Loading....

Solicitare – platformă pentru eliberarea comprimatelor de iodură de potasiu

Solicităm încă o dată Ministerului Sănătăţii să creeze împreună cu Serviciul Telecomunicaţii Speciale un site pe care farmaciile să poată verifica dacă pe un CNP s-a mai eliberat deja iodură de potasiu. Crearea unui astfel de site durează maximum o oră. Solicitarea trebuie făcută de Ministerul Sănătăţii, împreună cu modificarea în regim de urgență a Ordinului ministrului sănătății nr. 1648/2022, pentru eliminarea reţetei de la medicul de familie şi introducerea siteului creat de STS.


Ministerul Sănătăţii – România
Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării – România
STS – Serviciul de Telecomunicaţii Speciale
Ministrul Alexandru Rafila
Ministrul Sebastian Burduja
Ministrul Lucian Bode

Reacțiile medicilor de familie după lansarea eșuată la 1 iulie a Registrului Electronic Național de Vaccinare

Zeci de colegi au sesizat în mediul online problemele întâmpinate în accesarea Registrului Electronic Național de Vaccinare, relansat de Institutul Național de Sănătate Publică și Ministerul Sănătății la 1 iulie.

Colegiul Medicilor din România și Grupul de Vaccinologie al Societății Naționale de Medicina Familiei a răspuns întrebărilor jurnalistei Diana Brâncuș pentru TVR în 7 iulie: http://stiri.tvr.ro/istoricul-vaccinarii-unor-copii–disparut-din-noul-registru-electronic–se-pot-pierde-date-importante-despre-acoperirea-reala-a-imunizarilor_909191.html

Colegii din asociația și patronatul MF Cluj trag un semnal de alarmă privind situaţia Registrului Electronic Național de Vaccinare printr-un comunicat de presă dat publicității pe 9 iulie: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0j2Z8eiAvx6Wwq3tx317yFgrxA8ZqREmkTFsaudZwXFCgTxzr6HKH1BuAtP6p2hg4l&id=109567833764311

Jurnalista Monica Cosac analizează situația RENV pentru Jurnalul.ro într-un articol publicat pe 11 iulie: https://jurnalul.ro/stiri/social/noul-registru-de-vaccinare-provoaca-haos-in-vaccinarea-copiilor-904794.html

Societatea Națională de Medicina Familiei remite presei un comunicat în 12 iulie – „Vaccinarea copiilor: în colaps!”. Text comunicat: https://snmf.ro/2022/07/12/vaccinarea-copiilor-in-colaps/

Dr. Daciana Toma, secretar Societatea Naţională de Medicina Familiei, acordă un interviu postului de radio Europa FM pe 12 iulie: „Am vorbit cu un coleg care a spus că a stat 3 ore încercând să introducă un vaccin și nu a reușit, colegi au semnalat din țară aceste disfuncționalități iar recomandarea DSP-ului a fost să introducem de mână tot istoricul vaccinal al copilului. Gândiți-vă totuși că în cabinetul medicului de familie nu e asta singura activitate pe care o avem. Într-o țară renumită pentru cât de dezvoltat este IT-ul sau ce oameni pregătiți avem pe IT să nu fim în stare să facem o preluare de baze de date mi se pare halucinant.” Link interviu: https://www.europafm.ro/medicii-de-familie-spun-ca-noul-registru-de-vaccinare-nu-functioneaza-corespunzator-s-a-pierdut-istoricul-amanam-vaccinari-audio/

Întrebări platforma Corona forms

FNPMF a transmis Ministerului Sănătății întrebări cu privire la platforma Corona forms.

Stimate domnule ministru,

Având în vedere modificările recente al platformei Corona forms, prin care a fost introdus și butonul “Anchete epidemiologice”, vă adresăm următoarele înrebări:


1. Ministerul Sănătății intenționează să treacă în sarcina medicilor de familie realizarea anchetelor epidemiologice?


2. Dacă răspunsul la întrebarea 1. este pozitiv, Ministerul Sănătății intenționează să transfere și bugetul Direcțiilor de Sănătate Publică în bugetul cabinetelor de medicina familiei?


3. Când va fi simplificată secțiunea Fișe de testare, pentru ca introducerea rezultatelor testelor antigen rapide în Corona forms să nu mai fi atât de cronofagă pentru cabinetele de medicina familiei? Precizăm că am solicitat acest lucru din luna decembrie 2021.

În măsura timpului pe care ni-l puteți acorda, vă stăm la dispoziție pentru a detalia cele de mai sus.

Solicitare către CNAS despre priorităţile Guvernului în ceea ce priveşte digitalizarea şi e-Sănătatea – conectare DES și SIGMA SMART

Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie a transmis CNAS o solicitare privind prioritățile Guvernului în ceea ce privește digitalizarea și e-Sănătatea, mai exact proiectul de conectare a mai multor tipuri de furnizori la Dosarul Electronic de Sănătate (funcțional în prezent doar pentru cabinetele de medicina familiei, farmacii și câteva spitale) și proiectul SIGMA SMART (concedii medicale, bilete de trimitere ș.a. electronice).

Stimată doamnă președinte,

Având în vedere comunicatul de presă transmis de Guvernul României în luna decembrie 2021, privind adoptarea memorandumului care vizează stabilirea unor măsuri pentru implementarea de către CNAS a unor proiecte finanţate din fonduri europene, respectiv:

– Sistemul informatic pentru conectarea la DES (Dosarul Electronic de Sănătate) a furnizorilor de servicii paraclinice, clinice, medicină fizică şi de reabilitare, îngrijiri medicale la domiciliu, îngrijiri paliative la domiciliu, medicină dentară, dispozitive medicale, tehnologii şi dispozitive asistive şi consultaţii de urgenţă la domiciliu şi activităţi de transport sanitar neasistat – eDES;

– Sistemul informatic pentru Gestionarea Modernă a Accesului la servicii Medicale, Acte, Recomandări şi Tehnologii – SIGMA SMART (documente utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate: certificatele de concediu medical, biletele de trimitere pentru ambulatoriul de specialitate (specialităţi clinice, paraclinice, medicină dentară) şi pentru internare în regim de spitalizare de zi sau continuă, scrisorile medicale, recomandările privind îngrijirile medicale la domiciliu, recomandările privind acordarea dispozitivelor medicale, programările serviciilor medicale),

precum și informația că cele două proiecte reprezintă două dintre priorităţile Guvernului în ceea ce priveşte digitalizarea şi e-Sănătatea, fiind incluse în programul de guvernare, vă rugăm să aveți amabilitatea să ne comunicați următoarele:

1. Care este stadiul de implementare al celor două proiecte?
2. Care este termenul de operaționalizare – când vor fi folosite efectiv de furnizori cele două sisteme?
3. Care este calendarul de consultare a organizațiilor furnizorilor de servicii de asistență medicală primară, având în vedere că ambele sisteme influențează activitatea furnizorilor AMP?
4. Cum se va realiza programarea serviciilor medicale prin sistemul SIGMA SMART?

Solicităm Ministerului Sănătății digitalizarea prescrierii controlate a medicamentelor stupefiante și psihotrope

FNPMF a transmis Ministerului Sănătății o solicitare pentru organizarea unei videoconferințe având ca temă digitalizarea prescrierii controlate a medicamentelor stupefiante și psihotrope.

Stimate domnule ministru,

Vă adresăm rugămintea de a dispune Direcției Politica Medicamentului organizarea unei videoconferințe referitoare la digitalizarea prescrierii controlate a medicamentelor stupefiante și psihotrope, pentru care în prezent sunt utilizate rețetele ”verzi” și ”galbene” conform prevederilor Hotărârii nr. 1.915/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope, publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 11 ianuarie 2007.

Pentru agenda videoconferinței propunem solicitarea FNPMF, comună cu alte nouă organizații profesionale și ale pacienților, transmisă Ministerului Sănătății în anul 2020, ca preparatele stupefiante și psihotrope să poată fi prescrise în siguranță în baza prevederilor Ordinului MS/CNAS nr. 674/252/2012 prin intermediul Sistemului Informatic al Prescripției Electronice administrat de CNAS.

Precizăm că am purtat un îndelungat dialog atât cu CNAS, Ministerul Afacerilor Interne – Direcția Medicală,  Agenția Națională Antidrog, Autoritatea pentru Digitalizarea României cât și cu Ministerul Sănătății – domnul secretar de stat Andrei Baciu și doamna consilier Camelia Bunaciu privind această solicitare. Anexăm întreaga corespondență.

Dorim să clarificăm încă o dată următoarele aspecte:

– nu dorim relaxarea prescrierii ci doar digitalizarea, urmând atât modelul existent cu succes deja de 9 ani în România pentru toate celelalte medicamente compensate și gratuite, prescrise prin Sistemul Informatic al Prescripției Electronice (SIPE) gestionat de CNAS, cât și modelul altor țări europene;

într-o primă etapă poate fi pilotată de CNAS doar digitalizarea rețetelor verzi/tab III (psihotrope de tipul Xanax), având în vedere nevoia de control mai strict pentru produsele eliberate pe baza rețetelor galbene/tab II (stupefiante de tipul morfină, metadonă);

digitalizarea poate fi realizată în trepte, la fel cum s-a procedat în anul 2012 când s-a introdus SIPE și timp de 6 luni au existat în paralel rețetele pe hârtie și cele electronice. Astfel rețetele verzi/tab III pot continua să existe pentru medicii prescriptori care nu au contract cu casa de asigurări (însă ar putea folosi SIPE dacă ar dori), în timp ce medicii prescriptori care au contract cu casa de asigurări pot opta pentru prescrierea exclusivă în SIPE și renunțarea la rețetele verzi/tab III.

Precizăm și că digitalizarea este o componentă importantă a Planului Național de Redresare și Reziliență, inclusiv Ministerul Sănătății, INSP, ANMDMR și direcțiile de sănătate publică fiind menționate explicit între cele 60 de instituții de sănătate publice care vor fi nevoite să se digitalizeze până la finalul lunii iunie 2023, conform Componentei 7 – Transformare digitală, Măsura I3 – Crearea sistemului de eHealth și telemedicină, Jalonul 1 – Instituții de sănătate publică digitalizate, responsabil Ministerul Sănătății.

Soluții digitale pentru pacienți și cabinetele medicilor de familie, oferite prin parteneriatul dintre FNPMF și FEMYO

Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie și Femyo, una dintre companiile românești de top din medtech, vin în sprijinul cabinetelor de medicina familiei pentru a simplifica realizarea programărilor și consultațiilor la distanță, reducând numărul de telefoane neesențiale primite la cabinet și îmbunătățind interacțiunea cu pacienții. O parte din încasările Femyo pentru acest serviciu revin FNPMF pentru a sprijini dezvoltarea și promovarea serviciilor specifice medicinei de familie, precum și recunoașterea importanței specialității.

Femyo oferă fiecarui cabinet un robot telefonic și un site de prezentare pentru a gestiona automat programările, informarea pacienților și consultațiile la distanță oferite în regim decontat sau cu plată, online sau telefonic. Site-ul se integrează cu cele mai populare calendare și cu procesatori de plăți cu cardul, pentru a oferi pacienților o experiență digitală modernă la același nivel cu cele mai dezvoltate clinici private naționale și internaționale.

Serviciul a plecat de la nevoia multor medici de familie de a se elibera de avalanșa de telefoane primite de la pacienți, în special de la inceputul pandemiei de când consultațiile telefonice au fost reglementate. Obligația de a monitoriza evoluția pacienților COVID-19 nu a făcut decât să adauge la presiunea asupra medicului și la creșterea numărului de apeluri telefonice. Din acest motiv obiectivul principal al parteneriatului a devenit eliberarea timpului medicului pentru a se concentra pe actul medical, fără a fi nevoie ca medicul să rezolve și problemele care însoțesc uneori adoptarea noilor tehnologii.

Încă din perioada de teste sistemul a demonstrat că poate reduce cu peste 25% numărul de apeluri, fără să afecteze negativ disponibilitatea față de pacient. Dimpotrivă, mulți pacienți s-au declarat încântați de posibilitatea de a se programa online la medicul de familie și de faptul că robotul telefonic răspunde cu informații utile despre modalitățile de accesare a serviciilor medicului lor de familie la orice oră în orice zi a anului.” a declarat Daniel Stan, directorul general Femyo.

Sistemul a fost realizat de la zero împreună cu medici de familie practicieni în România, astfel încât să răspundă tuturor nevoilor noastre și ale pacienților noștri. Nu este o soluție importată din străinătate și nici una creată mai intâi pentru marile clinici private sau alte specialități și doar adaptată ulterior medicilor de familie, cum există altele deja pe piață.” a mai declarat dr. Raluca Zoițanu, președinte Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie.

În prezent peste 50 de cabinete de medicina familiei din România utilizează sistemul Femyo pe baza abonamentului lunar, iar alte peste 100 de cabinete se află în diferite stadii ale procesului de configurare a site-ului de prezentare sau robotului telefonic personalizat.

Abonamentul lunar pentru sistemul Femyo începe de la 59 de lei și ajunge la 159 de lei pentru varianta cu plăți online pe site sau în aplicația dedicată de telemedicină. La acest cost se adaugă 5.5 euro pentru abonamentul de voce al centralei telefonice. Cabinetul își poate păstra numărul de telefon cu care s-au obișnuit pacienții, apelurile fiind direcționate în centrală din orice rețea.

Puteți solicita mai multe informații pe siteul Femyo.ro >aici<

Back To Top