Loading....

Pot medicii de familie să vaccineze în ultimele 5 zile ale lunii?

Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie a întrebat oficial Ministerul Sănătății joi, 21 iulie, dacă medicii de familie care au contract de vaccinare în cadrul Programului Național de Vaccinare pot vaccina cu doze primite gratuit de la Direcția de Sănătate Publică în ultimele 5 zile ale lunii.

Redăm integral textul solicitării și așteptăm răspunsul Ministerului Sănătății.

Către Ministerul Sănătății
În atenția doamnei Adriana Pistol, secretar de stat

Ref: raportare vaccinări PNV conform OMS nr. 2091 din 11 iulie 2022

Stimată doamnă secretar de stat,

Având în vedere prevederile OMS nr. 2091/2022, Anexa 2, Notă:
Lunar se întocmește un singur raport generat de RENV, care include toate serviciile medicale de vaccinare pentru care se solicită decontare în baza Facturii nr. …. seria ……; raportul generat de RENV se transmite direcției de sănătate publică, pe suport hârtie sau în format electronic, după caz, până la data de 25 a lunii.

cât și titlul raportului:
RAPORT generat de RENV pentru serviciile medicale de vaccinare furnizate conform programului național de vaccinare (calendar național și grupe populaționale la risc) în luna …….. anul …….

vă adresăm rugămintea să precizați cum vor fi raportate vaccinările efectuate în perioada 25-30/31 ale lunii, respectiv dacă medicii vaccinatori nu mai au dreptul să vaccineze în cadrul PNV în ultimele 5-6 zile ale lunii cu doze de vaccin furnizate de DSP?

Adresa FNPMF nr. 55/21.07.2022 transmisă Ministerului Sănătății prin intermediul poștei electronice

Accesul pacienților la servicii medicale și tratament după 1 aprilie 2022

Președinții Societății Naționale de Medicina Familiei și Federației Naționale a Patronatelor Medicilor de Familie au participat astăzi la o întâlnire cu președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, la invitația CNAS.

Tema întâlnirii a fost identificarea soluțiilor pentru problema accesului pacienților la servicii medicale și la tratament, după încetarea, la 31 martie 2022, a valabilității reglementărilor din sistemul de sănătate instituite pe perioada stării de alertă.

Casa Națională de Asigurări de Sănătate va anunța în timp util reglementările care vor intra în vigoare începând cu data de 1 aprilie 2022.

„Vă rog să mergeți la DSP, CAS, ITM, MS, CNAS, MMSS, pentru că eu nu știu! Sunt doar un medic.”

Având în vedere

😖 absența oricărei informări concrete a cetățenilor de către autoritățile din domeniul Sănătății despre acordarea concediilor medicale începând cu data de 09.03.2022 pentru contacții direcți ai persoanele cu test pozitiv COVID-19,

😖 dialogurile previzibile de mâine între pacienți și medici:
Pacient: „Nu mă primește șeful la muncă, pentru că [cineva] are COVID, și a zis să-mi iau medical.
Medic: „Nu vă pot da medical dacă nu sunteți bolnav(ă).„,

😖 cât și anunțul din imagine al autorităților române,

renunțăm la răspunsul „Vă rog să sunați la DSP, că nu ştiu!” referitor la concediile medicale. Pacienții se supărau pe noi, spunând că la DSP nu li se răspunde la telefon.

De mâine, fiind ridicate toate restricțiile, vom spune pacienților: „Vă rog să mergeți la DSP, Casa de Asigurări de Sănătate, Inspectoratul Teritorial de Muncă, Ministerul Sănătăţii – România, CNAS – Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale să vă spună ce să faceți dacă nu vă primește șeful la muncă, pentru că eu nu ştiu! Sunt doar un medic. Nu guvernez eu țara, nu iau eu deciziile.

Vă mulțumim pentru înțelegere.

Rugăm și noi Share.

#NiciOZiFărăODecizieNeanunțată

CNAS organizează dezbatere publică – proiecte modificare Contract-cadru și norme metodologice

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate organizează dezbatere publică pentru proiectele de modificare Contract-cadru şi norme.

Dezbaterea va avea loc în data de 22 februarie şi va fi organizată pentru prima oară în format online, prin platforma Zoom.

Invităm toate persoanele şi organizațiile interesate să participe şi să ia cuvântul să se înscrie până pe 21 februarie.

https://cnas.ro/2022/02/17/dezbatere-publica/

Propunerile și observațiile FNPMF pentru proiectele CNAS de modificare Contract-cadru și norme

FNPMF participă marți, 15 februarie, între orele 10:00-13:00, la ședința de consultări organizată de CNAS și a transmis CNAS propuneri și observații scrise asupra

  • proiectului de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022, forma actualizată, publicat în data de 27.01.2022 pe www.cnas.ro
  • proiectului de Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022, precum şi prelungirea aplicării prevederilor acestuia, forma actualizată, publicat în data de 10.02.2022 pe www.cnas.ro

aflate în procesul de transparență decizională.

„Vă rog să sunați la DSP, că nu ştiu!”

Schimbarea regulilor de carantină şi izolare are loc deja săptămânal. Acest comportament al autorităților din Sănătate este mai mult decât obositor. Este revoltător.

Refuzăm să plătim avocați ca să înțelegem ce să le spunem pacienților, dacă trebuie să stea sau nu în izolare sau carantină în baza Ordinului ministrului Sănătății nr. 213 din 1 februarie 2022, publicat in Monitorul Oficial nr. 106 din 2 februarie 2022.

Este încă o schimbare anunțată peste noapte. Mai exact, o schimbare anunțată marți seară la TVR1 de ministrul Sănătății, prof. univ. dr. Alexandru Rafila, şi apărută miercuri în Monitorul Oficial, sub semnătura secretarului de stat responsabil de sănătatea publică, conf. univ. dr. Adriana Pistol

Cu toată părerea de rău pentru pacienţi şi pentru colegii angajați şi detaşați în Direcțiile de Sănătate Publică, vom îndruma de mâine pacienții să sune la DSP şi Ministerul Sănătății să afle câte zile şi dacă stau în izolare sau carantină în situația lor personală.

Nu ne putem asuma informarea greşită a pacienților care sunt angajaţi şi care riscă să stea acasă deşi nu este nevoie din punct de vedere al noilor reguli, iar apoi medicul de familie să nu le mai poată acorda concediul medical pentru că pacienţii nu vor primi de la DSP fişa de izolare, respectiv decizia de carantină, în baza noului ordin.

Medicii de familie nu sunt de vină pentru haosul generat de autorități.

Solicităm din nou CNAS – Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi Guvernul României să modifice în regim de urgență legislaţia privind concediile medicale pentru covid, astfel încât acestea să nu mai fie emise de medicul de familie.

https://www.facebook.com/FederatiaMF/posts/3058764814370176

Proiectul de modificare a Contractului-cadru – observațiile FNPMF

Propunerile FNPMF asupra proiectului de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022, publicat în data de 11.01.2022 pe www.cnas.ro, sunt disponibile în documentul anexat.

Transmitem în plus și următoarele puncte de vedere privind construcția Contractului-cadru. Menționăm că am transmis și în 31.08.2021 aceste propuneri, conform calendarului anunțat de CNAS în luna iulie 2021, și am așteptat invitația din partea CNAS și a Ministerului Sănătății în luna octombrie 2021 pentru dezbaterile asupra proiectului de Norme 2022 și proiectului de Contract-cadru 2023-2024. Precizăm că nu ne-au fost aduse la cunoștință nici motivele pentru care calendarul anunțat în luna iulie 2021 nu a mai fost respectat de CNAS și MS, și nici motivele pentru care CNAS deja propune modificarea HG 696/2021 în trimestrul I 2022, fiind aprobat pentru anii 2021-2022 în luna iunie 2021.

  1. Contractul actual se aseamană unui contract individual de muncă între casa de asigurări de sănătate și medicul de familie, cu o fișă a postului foarte detaliată pentru medicul de familie, un regulament de organizare și funcționare foarte stufos și o multitudine de sancțiuni unilaterale. Casa de asigurări nu are nici o sancțiune pentru nerespectarea obligației de plată a facturilor în termenul de plată menționat în contract. Medicul de familie este un liber profesionist, nu un angajat al casei de asigurări, cu program fix și normă de muncă. Contractul de furnizare servicii trebuie să reflecte relația furnizor/cabinet – plătitor/casă de asigurări, cu obligații și sancțiuni simetrice.
  2. Utilizarea inconsecventă a sintagmelor „furnizor AMP” sau „cabinet de medicina familiei” și înlocuirea lor cu sintagma „medic de familie” produce confuzii și anomalii atât în contract, alte acte normative cât și în percepția pacienților asigurați și neasigurați, dar și a publicului în general. Nu „medicul de familie” acordă toate serviciile menționate în pachete și în legislație, ci „cabinetul de medicina familiei”, cu întreaga sa echipă medicală și administrativă, în baza unui contract. Nu „medicul de familie” are venitul lunar de xx mii lei, ci „cabinetul de medicina familiei” sau „furnizorul AMP”. Alternativ, propunem folosirea sintagmei „unitate sanitară cu paturi” împreună cu sintagma „medicii din spital” sau „managerul spitalului” și sintagmei „casa de asigurari” cu „funcționarii publici” sau „directorul general”.
  3. Modalitatea actuală de stabilirea a valorii punctelor PC și PS, după ce este aprobat BASS, este nestimulativă și explică în mare parte deficitul de furnizori AMP la nivelul țării. Tarifele pentru plata PC și plata PS pe tipuri distincte de consultație (curativ, preventiv, domiciliu, vaccinare, monitorizare, tratament ș.a.) trebuie negociate periodic cu patronatele, în calitate de reprezentanți ai furnizorilor. BASS trebuie aprobat ulterior pe baza tarifelor negociate, pachetelor de servicii, numărului de asigurați și neasigurați.
  4. Nu există nici un temei legal pentru refuzul de a permite includerea în contract și în PIAS a medicului angajat fără listă proprie și pentru furnizorii AMP organizați ca SRL. Acest lucru este permis pentru furnizorii AMP organizați ca CMI. Medicul angajat sprijină activitatea furnizorului și medicilor cu listă proprie, ducând la o creștere a calității serviciilor oferite asiguraților, fără a impacta FNUASS.

ACTUALIZARE 7 februarie 2022 – proiect norme și proiect actualizat Contract-cadru și pachete servicii.

Având în vedere că răspunsul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. DG352/07.02.2022 la adresa FNPMF nr. 3/19.01.2022 a fost transmis de CNAS în cea de a 10-a zi de la data afișării pe site a proiectului ordinului nr. 1068/627/2021, și cea de a 11-a zi de la afișarea pe site a proiectului actualizat de modificare a HG 696/2021, vă informăm că vom transmite până la data de 14.02.2022 propunerile FNPMF asupra proiectului de Ordin pentru modificarea și completarea prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022, precum şi prelungirea aplicării prevederilor acestuia, publicat în data de 28.01.2022 pe www.cnas.ro.

Precizăm că ambele proiecte propuse de CNAS presupun modificări substanțiale începând cu 1 aprilie 2022 ale tipurilor de servicii din asistența medicală primară și ale modului de finanțare, fără a fundamenta impactul acestor modificări asupra bugetului asistenței medicale primare și fără a prezenta analiza realistă și strategia clar definită la nivelul CNAS pentru fundamentarea bugetului alocat asistenței medicale primare, realizată până la 31.03.2018, așa cum se arată în Decizia Curţii de Conturi a României nr. 12/V/03.11.2017 emisă de către directorul Direcţiei 2 din cadrul Departamentului V al Curţii de Conturi, pe care CNAS a avut amabilitatea să o transmită FNPMF prin adresa DG 352/07.02.2022.

De la audiență la proiect legislativ

Am solicitat la începutul anului o audiență doamnei deputat Oana Țoiu, pe atunci președintele Comisiei pentru Muncă și Protecție Socială a Camerei Deputaților.

Unul dintre subiectele discutate a fost problema medicilor de familie care aleg o nouă provocare în carieră, renunțând temporar sau definitiv la activitatea din propriul cabinet medical individual pentru a da o mână de ajutor sectorului public. Fie că vorbim despre cabinetele de medicină școlară, cabinetele din unitățile militare, penitenciare, serviciile de ambulanță, Unitățile de Primiri Urgențe sau chiar Direcțiile de Sănătate Publică și Casele de Asigurări de Sănătate județene.

Deși cu foarte mulți ani de experiență atât clinică cât și de management în propriul cabinet, medicii de familie care optează să se angajeze în sectorul public sunt considerați în prezent debutanți! Vechimea în muncă nu este recunoscută de actuala legislație nici în privința salarizării și nici pentru a îndeplini criteriile de experiență pentru concursurile publice. Alte categorii de liber profesioniști, cum ar fi avocații, nu întâmpină aceste probleme, beneficiind de o legislație adaptată în timp activității lor.

Ne bucurăm că propunerea de lege care va rezolva această problemă a fost depusă astăzi de doamna deputat Oana Țoiu și vom urmări parcursul legislativ în următorul an.

#RESPECTpentruMedicinadeFamilie

https://www.facebook.com/FederatiaMF/posts/3030436873869637

Comunicat de presă – Parlamentari, adoptați legea certificatului verde fără tergiversări, fără excepții!

Comunicat de presă

București, 1 noiembrie 2021 – Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie solicită tuturor parlamentarilor adoptarea legii certificatului verde fără tergiversări, fără introducerea unor excepții sau modalități de a „fenta” măsurile de sănătate publică și cu sancțiuni severe pentru cei care nu respectă legea.

Certificatul verde a fost introdus pe plan intern din perioada verii de mai multe state europene ca măsură de limitare a transmiterii virusului SARS-CoV-2. În mod inexplicabil, această măsură nu a fost luată și de România decât parțial în luna octombrie, când numărul românilor care mor zilnic fără vină a ajuns de ordinul sutelor. Ne mor bunicile și bunicii uitați în sate și în case. Ne mor mamele, tații, frații, surorile, copiii. Ne mor rudele, prietenii, vecinii și colegii. Ne mor medicii de familie. Avem nevoie de o lege corectă acum, nu peste încă o lună și încă 15.000 de decese evitabile adăugate la cei 15.000 de morți de până acum, din valul 4, și 30.000 de morți de valurile precedente.

Am văzut deja în ultima săptămână efectele pozitive ale introducerii parțiale a certificatului verde. Nu mai avem timp să așteptăm.

Certificatul verde introdus în forma în care a fost adoptat la nivel european, în toate domeniile și pentru toate activitățile, fără excepție, este cea mai sigură măsură care poate fi adoptată de Parlament pentru a limita transmiterea virusului, a numărului de îmbolnăviri și reducerea deceselor. Pentru a proteja viețile românilor.

Certificatul verde sprijină indirect și campania de vaccinare, fără a introduce obligativitatea vaccinării. Românii au posibilitatea de a alege – vaccin sau testare. Sau, fără certificat, accesul limitat la anumite activități, telemunca, în funcție de alegerile individuale ale fiecărui cetățean.

Solicităm în egală măsură sancționarea severă a celor care nu respectă legea și nu verifică existența certificatului verde.

Este revoltător ca un medic de familie să fie sancționat cu sume între 6.000 și 11.000 lei dacă nu solicită pacientului adeverința de la angajator pentru eliberarea certificatului de concediu medical, sau cu sume între 5.000 și 10.000 dacă nu completează planul de supraveghere pentru concediul medical, adică pentru o eroare birocratică, care nu pune viața nimănui în pericol. În același timp însă firmele și instituțiile care nu verifică existența certificatului verde și pun în pericol viața a sute sau mii de oameni zilnic riscă, în prezent, o amendă de doar 2.000 până la 10.000 lei.

Facem apel la responsabilitate! Parlamentari, o țară întreagă vă privește!

Adeverința pentru educație fizică a fost eliminată!

Pentru că în continuare primim în cabinete solicitări ale părinților pentru eliberarea adeverințelor pentru educație fizică, acestea fiind încă solicitate de unele unități de învățământ, punem la dispoziția celor interesați un material informativ privind cadrul legislativ în vigoare. Ne bucurăm dacă ne ajutați să îl diseminăm.

https://www.facebook.com/FederatiaMF/posts/2959750490938276

Back To Top