Loading....

Generarea codului pentru SIUI pentru pacienții din Ucraina – mutată în sarcina medicilor

FNPMF a sesizat Casei Naționale de Asigurări de Sănătate a doua oară faptul că medicii nu trebuie să preia activitatea funcționarilor publici din casele de asigurări de sănătate.

Anterior, FNPMF a sesizat CNAS că medicii nu trebuie să preia activitatea personalului auxiliar, non-medical, care lipsește din multe unități sanitare care furnizează servicii medicale în contract cu casele de asigurări de sănătate, și pentru care FNPMF a solicitat în mod repetat finanțare suplimentară.

Casele de asigurări de sănătate județene și a municipiului București au transmis furnizorilor de servicii medicale adresa CNAS nr. P2120/16.03.2022, adresa CNAS-DGTI nr. 645/15.03.2022 – Manualul de instrucțiuni de utilizare a aplicației de generare numere unice temporare de înregistrare pentru cetățenii din Ucraina și o informare privind cele două adrese și cadrul legislativ existent.

O informare privind această situație revoltătoare a fost trimisă de FNPMF și către Colegiul Medicilor din România și Ministerul Sănătății.

#RESPECTpentruMedicinadeFamilie

Back To Top