Loading....

Erori, întârzieri și servicii neplătite

❌ Noile servicii diagnostice și terapeutice introduse de CNAS și Ministerul Sănătății la 1 aprilie sunt respinse la plată de SIUI. Cabinetele de medicina familiei au acordat pacienților aceste servicii fără plată în luna aprilie. Cabinetele nu își pot recupera nici costurile consumabilelor medicale utilizate și nici costul serviciilor, în absența validării serviciilor raportate în SIUI.

❌ SIUI și Sistemul Informatic al Prescripției Electronice au o rată foarte crescută de erori de la începutul lunii mai, astfel încât este foarte mult încetinită verificarea stării de asigurat în timpul consultației și validarea rețetelor compensate și gratuite. Furnizorii pot elibera rețete în mod offline, pe care se aplică semnătura olografă a medicului și parafa, însă acest lucru produce mai multe neplăceri pacienților când se prezintă cu rețetele în farmacie. Un exemplu este rețeta offline eliberată pentru 90 de zile, care trebuie cumpărată integral în farmacie, nefiind posibilă fragmentarea lunară.

❌ Direcțiile de Sănătate Publică județene întârzie semnarea contractelor de vaccinare pentru Programul Național de Imunizare cu cabinetele de medicina familiei. Contractele anterioare au expirat în 30 aprilie 2022 iar noile contracte ar fi trebuie semnate anterior datei de 1 mai 2022. Este neclar dacă medicii de familie pot continua în aceste zile să vaccineze cu dozele de vaccin aflate în stoc din luna aprilie, dacă mai pot primi doze în luna mai și dacă serviciile de vaccinare realizate în luna mai vor fi plătite de DSP.

❌ Ordinul care aprobă modelul de contract pentru vaccinările din Programul Național de Imunizare nu a fost modificat de Ministerul Sănătății, deși clauza cu privire la plata dozelor de vaccin expirate sau sacrificate a fost reclamată de mai multe organizații ale medicilor de familie în cursul lunii aprilie.

☑ Facturile pentru testarea cu teste rapide antigen din lunile ianuarie și februarie au început să fie plătite de casele de asigurări de sănătate județene, cu o întârziere de 2 luni.

#RESPECTpentruMedicinadeFamilie

Sesizare către CNAS privind problemele SIUI

Societatea Nationala de Medicina de Familie si Federatia Nationala a Patronatelor Medicilor de Familie îşi exprimă profunda îngrijorare pentru evoluţia furnizării de servicii medicale în condiţiile aplicării Sistemului Informatic Unic Integrat (SIUI).

În primul rând, menţionăm de la început că şi noi considerăm ca fiind o necesitate introducerea informatizării în sistemul medical. Dar nu putem accepta ca acest lucru să creeze disfuncţionalităţi în oferirea de servicii pacienţilor noştri şi nici la plata acestor servicii către cabinetele noastre.

Încă de acum doi ani am înmânat materiale către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) în care am menţionat gravele disfuncţionalităţi ale acestui sistem, cauzate în primul rând de erorile multiple în bazele de date privind evidenţa asiguraţilor.

Documentul poate fi descărcat mai jos.

Back To Top