea prescrierii controlate a medicamentelor stupefiante și psihotrope, pentru care în prezent sunt utilizate rețetele ”verzi” și ”galbene” conform prevederilor Hotărârii nr. 1.915/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope, publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 11 ianuarie 2007.

Pentru agenda videoconferinței propunem solicitarea FNPMF, comună cu alte nouă organizații profesionale și ale pacienților, transmisă Ministerului Sănătății în anul 2020, ca preparatele stupefiante și psihotrope să poată fi prescrise în siguranță în baza prevederilor Ordinului MS/CNAS nr. 674/252/2012 prin intermediul Sistemului Informatic al Prescripției Electronice administrat de CNAS.

Precizăm că am purtat un îndelungat dialog atât cu CNAS, Ministerul Afacerilor Interne – Direcția Medicală,  Agenția Națională Antidrog, Autoritatea pentru Digitalizarea României cât și cu Ministerul Sănătății – domnul secretar de stat Andrei Baciu și doamna consilier Camelia Bunaciu privind această solicitare. Anexăm întreaga corespondență.

Dorim să clarificăm încă o dată următoarele aspecte:

– nu dorim relaxarea prescrierii ci doar digitalizarea, urmând atât modelul existent cu succes deja de 9 ani în România pentru toate celelalte medicamente compensate și gratuite, prescrise prin Sistemul Informatic al Prescripției Electronice (SIPE) gestionat de CNAS, cât și modelul altor țări europene;

într-o primă etapă poate fi pilotată de CNAS doar digitalizarea rețetelor verzi/tab III (psihotrope de tipul Xanax), având în vedere nevoia de control mai strict pentru produsele eliberate pe baza rețetelor galbene/tab II (stupefiante de tipul morfină, metadonă);

digitalizarea poate fi realizată în trepte, la fel cum s-a procedat în anul 2012 când s-a introdus SIPE și timp de 6 luni au existat în paralel rețetele pe hârtie și cele electronice. Astfel rețetele verzi/tab III pot continua să existe pentru medicii prescriptori care nu au contract cu casa de asigurări (însă ar putea folosi SIPE dacă ar dori), în timp ce medicii prescriptori care au contract cu casa de asigurări pot opta pentru prescrierea exclusivă în SIPE și renunțarea la rețetele verzi/tab III.

Precizăm și că digitalizarea este o componentă importantă a Planului Național de Redresare și Reziliență, inclusiv Ministerul Sănătății, INSP, ANMDMR și direcțiile de sănătate publică fiind menționate explicit între cele 60 de instituții de sănătate publice care vor fi nevoite să se digitalizeze până la finalul lunii iunie 2023, conform Componentei 7 – Transformare digitală, Măsura I3 – Crearea sistemului de eHealth și telemedicină, Jalonul 1 – Instituții de sănătate publică digitalizate, responsabil Ministerul Sănătății.

Back To Top